Běžný bankovní účet

Založení bankovního účtu je dnes samozřejmostí. Zde Vám předkládáme několik užitečných rad, jak postupovat při výběru správného produktu.

Běžný účet je takový účet u banky, který má svému majiteli nebo osobám, které jeho majitel určí, sloužit pro bezhotovostní finanční operace. Lze na něj (v jeho prospěch) převádět peníze v hotovosti prostřednictvím pokladny banky nebo bezhotovostně z jiných finančních a nefinančních institucí a na základě pokynů jiných osob. Tyto operace se nazývají kreditní. Nebo naopak z něj provádět platby a převody peněz ve prospěch jiných účtů. Tyto operace se nazývají debetní.

 

Běžný účet často nese u různých bank různý název - „obchodní označení". Můžete se setkat s obchodními názvy, zahrnujícími slova -žiro, -konto, -účet nebo prostě jen běžný účet.

 

Běžný účet nebo jemu na roveň postavený produkt banka zřídí na základě žádosti klienta. Banka připraví smlouvu o zřízení a vedení běžného účtu, součástí které jsou podmínky vedení účtu a ceník (sazebník) banky. Stejně jako u jiných smluv i zde se doporučuje seznámit se s podmínkami a sazbami (cenami) za služby ještě před podpisem smlouvy a vyloučit tak nedorozumění a pozdější překvapení.

 

Ještě lepší výsledky, a někdy i snížení nákladů, může přinést porovnání nabídky podmínek a cen několika bank. Takový postup platí samozřejmě i pro další produkty a služby, o které máte zájem. Srovnání osobních účtů naleznete na www.mesec.cz/produkty/osobni-ucty.

 

 

Postup výběru bankovního účtu:
  • Ujasněte si, co vlastně potřebujete, tzn. k čemu, jak často a jakým způsobem hodláte bankovní služby využívat.
  • Zaměřte se na banky, které máte v dosahu. Srovnejte si více různých bank a jejich produktů.
  • Hledejte odpovědi na otázky. Například: Jak hustá je síť bankomatů? Platí se za výběr z bankomatu od jiné banky? Lze jednoduše upravit limit pro internetové platby? Lze nastavení účtu provést on-line nebo musíte navštívit některou z poboček banky? Platí se za výpisy? Budete potřebovat druhou platební kartu? Nebude po vás banka požadovat nějaké skryté poplatky?...
  • Navštivte pobočku banky a ptejte se na všechno, co vám není jasné.

 

K založení bankovního účtu si připravte především občanský průkaz nebo cestovní pas (banky mohou někdy žádat také jeho fotokopii). V případě nezletilosti je potřeba návštěva rodiče.
 

 

 

Velmi důležitou součástí smlouvy o zřízení a vedení účtu je formulář podpisového vzoru, který podepisujete. Tím bance poskytnete vzor vašeho podpisu pro kontrolu vámi prováděných pokynů. Váš podpis na každé debetní operaci (např. při zadávání příkazů k úhradě na přepážce či pomocí sběrného boxu nebo při výběru hotovosti na pokladně banky) se musí shodovat s tímto vzorovým podpisem. Pokud se neshoduje, nebudou takové příkazy provedeny. Ale pozor! Tento podpisový vzor NEMUSÍ být vaše jméno. Pokud si jako podpisový vzor určíte třeba "James Bond 007", je to v pořádku.

 

 

Zrušení účtu
 

Smlouvu o běžném účtu můžete jako jeho majitel kdykoli písemně vypovědět, i když byla uzavřena na dobu neurčitou.

Pokud v podmínkách není stanovena výpovědní lhůta, zaniká smlouva nejdříve dnem doručení výpovědi bance nebo později, pokud ji klient vypoví k pozdějšímu datu. Pokud je v podmínkách stanovena výpovědní lhůta, je potřeba s podáním výpovědi bance vrátit platební karty, ale po dobu výpovědi zůstává účet aktivní pro platby příchozí i odchozí.
 
Teprve po uplynutí výpovědní lhůty banka účet uzavře (zruší). Skutečnost, že si prostředky z účtu převedete do jiné banky (nebo vyberete celý zůstatek), neznamená automaticky uzavření účtu. Takový účet je i nadále aktivní, tj. je nadále i zpoplatňován! Je tedy třeba jej zrušit, aby vám nevznikaly další náklady.

 


Zdroj: www.mesec.cz, www.financnivzdelavani.cz
Poslední aktualizace: E. Tesařová, únor 2018

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
28
29
30
31
1
2
 
 
 
 
 
 
 
3
4
5
6
7
8
9
 
 
 
 
 
 
 
10
11
12
13
14
15
16
 
 
 
 
 
 
 
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
24
25
26
27
28
29
30