Hlavní požadavky na trhu práce

Vzhledem k proměnlivosti trhu práce není možné zpracovat prognózy vývoje potřebné kvalifikace pracovních sil v takové míře, aby byly schopny přesně vyjádřit požadavky na obsah kvalifikací. Z tohoto důvodu vzrůstá význam tzv. klíčových kompetencí, které požadavky na obsah kvalifikací zobecňují a zároveň představují nutnou výzbroj zaměstnance pro existenci ve stále složitějším světě práce. Zvláště pro středoškoláky a vysokoškoláky mají zásadní význam.

Mezi ty nejdůležitější patří:

 • Komunikativnost - dovednost diskutovat, znázorňovat a vysvětlovat, zpracovávat a připravovat písemné materiály, čísts porozuměním a odpovídat na písemné materiály, včetně vlastní interpretace.
 • Znalost cizích jazyků.
 • Rozvoj schopnosti učit se - schopnost sebepoznávání a zjišťování vlastních schopností, navrhování cílů směřujících k vlastnímu rozvoji, vyhledávání zpětné vazby, zvyšování efektivity učení a zdokonalování vlastní výkonnosti.
 • Schopnost práce v týmu - schopnost chápat význam podílu jedince na určování společných cílů, na rozdělování odpovědnosti při týmové práci, při volbě pracovních metod, při sledování pokroku při práci na splnění společného úkolu.
 • Řešení problémů - umět analyzovat různě složité problémy, identifikovat jejich podstatu, hledat přístup k jejich řešení,umět plánovat, realizovat a hodnotit efektivitu řešení.
 • Numerické aplikace - umět používat aritmetické a základní statistické techniky při řešení konkrétních praktických situací.
 • Informační technologie - umět vyhledávat, vybírat, zpracovávat a ukládat textové, grafické i numerické informace za účelem jejich dalšího využívání.

V průběhu přijímacího řízení bude zaměstnavatele zajímat:

 • co je absolvent schopen se dále naučit, zda bude ochoten dále se vzdělávat,
 • s jakým nasazením bude ochoten pracovat,
 • co hodlá svému profesionálnímu růstu v počátcích obětovat.

Všichni uchazeči o zaměstnání by pak měli znát, jaké vlastnosti zaměstnavatelé u svých zaměstnanců nejvíce upřednostňují. Jsou to zejména:

 • smysl pro kvalitní práci,
 • hospodárnost a služba klientům,
 • osvojení si odborného základu a ochota učit se,
 • loajalita (oddanost, věrnost) k firmě,
 • porozumění pracovním instrukcím,
 • iniciativnost, flexibilnost (přizpůsobivost),
 • schopnost týmové práce a rozhodování,
 • schopnost interpersonální (mezilidské) komunikace

 

Zdroj: https://www.jobs.cz/
Poslední aktualizace: N. Jogheeová, květen 2019

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
 
 
 
8
9
10
11
12
13
14
 
 
 
 
 
 
 
15
16
17
18
19
20
21
 
 
 
 
 
 
 
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
 
 
 
29
30
1
2
3
4
5