Brigáda – jak ji chápe zákon

Pracovněprávní předpisy s pojmem "brigáda" neoperují, ale rozumí se tím pracovní zapojení mladých lidí nejen v průběhu prázdnin, ale i během školního roku. Brigádu může upravovat pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti nebo dohoda o provedení práce.

Pracovní smlouva

 • musí být písemná
 • jejím uzavřením se student stává zaměstnancem a má všechny pracovní nároky
 • uzavírá se k provádění pravidelných, opakujících se činností
 • zaměstnanec je vykonává v tzv. závislé činnosti, tedy ve vztahu nadřízenosti a podřízenosti, osobně, podle pokynů zaměstnavatele, jeho jménem a na jeho náklady a odpovědnost, za mzdu a v pracovní době
 • veškeré náležitosti pracovní smouvy naleznete ZDE
 • zaměstnavatel je povinen vydat zaměstnanci mzdový výměr ihned po nástupu do práce; i u studentů brigádníků se uplatní minimální mzda 
 • zaměstnavatel je také povinen rozvrhnout pracovní dobu a určit zaměstnanci začátek a konec směn (zpravidla je to ustaveno v pracovní smlouvě)
 • pracovní poměr by měl být sjednán s ohledem na období (např. prázdniny) nebo na provedení určitých prací

 

Dohoda o pracovní činnosti

 • je vhodná zejména v případech, kdy rozsah pracovní činnosti nebo možnosti zaměstnance nedovolují zaměstnání na plný pracovní úvazek či pracovní zájem na splnění pracovních úkolů je jen příležitostný a časový (např. malý rozsah výrobní a obchodní činnosti zaměstnavatele)
 • dohoda musí být písemná, jinak je neplatná
 • další náležitosti dohody o pracovní činnosti naleznete ZDE
 • dle nového Zákoníku práce je možné, aby v dohodě byla sjednána dovolená na zotavenou, příp. jiné důležité osobní překážky v práci zaměstnance (např. nemocenská)
 • lze je uzavírat na dobu určitou (dobu trvání této dohody lze vymezit podobně jako jako v pracovních smlouvách) i neurčitou


Dohoda o provedení práce

 • předpokládaný rozsah práce, na který se dohoda uzavírá, nesmí překročit 300 hodin
 • není vyloučeno, aby mezi týmž zaměstnavatelem a zaměstnancem bylo sjednáno několik dohod o provedení práce v jednom kalendářním roce i opakovaně – rozsah práce však nesmí dohromady přesáhnout 300 hodin
 • je možné aby tato dohoda byla uzavřena i na déletrvající pracovní výkon (např. na dobu jednoho roku) – počet odpracovaných hodin však opět nesmí být vyšší než 300 hodin
 • další informace o dohodě o provedení práce naleznete ZDE
 • odměna za práci podle tohoto typu dohody není limitována, uplatňuje se smluvní volnost a přihlíží se k charakteru práce – zaměstnavatel by však při jejím sjednávání měl dodržovat rovnost v pracovněprávních vztazích
 • sjednaná odměna by měla odpovídat charakteru práce, její složitosti a obtížnosti a měla by být přiměřená
 • pokud by odměna z dohody připadající na jednu hodinu nebyla ve výši minimální hodinové mzdy, je zaměstnavatel povinen poskytnout doplatek

 

 
Zdroj: Právo
Poslední aktualizace: N. Jogheeová, červen 2019

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
28
29
30
31
1
2
 
 
 
 
 
 
 
3
4
5
6
7
8
9
 
 
 
 
 
 
 
10
11
12
13
14
15
16
 
 
 
 
 
 
 
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
24
25
26
27
28
29
1