Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Syndikovat obsah
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky
Aktualizace: 1 den 8 hodin zpět

VÝZVA Č. 2 MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY K PŘEDLOŽENÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE V RÁMCI PROGRAMU 133 210 ROZVOJ A OBNOVA MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZÁKLADNY VEŘEJNÝCH VYSOKÝCH ŠKOL – rok 2019

7 Listopad, 2018 - 09:28
MŠMT vyhlašuje navazující výzvu programu 133 210 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol pro realizaci akcí v roce 2019. Oprávněným žadatelem o dotaci je veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. Žádosti budou přijímány průběžně od        10. 11. 2018 do vyčerpání alokace na výzvu, nejpozději však do 31. 3. 2019.
Kategorie: Jinde píší

Seminář Dopady událostí r. 1968 a normalizace na oblast československého školství a knihovnictví

1 Listopad, 2018 - 19:08
V úterý 2. října 2018 se v Pedagogické knihovně J. A. Komenského konal seminář Dopady událostí r. 1968 a normalizace na oblast československého školství a knihovnictví. Posluchači si vyslechli zajímavé přednášky nejen od historiků, ale i od učitelů základní a střední školy, kteří poskytli praktický pohled na rok 1968 a následné období. Hojná účast potvrdila zájem o tuto tematiku u odborné veřejnosti.
Kategorie: Jinde píší

Novela vyhlášky č. 353/2016 Sb. - přijímací řízení od školního roku 2018/2019

26 Říjen, 2018 - 13:23
Vyhláškou č. 244/2018 Sb. byla novelizována s účinností od 1. 11. 2018 vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. Podle upravených pravidel se koná přijímací řízení vyhlášené ve školním roce 2018/2019. Pro lepší orientaci MŠMT zveřejňuje platné znění vyhlášky č. 353/2016 Sb. s vyznačením aktuálních změn.
Kategorie: Jinde píší

Oznámení MŠMT - upravený výklad k hodinovým dotacím

25 Říjen, 2018 - 13:32
MŠMT (odbor  vzdělávání) upravuje problematiku minimálních hodinových dotací.
Kategorie: Jinde píší

Výzva pro předkládání žádostí v rámci vytvoření sítě evropských univerzit (European Universities) v programu Erasmus+ na rok 2019

25 Říjen, 2018 - 09:38
Článek obsahuje informace o zveřejnění výzvy pro předkládání žádostí v rámci vytvoření sítě evropských univerzit (European Universities) v programu Erasmus+ na rok 2019.
Kategorie: Jinde píší

Metodický pokyn k účtování a vykazování paušálních nákladů souvisejících s prostředky přijatými příspěvkovými organizacemi zřizovanými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci projektů operačních programů

25 Říjen, 2018 - 07:28
Metodický pokyn k účtování a vykazování paušálních nákladů souvisejících s prostředky přijatými příspěvkovými organizacemi zřizovanými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci projektů operačních programů, č.j. MSMT-28636/2018
Kategorie: Jinde píší

Metodický pokyn k účtování a vykazování paušálních nákladů souvisejících s prostředky přijatými příspěvkovými organizacemi zřizovanými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci projektů operačních programů

25 Říjen, 2018 - 07:28
Metodický pokyn k účtování a vykazování paušálních nákladů souvisejících s prostředky přijatými příspěvkovými organizacemi zřizovanými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci projektů operačních programů, č.j. MSMT-28636/2018
Kategorie: Jinde píší

Metodický pokyn k účtování a hospodaření s transfery přijatými příspěvkovými organizacemi zřizovanými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů

25 Říjen, 2018 - 07:26
Metodický pokyn k účtování a hospodaření s transfery přijatými příspěvkovými organizacemi zřizovanými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů, č.j. MSMT-27998/2018
Kategorie: Jinde píší

Metodický pokyn k účtování a hospodaření s transfery přijatými příspěvkovými organizacemi zřizovanými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů

25 Říjen, 2018 - 07:26
Metodický pokyn k účtování a hospodaření s transfery přijatými příspěvkovými organizacemi zřizovanými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů, č.j. MSMT-27998/2018
Kategorie: Jinde píší

Metodický pokyn, kterým se stanoví způsob účtování transferů financovaných ze státního rozpočtu, dotací poskytovaných v rámci programu EDS/SMVS (ISPROFIN) a darů účelově určených na pořízení a technické zhodnocení dlouhodobého majetku

25 Říjen, 2018 - 07:25
Metodický pokyn, kterým se stanoví způsob účtování transferů financovaných ze státního rozpočtu, dotací poskytovaných v rámci programu EDS/SMVS (ISPROFIN) a darů účelově určených na pořízení a technické zhodnocení dlouhodobého majetku přijatých příspěvkovými organizacemi zřizovanými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, č.j. MSMT-27997/2018
Kategorie: Jinde píší

