Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Syndikovat obsah
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky
Aktualizace: 1 den 1 hodina zpět

MŠMT informuje o konání semináře ICT-REV: Využití digitálních technologií ve výuce cizích jazyků

14 Březen, 2019 - 17:34
MŠMT s podporou NIDV pořádá seminář, který lektorsky zajišťuje Evropské středisko moderních jazyků v Grazu a který vznikl ze společné iniciativy ECML a Rady Evropy Training and Consultancy for member states, viz https://www.ecml.at/TrainingConsultancy/ICT-REV/tabid/1725/language/en-GB/Default.aspx. Seminář podpoří také Zastoupení Evropské komise v Praze a DZS.
Kategorie: Jinde píší

Seminář k výroční zprávě o činnosti a kódování studijních programů

14 Březen, 2019 - 16:08
Dne 14. 3. 2019 proběhl na půdě MŠMT seminář k výroční zprávě o činnosti a kódování studijních programů určený pro zástupoce vysokých škol. Na semináři byly představeny změny a úpravy ve vyroční zprávě o činnosti za rok 2018, zhodnocen systém přidělování kódů studijních programů a byly představeny nejčastější nejasné či sporné případy při navrhování kódů klasifikace ISCED-F (jakožto základu kódu studijního programu).
Kategorie: Jinde píší

Vyhlášení výsledků rozvojového programu Podpora vzdělávání cizinců ve školách v roce 2019

11 Březen, 2019 - 12:48
MŠMT vyhlašuje výsledky rozvojového programu Podpora vzdělávání cizinců ve školách (čj.: MSMT-28283/2018) na rok 2019.
Kategorie: Jinde píší

Rok 2017

8 Březen, 2019 - 15:43
Kategorie: Jinde píší

Rok 2018

8 Březen, 2019 - 15:42
Kategorie: Jinde píší

Rok 2016

8 Březen, 2019 - 15:36
Kategorie: Jinde píší

Rok 2017

8 Březen, 2019 - 15:33
Kategorie: Jinde píší

Rok 2018

8 Březen, 2019 - 15:30
Kategorie: Jinde píší

Podnět k předkládání žádostí v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu studijních programů zaměřených na přípravu pedagogických pracovníků na rok 2019

7 Březen, 2019 - 08:49
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje, v souladu s čl. 21 odst. 4 platného znění „Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2019“ č. j. MSMT-2019/2019-2 ze dne 31. ledna 2019 "Podnět k předkládání žádostí v rámci Fondu vzdělávací politiky na  podporu studijních programů zaměřených na přípravu pedagogických pracovníků na rok 2019". Žádost musí být do jednoho měsíce od zveřejnění předložena na příslušném formuláři žádosti a jeho příloze, které jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách ministerstva. Podnět byl zveřejněn 13. března 2019
Kategorie: Jinde píší

Podnět k předkládání žádostí v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu tvůrčí umělecké činnosti na neuměleckých veřejných vysokých školách na rok 2019

7 Březen, 2019 - 08:42
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje, v souladu s čl. 21 odst. 4 platného znění „Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2019“ č. j. MSMT-2019/2019-2 ze dne 31. ledna 2019 "Podnět k předkládání žádostí v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu tvůrčí umělecké činnosti na neuměleckých veřejných vysokých školách na rok 2019".  Žádost musí být do jednoho měsíce od zveřejnění předložena na příslušném formuláři žádosti a jeho příloze, které jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách ministerstva. Podnět byl zveřejněn 13. března 2019.
Kategorie: Jinde píší

Podnět k předkládání žádostí v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu tzv. malých, strategicky významných oborů na rok 2019

