Detoxikační středisko pro děti a mládež

Dětské a dorostové detoxikační oddělení v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze je specializované oddělení pro akutní léčbu dětí a mladistvých se zkušeností a závislostí na psychotropních látkách. Pracoviště je ojedinělé svého druhu v Praze i v ČR. Poskytuje lůžkovou i ambulantní péči.


Co je detox?

Smyslem detoxikace je zbavit organismus škodlivé látky. Zbavení se, vyčištění se, od návykové látky se může dít buď bez použití léků, nebo za farmakologické podpory zaměřené na překonání abstinenčních příznaků. Detoxifikace je přímo léčebná metoda, jejímž smyslem je zastavit užívání drogy u klienta a při níž jsou minimalizovány symptomy odvykacího syndromu a riziko poškození.

Vhodné zařízení, ve kterém se tato procedura provádí, je obvykle nazýváno detoxifikační centrum nebo detoxifikační jednotka. Tradiční detoxifikace se prováděla a v současnosti stále provádí ve speciálním lékařském zařízení, v nemocnici nebo v psychiatrické léčebně. Klient je přijatý na „detox" ještě intoxikovaný nebo s počínajícími abstinenčními příznaky. Pobyt na detoxifikační jednotce se ukončuje až několik dní po té, co odezněly abstinenční příznaky a léky jsou vysazené. Pokud je klient propuštěn dřív, detoxikace není dokončena, hrozí výrazné riziko relapsu (situaci, kdy si po nějaké době abstinence dotyčný opět vezme drogu) a je tu nebezpečí, že když si klient vezme dávku, na kterou byl před „detoxem" nastaven, může se předávkovat.

V současnosti již není přímo pobyt na detoxifikační jednotce jedinou variantou „detoxu". Je možné volit i alternativu ambulantní, domácí detoxifikace, která probíhá v domácím prostředí a klient dochází za lékařem ambulantně nebo lékařský personál dochází za ním.

Detoxifikace trvá zpravidla od několika dní do cca 2 týdnů, závisí to na typu užívané látky, zdravotním stavu klienta a dalších faktorech.

Detoxifikace by měla být provázena psychoterapeutickou péčí, která je zaměřena na podporu a motivaci k další léčbě, pokud je pokračování v léčbě důvodem, proč byl klient na „detox" přijatý. Je nutné si uvědomit, že zbavení se odvykacího syndromu není v žádném případě možné považovat za dokončení, výsledek léčby. Detoxifikace je jen počátek léčebného procesu. Léčba je pak zaměřena především na to, aby byl klient samostatně schopen obstát v podmínkách běžného života bez drogy a zvládal rizikové situace, které by ho mohly vést zpět k užívání drog.

 

Dětský a dorostový detox v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze

Provoz dětského a dorostového detoxifikačního centra je součástí komplexní protidrogové péče pro děti a mládež do 18 let. Na zajištění péče se podílí tým zkušených psychiatrů, pediatrů, psychologů, terapeutů, učitelů a sociálních pracovníků. Odborníci nabízejí spolupráci při řešení problémů s dětmi a mládeží, která experimentuje s drogami či projevuje kritéria problémových uživatelů drog nebo je dokonce již v kategorii pacientů s rozvinutou závislostí na návykových látkách - od ambulantních konzultací až po zajištění hospitalizace a detoxifikace a navazující následné léčby.

Pracovníci jsou připraveni okamžitě přijmout pacienty z řad dětí a mládeže k detoxifikaci a následnému zařazení do psychoterapeutického programu zaměřeného na motivaci k další léčbě (např. ve specializovaných ambulancích, denních stacionářích, či terapeutických komunitách). Příjem pacientů není regionálně omezen. Detoxikační centrum je součástí oddělení pediatrie a skládá se z psychiatrické ambulance a lůžkové části s kapacitou 14 lůžek. Provoz lůžkové části je nepřetržitý. Léčba je dle typu pacienta a jeho aktuálního zdravotního stavu.

 

Středisko zajišťuje:

 • Akutní léčba intoxikace drogou
 • příjmy záchranné služby 
 • překlady z nemocnic a ústavů
 • příjmy pro Policii ČR 
 • před umístěním do Diagnostických a výchovných ústavů
 • Na detoxikaci navazují: psychoterapie, a to na lůžku (hospitalizace obvykle 7-21 dní) i v ambulanci, diagnostická a toxikologická vyšetření
 • Ambulance (Po-Pá: 8,00 - 15,30hod.) a kontaktní místo pro děti, rodiče, lékaře a pedagogy
 • Pomoc při zajištění následné léčby ve všech typech zařízení protidrogové péče
 • Sociální pomoc (rodina, škola, zaměstnání)

Psychiatrická ambulance:

 • zajišťuje vstupní psychiatrické vyšetření potřebné pro případný příjem na lůžkové oddělení
 • ambulantní konzultace
 • psychoterapie pro rodiče a děti
 • následná péče (v části případů)
 • v indikovaných případech substituční terapie

Lůžková část:

 • zajišťuje detoxifikaci - dle typu pacienta a jeho aktuálního zdravotního stavu
 • psychoterapeutický program - individuální a skupinový zaměřený na motivaci k další léčbě (např. ve specializovaných ambulantních, denních stacionářích, nebo terapeutických komunitách). Pacienti jsou zařazováni do skupiny dle věku (do 15 a od 15 let - rozhodujícím činitelem nemusí být jen věková hranice, ale i vnitřní zralost daného jedince)

 

Pediatrická ambulance

 • Pediatrická vyšetření pacientů před příjmem na odd. DaDDC, gastroenterologická ambulance včetně endoskopických vyšetření, pediatrická péče ambulantního charakteru.
 • PACIENTŮM DaDDC JE V PRŮBĚHU HOSPITALIZACE POSKYTOVÁNO ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ, JEJICH BLÍZKÝM POTŘEBNÉ KONZULTACE.
 • Bližší informace zde

Indikace:

 • nepřijímáme klienty starší 18 let
 • k hospitalizaci na lůžkovém oddělení (vč. detoxifikace) je nutné se objednat
 • lůžkové oddělení je koedukované
 • příjem pacientů není regionálně omezen

Případné objednání klienta:

e-mailem : detox@nmskb.cz
telefonicky: 257 197 159, nebo 257 197 124


Další informace naleznete na stránkách nemocnice http://www.nmskb.cz/

 
 
Zdroj: http://www.nmskb.cz/
Poslední aktualizace: Markéta Žáková, červenec 2015.

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
25
26
27
28
29
30
1
 
 
 
 
 
 
 
2
3
4
5
6
7
8
 
 
 
 
 
 
 
9
10
11
12
13
14
15
 
 
 
 
 
 
 
16
17
18
19
20
21
22
 
 
 
 
 
 
 
23
24
25
26
27
28
29
 
 
 
 
 
 
 
30
31
1
2
3
4
5