Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Syndikovat obsah
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky
Aktualizace: 1 den 10 hodin zpět

Srovnání podílu dospělé populace na dalším vzdělávání v ČR a EU

5 Červen, 2019 - 09:32
Výsledky výzkumu Labour Force Survey, který monitoruje míru participace dospělých na dalším vzdělávání v ČR v porovnání s EU (2008-2018)
Kategorie: Jinde píší

Akce související s přípravou strategie

3 Červen, 2019 - 17:59
Kategorie: Jinde píší

Cena ministra pro vynikající studenty a absolventy

3 Červen, 2019 - 13:29
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k předložení návrhů na udělení Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů, která se uděluje vynikajícím studentům a studentkám nebo absolventům a absolventkám bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu za mimořádné výsledky ve studiu nebo ve vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti související se studiem v daném studijním programu.
Kategorie: Jinde píší

Evropské školy

30 Květen, 2019 - 15:59
Kategorie: Jinde píší

Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace pro připomínku 30. výročí událostí roku 1989 v tehdejším Československu

30 Květen, 2019 - 11:14
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo Výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace pro připomínku 30. výročí událostí roku 1989 v tehdejším Československu.
Kategorie: Jinde píší

Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace pro připomínku 30. výročí událostí roku 1989 v tehdejším Československu

30 Květen, 2019 - 11:08
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo Výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace pro připomínku 30. výročí událostí roku 1989 v tehdejším Československu.
Kategorie: Jinde píší

Plnění povinné školní docházky v Evropské škole

29 Květen, 2019 - 20:40
Zdroj: http://sdv.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/postup-pri-uznavani-vzdelani-dosazeneho-v-evropskych-skolach-v-cr (Zásady pro uznávání vzdělání, dosaženého v Evropských školách, v České republice). V tomto článku nabízíme relevantní části, které se týkají žáků v době povinné školní docházky.
Kategorie: Jinde píší

Zásady pro uznávání vzdělání, dosaženého v Evropských školách, v České republice

29 Květen, 2019 - 20:40
Jedním ze závazků vyplývajících pro Českou republiku z Úmluvy o statutu Evropských škol, přijaté v Lucemburku dne 21. června 1994 (publ. pod č. 122/2005 Sb.m.s.), je uznávání roků studia úspěšně dokončených v Evropských školách a diplomů a vysvědčení potvrzujících tato studia včetně osvědčení o Evropské maturitě (European Baccalaureate), které se vydává po úspěšném dokončení sekundárního stupně vzdělávání a vykonání písemné i ústní maturitní zkoušky a je uznáváno jako rovnocenná vstupní kvalifikace pro studium na vysoké škole v jakémkoli členském státě Evropské unie (viz ustanovení čl. 5 a 11 Úmluvy o statutu Evropských škol).      
Kategorie: Jinde píší

Organizační řád soutěží a přehlídek žáků základních uměleckých škol (platný od 10. 6. 2019)

23 Květen, 2019 - 12:16
MŠMT zveřejňuje aktualizované znění Organizačního řádu soutěží a přehlídek žáků základních uměleckých škol.
Kategorie: Jinde píší

Výzva MŠMT pro nestátní neziskové organizace k podpoře Ozdravných pobytů dětí a mládeže dětských domovů ČR a dalších pobytových zařízení pečujících o ohrožené děti v působnosti resortu školství

22 Květen, 2019 - 15:51
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) vyhlašuje na kalendářní rok 2019 výzvu k podpoře ozdravných pobytů dětí a mládeže (dále jen „dětí“) dětských domovů ČR a dalších pobytových zařízení pečujících o ohrožené děti v působnosti resortu školství (dále jen „Výzva“) podle § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy“ (usnesení vlády č. 657 ze dne 6. srpna 2014). Výzva je realizována v rámci disponibilních zdrojů určených pro kalendářní rok 2019, které činí 15.000.000 Kč.
Kategorie: Jinde píší

ECTS Conference Prague 2019

21 Květen, 2019 - 17:06
The Ministry of Education, Youth and Sports and The Centre for International Cooperation in Education (DZS) organized an international conference on ECTS and the implementation of credit systems for higher education in line with the commitments of the European Higher Education Area. The conference took place on 4 June 2019 in Grandium Prague.
Kategorie: Jinde píší

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
28
29
30
31
1
2
 
 
 
 
 
 
 
3
4
5
6
7
8
9
 
 
 
 
 
 
 
10
11
12
13
14
15
16
 
 
 
 
 
 
 
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
24
25
26
27
28
29
30