Informační kampaň: nebezpečné léky

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) zahajuje informační kampaň „Nebezpečné léky" zaměřenou proti padělkům a nelegálním léčivým přípravkům. SÚKL chce upozornit širokou veřejnost na problematiku možného nebezpečí nakupování léků na internetu.

SÚKL spouští kampaň odbornou konferencí na téma „Léky, věc veřejná: Hrozba padělků". Této odborné konference se zúčastní zástupci organizací, které tuto kampaň podporují. Jsou mezi nimi Národní protidrogová centrála, Celní správa ČR, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Úřad průmyslového vlastnictví, zástupci asociací farmaceutického průmyslu, pacientské organizace, lékaři, lékárníci a další, viz www.nebezpecneleky.cz.

„Vizuální stránku kampaně provází paní Hubená a pánové Silák a Stydlín, kteří jsou hlavními postavami krátkých spotů upozorňujících na rizika nákupu léčiv na Internetu a jejich nelegálních nabídek," řekla Veronika Petláková, tisková mluvčí SÚKL.

Široké veřejnosti jsou určeny nové webové stránky www.nebezpecneleky.cz. Návštěvníci zde najdou pohromadě všechny potřebné informace: spoty, informační plakáty, manuál správného nakupování léků na internetu, nejčastější otázky a odpovědi, poslední zachycené padělky či nelegální přípravky a také ukázky kampaní z jiných evropských států.

„Nejčastěji zachycené nelegální přípravky či padělky jsou určeny na léčbu erektilní dysfunkce a anabolické steroidy, dále pak léky na hubnutí. Jedná se o přípravky dostupné pouze na lékařský předpis. Lze tedy předpokládat, že lidé volí cestu nákupu, která nevyžaduje návštěvu lékaře a získání lékařského předpisu. Nákup na Internetu se jim tudíž jeví na první pohled jako snadná a rychlá cesta," uvedla Jaroslava Doležalová, vedoucí Oddělení enforcementu a dozoru nad reklamou SÚKL. „Kupující by si však měli uvědomit, že pohodlná cesta k lékům po Internetu je zároveň velmi nebezpečná a že léky získané mimo legální dodavatelský řetězec mohou poškodit zdraví. V zahraničí, například ve Švédsku, jsou zaznamenána i úmrtí," doplnil Martin Beneš, ředitel SÚKL.

Aktivní dozor v oblasti nelegálního zacházení s léčivými přípravky je zaměřen především na oblasti zjišťování, vyšetřování, postih případů distribuce a prodeje osobami bez příslušného povolení, dále pak na oblast monitoringu internetového prostředí, ve kterém probíhá nelegální prodej léčivých přípravků.

SÚKL v oblasti prosazování práva - enforcementu úzce spolupracuje s Celní správou, Policií ČR, Českou obchodní inspekcí, Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí (SZPI) a živnostenskými úřady (ŽÚ). Spolupráce je rozšířena také na zahraniční instituce zabývající se touto problematikou, a to nejen při výměně informací, ale i při vyšetřování konkrétních případů s možným mezinárodním dopadem.

Při kontrolních akcích v roce 2009 zajistili pracovníci SÚKL 1 278 ks „léčivých přípravků". Z tohoto množství zjistili a šetřili sedm  případů dovozu neregistrovaných léčivých přípravků, tři případy padělků léčivého přípravku a šest případů nelegálních léčivých přípravků.

SÚKL v roce 2009 vypracoval pro Policii ČR a celní úřady celkem 121 odborných vyjádření za účelem (ne)propuštění léčivých přípravků ze třetích zemí (zemí mimo EU), identifikace léčivých přípravků a objasnění právní úpravy v oblasti výdeje, distribuce, dovozu a vývozu léčivých přípravků.

 

Pro NICM zpracovala Natalie Jogheeová, DiS.

Zdroj:SUKL, Autor: Redakce SOS

Článek vydán dne: 22. 3. 2010, odkazy dostupné 1. 7. 2010

Zveřejněn na adrese: http://www.spotrebitele.info/potraviny_zdravi/clanek.shtml?x=2353599

Poslední aktualizace: Tereza Komůrková, březen 2014

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
30
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
13
14
15
16
17
18
19
 
 
 
 
 
 
 
20
21
22
23
24
25
26
 
 
 
 
 
 
 
27
28
29
30
31
1
2