Aktuality

Životy „těch druhých“ aneb Osudy cizinek žijících v České republice

|

Výstava byla zahájena 1.10.2008 v Galerii 14 na Praze 14. Do konce roku 2008 by měla navštívit další česká města, jako např. Brno a Teplice.
Cílem výstavy a celého projektu je přispět k vytváření reálného mediálního obrazu o každodenním životě kulturně a nábožensky odlišných komunit žijících na území České republiky.
Výstava má na základě fotografií a literárně ztvárněných životních příběhů přiblížit návštěvníkům/icím životní osudy žen, které nalezly svůj domov v cizí zemi a seznámit je s kulturou zemí jejich původu.

Kukátko do světa

Sdružení dobrovolných aktivit INEX-SDA pořádá občasné tematické večery s názvem „Kukátko do světa". Hlavním cílem sdružení je skrze dobrovolnictví podporovat mezikulturní dialog a přispívat tak k rozvoji tolerantní společnosti. Tematické večery mají autentickými zážitky a zkušenostmi zprostředkovat bližší náhled do jiných kultur. V rámci tohoto projektu, na kterém se podílí také dobrovolnice z Arménie, proběhly již dva večery na téma Arménie - historie a kultura. Ve středu 8. října se o své zážitky z Indie podělí dobrovolník, který strávil půl roku v centru pro znevýhodněné děti Lovedale Foundation.

Freeze Fest - představte své dílo ve vojenském prostoru

 FREEZE FEST aneb KULTURA JINAK bude svobodný art festival, který se uskuteční od 3. do 5. října ve středních Čechách. Bývalý vojenský prostor Milovice ožije především okrajovými žánry umění, neprofesionální uměleckou scénu a DIY (do-it-yourself) kulturou.

Záměrem festivalu není kopírování současných trendů, ale vytvoření netradiční akce s důrazem na originalitu a svobodu projevu. Jeho organizátoři nechtějí jen předkládat hotový načasovaný program, ale zapojit i návštěvníky. Všichni se tak můžou vzájemně inspirovat a možná i navazovat bližší spolupráci mezi sebou.

Malá škola animace

Kino Světozor pořádá pro děti ve věku 10 - 14 let kurz s názvem Malá škola animace.

Mezinárodní den nenásilí

|

2. říjen byl vyhlášen OSN mezinárodním dnem nenásilí v květnu 2007. Rovněž byly státy i jednotlivci vyzváni, aby tento den využili k informování veřejnosti o aktivním nenásilí. Důvodem pro tyto kroky je to, že lidé o aktivním nenásilí ví málo, i když má v této době velkou důležitost. Minulý rok se k této příležitosti konaly různé akce ve 250 městech na všech kontinentech.

 

Týden knihoven

Letos se již po 12., od 6. do 12. října, koná  na celém území ČR Týden knihoven, tentokrát s mottem Knihovny - rodinné stříbro. Motto má podle pořadatelů zdůraznit, že „...že bez knihoven to ani digitálním věku nebude možné, a proto se musíme o naše rodinné stříbro náležitě starat." Akci vyhlašuje Sekce veřejných knihoven SKIP.

Týden knihoven začíná 6. 10. 2008 celostátní akcí Velké říjnové společné čtení aneb Pocta Karlu Čapkovi, od jehož úmrtí uplyne koncem roku 70 let (celoročně již probíhá kampaň Česko čte Čapka - ČČČ).

Dialog kultur 2008: Sousedé od vedle

Multikulturní centrum Praha pořádá již pátý ročník festivalu Dialog kultur, který se věnuje střetávání a prolínání rozličných kultur, jazyků a náboženství na území České republiky. Festival s podtitulem  Sousedé od vedle proběhne od 2. do 5. října v pasáži Paláce Lucerna, v Ústřední Městské knihovně v Praze a v Komunitním centru na Kampě. V hledáčku festivalových akcí se letos ocitají aktuální témata jako je sousedství a soužití lidí různorodých etnik.

Ekologická stopa

Chcete zjistit, jak moc je Vaše chování ohleduplné k životnímu prostředí? Změřte si svoji ekologickou stopu.

Mladí cestovatelé nemusí být jen baťůžkáři

Mladí cestovatelé představují důležitý článek světového turismu. Podle Světové organizace cestovního ruchu (UNWTO) tvoří 20% mezinárodních příjezdů a utrácejí za cestování více než kterákoliv jiná skupina. Obraz mladého cestovatele jako baťůžkáře proto neodpovídá zcela realitě.

Recyklohraní

Recyklohraní je školní recyklační program, který si klade za cíl realizaci zpětného odběru baterií, akumulátorů a elektrozařízení spojený s osvětovou činností v problematice nakládání s odpady ve školských zařízení v České republice.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
30
31
1
2
3
4
 
 
 
 
 
 
 
5
6
7
8
9
10
11
 
 
 
 
 
 
 
12
13
14
15
16
17
18
 
 
 
 
 
 
 
19
20
21
22
23
24
25
 
 
 
 
 
 
 
26
27
28
29
30
1
2