Certifikace

CERTIFIKACE INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ

Systém certifikace Informačních center pro mládež byl zaveden s přijetím Koncepce rozvoje informačního systému pro mládež v České republice, kterou schválila porada vedení MŠMT v dubnu 2008 (č. j. 6853/2008-51).