Čas rozhodování se blíží - kam na střední školu v Jihočeském kraji - gymnázia.

logoJe konec roku 2009 a čas školních prázdnin. A najednou tu budeme mít nový rok 2010 a ještě na jeho počátku budou mít školáci opět několik dní volna, za několik dní pololetní prázdniny, jarní prázdniny... 

A najednou  tu bude březen a termín uzávěrek přihlášek ke studiu na střední školy...

 

Co musí udělat budoucí student střední školy?

Zletilý uchazeč sám, nezletilý prostřednictvím zákonného zástupce podat až tři přihlášky do 15.března 2010 pro první kolo přijímacího řízení k rukám ředitelů středních škol. Na přihlášce se vyznačí den, kdy se uchazeč chce zúčastnit přijímací zkoušky.

Přihlášky ke vzdělávání ve středních školách se podávají na předepsaném tiskopisu.  Přílohami přihlášky jsou i další doklady, pokud je střední škola vyžaduje (tato informace vyplývá z kriterií přijímacího řízení, zveřejněných ředitelem příslušné střední školy). V případě uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami je vhodné přiložit i doporučení školského poradenského zařízení . Je vhodné, aby si pro přijímání ke vzdělávání uchazeč se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním opatřil doklad, kterým se stanoví, jaké jsou vhodné podmínky při přijímání odpovídající jeho potřebám. Tyto speciální vzdělávací potřeby zjišťuje školské poradenské zařízení.

Uchazeč ze základní školy obdrží na základní škole do 15.března 2010 tzv. „zápisový lístek".

Jestliže uchazeč není ze základní školy, obdrží zápisový lístek na odboru školství krajského úřadu příslušného podle místa trvalého bydliště.

Tento zápisový lístek uchazeč odevzdá do 5 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o přijetí na té střední škole, kterou zvolil ke svému studiu na základě rozhodnutí o přijetí na tuto školu. Nepotvrdí-li zájem tím, že odevzdá zápisový lístek v daném termínu, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Zápisový lístek lze 1x vzít zpět a dát na jinou školu.

Co pro budoucího studenta udělá příslušná střední škola?

Zveřejňuje rozhodnutí o termínech přijímací zkoušky, kriteria  přijímacího řízení a předpokládaný  počet přijímaných studentů  vzdělávání ve střední škole nejpozději do 31.ledna 2010

Další kola přijímacího řízení do oborů vzdělání k naplnění předpokládaného stavu žáků  - bylo-li rozhodnuto o konání přijímací zkoušky v dalších kolech,  informuje o této skutečnosti současně s vyhlášením kritérií přijímacího řízení. Přijímací zkouška v dalších kolech přijímacího řízení se koná v jednom termínu. Rozesílá pozvánky k přijímací zkoušce v dalším kole nejpozději 7 dní před jejím konáním

Pokud se přijímací zkouška nekoná, odešle ředitel střední školy rozhodnutí o přijetí či nepřijetí  uchazeče  v 1. kole přijímacího řízení v termínu od 22. dubna do 7. května 2010.

 Pokud se přijímací zkouška koná, odešle ředitel školy rozhodnutí do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky. Výsledek talentové zkoušky odešle nejpozději do 20. ledna 2010, výsledek talentové zkoušky v konzervatoři nejpozději do 10. února 2010. 

I když středním školám ještě zbývá více než měsíc ke zveřejnění termínů přijímacích zkoušek, kriterií  přijímacího řízení a předpokládaném počtu přijímaných studentů vzdělávání, zveme Vás na malé „oborové" turné po jihočeských středních školách již nyní. Začínáme Gymnázii - viz přiložený soubor.

 

Václav Pavlík

Regionální koordinátor / redaktor

Kraj Jihočeský

 

 

AttachmentVelikost
52 týden kam na sš jčk gymnázia.doc62.5 KB

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30
31
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
13
14
15
16
17
18
19
 
 
 
 
 
 
 
20
21
22
23
24
25
26
 
 
 
 
 
 
 
27
28
29
30
31
1
2