7 Březen, 2019 - 08:40
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje, v souladu s čl. 21 odst. 4 platného znění „Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2019“ č. j. MSMT-2019/2019-2 ze dne 31. ledna 2019 " Podnět k předkládání žádostí v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu tzv. malých, strategicky významných oborů na rok 2019". Žádost musí být do jednoho měsíce od zveřejnění předložena na příslušném formuláři žádosti a jeho příloze, které jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách ministerstva. Podnět byl zveřejněn 13. března 2019.
Kategorie: Jinde píší

Formulář žádosti o poskytnutí příspěvku/dotace z Fondu vzdělávací politiky MŠMT na rok 2019

7 Březen, 2019 - 08:38
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje formulář žádosti o poskytnutí příspěvku/dotace z Fondu vzdělávací politiky na rok 2019, který mohou veřejné vysoké školy předkládat v souladu s Pravidly pro poskytování příspěvku a dotací MŠMT na rok 2019. Příloha obsahující návrh rozpočtu projektu je nedílnou součástí tohoto formuláře.
Kategorie: Jinde píší

Výzva MŠMT pro nestátní neziskové organizace k podpoře Ozdravných pobytů dětí a mládeže dětských domovů ČR

4 Březen, 2019 - 10:43
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na kalendářní rok 2019 II. kolo Výzvy k podpoře ozdravných pobytů dětí a mládeže (dále jen „dětí“) dětských domovů v ČR (dále jen „Výzva“) podle § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy“ (usnesení vlády č. 657 ze dne 6. srpna 2014). Výzva je realizována v rámci disponibilních zdrojů určených pro kalendářní rok 2019, které činí 15.000.000 Kč.
Kategorie: Jinde píší

Pravidla pro poskytování dotací soukromým vysokým školám

28 Únor, 2019 - 12:37
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Pravidla pro poskytování dotací soukromým vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na stipendia podle § 40 odst. 2, § 91 odst. 2 písm. e) a § 91 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. Současně je zveřejněn aktuální formulář žádosti soukromé vysoké školy o poskytnutí dotace
Kategorie: Jinde píší

Habilitační řízení

28 Únor, 2019 - 11:01
Kategorie: Jinde píší

VÝZVA č. 3 MŠMT k předložení žádostí o poskytnutí dotace v rámci programu 133 220 Rozvoj a obnova materiálně technické základny VVŠ – subtitul 133D 221 Rozvoj a obnova ubytovacích a stravovacích kapacit VVŠ

28 Únor, 2019 - 10:14
MŠMT vyhlašuje výzvu č. 3 z programu 133 220 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol v roce 2019. Oprávněným žadatelem o dotaci je veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. Žádosti budou přijímány od 1. 3. 2019 do 30. 4. 2019, součástí žádosti o poskytnutí dotace musí být pravomocné stavební povolení.
Kategorie: Jinde píší

VÝZVA č. 2 MŠMT k předložení žádostí o poskytnutí dotace v rámci programu 133 220 Rozvoj a obnova materiálně technické základny VVŠ – subtitul 133D 221 Rozvoj a obnova ubytovacích a stravovacích kapacit VVŠ

28 Únor, 2019 - 10:12
MŠMT vyhlašuje výzvu č. 2 z programu 133 220 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol v roce 2019. Oprávněným žadatelem o dotaci je veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. Žádosti budou přijímány od 1. 3. 2019 do 30. 6. 2019, součástí žádosti o poskytnutí dotace musí být minimálně žádost o stavební povolení.
Kategorie: Jinde píší

Informace o 3. ročníku soutěže „Přeměna odpadů na zdroje“

26 Únor, 2019 - 16:01
Článek obsahuje informace o 3. ročníku soutěže pořádané Ministerstvem průmyslu a obchodu s názvem „Přeměna odpadů na zdroje“.
Kategorie: Jinde píší

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
25
26
27
28
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
4
5
6
7
8
9
10
 
 
 
 
 
 
 
11
12
13
14
15
16
17
 
 
 
 
 
 
 
18
19
20
21
22
23
24
 
 
 
 
 
 
 
25
26
27
28
29
30
31