Aktuality

Prezentace z konference Primární prevence rizikového chování 2007

Prezentace vybraných příspěvků z IV. ročníku mezinárodní konference - Primární prevence rizikového chování „Střetávání racionality a ideologie“, která se konala ve dnech 26. až 27. listopadu 2007.

IV. ročník Mezinárodní konference

IV. ročník Mezinárodní konference "Primární prevence rizikového chování - střetávání racionality a ideologie" byl uzavřen

Ve dnech 26. - 27. listopadu prostory Hlavního sálu Magistrátu Hl. m. Prahy ožily. Pod záštitou MUDr. Pavla Béma, primátora hl. m. Prahy, Ing. Evy Bartoňové, 1. náměstkyně ministra MŠMT, a MUDr. Ivana Langera, ministra vnitra ČR, zde probíhala mezinárodní konference „Primární prevence rizikového chování - střetávání racionality a ideologie," které se zúčastnilo na tři sta tuzemských odborníků a pracovníků v oblasti primární prevence a na níž se svými příspěvky vystoupila řada zahraničních hostů. Jmenujme např. pana Gregora Burkharta (EU - EMCDDA), pana Peera van der Kreefta (SOAG, Hogeschool Gent), Corinne Bonafoux (Francie) či pí Evu Tomkovou (MŠ SR).

Nová Archa píše o mládeži ve vztahu k EU

Archa 7/2007Na stránkách České rady dětí a mládeže, v sekci Archa 2007, najdete nové číslo časopisu Archa – 7 / 2007. Jeho hlavním tématem je EU a mládež.

Toto, i starší čísla, jsou ke stažení ve formátu PDF.

 

 

Zdroj: http://www.crdm.cz/

Alternativní školy

Alternativní školy jsou někdy nazývány školy hrou, protože jsou to školy s jinými metodami a organizací výuky a obvykle se skutečně snaží o přiblížení učiva formou hry, diskuse, problémových úkolů a podobně. Stejně jako na jiných školách se i zde plní rámcový vzdělávací program.

Adiktologie na 1. lékařské fakultě UK Praha

Prezenční a kombinované studium oboru adiktologie na 1.lékařské fakultě UK Praha

V příštím školním roce máte poprvé možnost studovat obor i v kombinované formě studia.
Pokud máte zájem o bližší informace, věnujte prosím pozornost přílohám, obsahují průvodní dopis garanta oboru doc. Michala Miovského a podrobnějším informacím o oboru adiktologie.

Kurz rodinného poradenství pro drogové pracovníky

|

Prev-Centrum o.s. otevírá 4. ročník kurzu Rodinného poradenství pro drogové pracovníky. Základním cílem kurzu je nabídnout jeho účastníkům rozšíření pohledu na problematiku užívání drog a to z pohledu zaměřeného na samotného uživatele směrem k chápání užívání drog jako symptomu souvisejícího s rodinným systémem. Další informace o kurzu najdete zde.

Mezinárodní odborná konference o rúznorodosti v médiích

Genderová informační a tisková gentura gitA, o.s ve spolupráci s British Council a Goethe-Institut Praha si vás dovolují pozvat na zahájení pražského týdne mediální diverzity UDIVERSUM.

Čtvrtek, 13. 12. 2007
Goethe Institut, Masarykovo nábřeží 32, Praha 1

 

Stipendia OSF pro budoucí pedagogy

OSF

Nadace OSF Praha vypisuje další ročník programu stáží pro absolventy a studenty posledních ročníků pedagogických fakult.

Uzávěrka pro zaslání přihlášek je 25. ledna 2008.

 

MŠMT vyhlašuje Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) byl schválen Evropskou komisí dne 12. října 2007. Na jeho základě tak budou moci vzdělávací a výzkumné instituce v ČR čerpat v letech 2007-13 prostředky z Evropského sociálního fondu v oblasti vzdělávání a školství. První výzvy v rámci OP VK budou vyhlášeny v 1. čtvrtletí 2008.

Mezinárodní den lidí s postižením

Valné shromáždění OSN určilo 3. prosinec za Mezinárodní den postižených osob. Tento den by měl přispět k plnění závazku mezinárodního společenství zvyšovat míru integrace postižených osob prostřednictvím zrovnoprávňování jejich ekonomických a společenských příležitostí a jejich účasti na rozhodování.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
 
 
 
8
9
10
11
12
13
14
 
 
 
 
 
 
 
15
16
17
18
19
20
21
 
 
 
 
 
 
 
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
 
 
 
29
30
1
2
3
4
5