Metodický pokyn, kterým se stanoví způsob účtování transferů financovaných ze státního rozpočtu, dotací poskytovaných v rámci programu EDS/SMVS (ISPROFIN) a darů účelově určených na pořízení a technické zhodnocení dlouhodobého majetku

25 Říjen, 2018 - 07:25
Metodický pokyn, kterým se stanoví způsob účtování transferů financovaných ze státního rozpočtu, dotací poskytovaných v rámci programu EDS/SMVS (ISPROFIN) a darů účelově určených na pořízení a technické zhodnocení dlouhodobého majetku přijatých příspěvkovými organizacemi zřizovanými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, č.j. MSMT-27997/2018
Kategorie: Jinde píší

Dodatek k doplnění normativů soukromých škol na rok 2018

23 Říjen, 2018 - 09:15
Č.j. MSMT-25267/2018-3, Dodatek k doplnění normativů neinvestičních výdajů na rok 2018 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, v roce 2018 (stanovených č.j. MSMT-16/2018 a č.j. MSMT-25267/2018)
Kategorie: Jinde píší

Veletrh Gaudeamus - prezentace Povinné minimum pro budoucí studenty a studentky vysoké školy

23 Říjen, 2018 - 08:44
V rámci Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání GAUDEAMUS v Brně (23. - 26. 10. 2018) vystoupí zástupci MŠMT a představí prezentaci s názvem "Povinné minimum pro budoucí studenty a studentky vysoké školy". Tato prezentace poskytuje základní informace pro zájemce o studium na vysokých školách, aktuální informace o vysokém školství a další zdroje, které mohou být při činnosti pedagogických pracovníků užitečné.
Kategorie: Jinde píší

Novela maturitní vyhlášky č. 177/2009 Sb. - konání maturitní zkoušky v roce 2019

19 Říjen, 2018 - 19:37
Vyhláškou č. 232/2018 Sb. byla novelizována s účinností od 1. 11. 2018 vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. Podle upravených pravidel konají maturitní zkoušku žáci od školního roku 2018/2019.  Pro lepší orientaci MŠMT zveřejňuje platné znění vyhlášky č. 177/2009 Sb. s vyznačením aktuálních změn.
Kategorie: Jinde píší

Novela maturitní vyhlášky č. 177/2009 Sb. - konání maturitní zkoušky v roce 2019

19 Říjen, 2018 - 19:35
Vyhláškou č. 232/2018 Sb. byla novelizována s účinností od 1. 11. 2018 vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. Podle upravených pravidel konají maturitní zkoušku žáci od školního roku 2018/2019.  Pro lepší orientaci MŠMT zveřejňuje platné znění vyhlášky č. 177/2009 Sb. s vyznačením aktuálních změn.
Kategorie: Jinde píší

Pozvánka na konferenci Towards Better University Teaching

18 Říjen, 2018 - 15:03
Článek obsahuje informace o konferenci "Towards Better University Teaching".
Kategorie: Jinde píší

Vyhlášení výzvy Podpora aktivit integrace cizinců na území ČR v roce 2019

18 Říjen, 2018 - 13:01
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlašuje výzvu "Podpora aktivit integrace cizinců na území ČR v roce 2019".
Kategorie: Jinde píší

Vyhlášení rozvojového programu "Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (IV. etapa)"

17 Říjen, 2018 - 12:53
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje čtvrtou etapu rozvojového programu k podpoře výuky plavání na 1. stupni základních škol.   
Kategorie: Jinde píší

Vyhlášení rozvojového programu Podpora vzdělávání cizinců ve školách v roce 2019

17 Říjen, 2018 - 08:00
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na rok 2019 rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách (č.j.: MSMT-28 283/2018).
Kategorie: Jinde píší

VÝZVA Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy k předložení žádostí o poskytnutí dotace v rámci programu 133 110 Rozvoj a obnova materiálně technické základny speciálních škol a systému náhradní výchovné péče - rok 2019

16 Říjen, 2018 - 12:58
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlašuje výzvu pro příjem žádostí do programu 133 110 Rozvoj a obnova materiálně technické základny speciálních škol a systému náhradní výchovné péče. Cílem výzvy je udržet a zlepšovat kvalitu objektů státních příspěvkových organizací zřízených MŠMT vykonávající činnost školy/školského zařízení, řešit úkoly vyplývající z platných právních předpisů.
Kategorie: Jinde píší

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
30
31
1
2
3
4
 
 
 
 
 
 
 
5
6
7
8
9
10
11
 
 
 
 
 
 
 
12
13
14
15
16
17
18
 
 
 
 
 
 
 
19
20
21
22
23
24
25
 
 
 
 
 
 
 
26
27
28
29
30
1
2