ICM Cheb

ICM Cheb

Informační centrum pro mládež (ICM) zahájilo činnost v listopadu 2005 a je zřizováno Krajskou radou dětí a mládeže Karlovarska.

Nabízíme bezplatné informace od A (aktuality z regionu) až po Z (zaměstnání). Informace jsou rozděleny tematicky do 12 kategorií a jsou k dispozici buď na internetových stránkách, nebo v tištěné podobě. S vyhledáváním informací může pomoci odborný pracovník.

kontakt:

Křížovnická 99/7

350 02 Cheb

Tel: 776 204 962

E-mail: icmcheb@gmail.com

WEB: www.icmcheb.cz

 

Kontaktní osoba:

Hana Šnajdrová

Služby

Nabídka:

ICM nabízí informace z oblasti:

 • VZDĚLÁVÁNÍ - informace o základních, středních, vyšších odborných a vysokých školách, studium v zahraničí, jazykové kurzy, přijímací řízení
 • PRÁCE - studentské brigády, adresáře zprostředkovatelen brigád v tuzemsku a zahraničí, workcampy, dlouhodobá práce v zahraničí, studijně pracovní pobyty, stáže
 • VOLNÝ ČAS - informace o možnostech trávení volného času v rámci regionu i celé ČR
 • ZDRAVÍ - instituce zabývající se problematikou zdraví, etický kodex lékaře, charta práv dětí v nemocnici, práva pacienta, kontakty na zdrav. zařízení, zdravotní pojišťovny, život s handicapem
 • CESTOVÁNÍ - informace o cestování po naší republice i v zahraničí, postřehy o jednotlivých zemích, vízové povinnosti, cestovatelské slevy, adresáře ubytoven
 • SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÉ JEVY - základní informace, krizová centra, linky důvěry, poradny, šikana a násilí, záškoláctví, alkohol a kouření, drogová problematika, xenofobie, rasizmus a intolerance
 • EKOLOGIE - ochrana přírody, ekologické informační servery, ekologická hnutí a sdružení, NP A CHKO v ČR
 • SOCIÁLNÍ SKUPINY A HNUTÍ - informace o základních právech menšin, adresáře organizací, Romové, uprchlíci...
 • OBČAN A STÁT - Ústava ČR, politický systém, veřejná správa, lidská práva, občan a úřady, sociální zabezpečení, občan a rodina
 • MEZINÁRODNÍ A NÁRODNÍ ORGANIZACE - OSN, Evropská unie, Rada Evropy, NATO, UNESCO, UNICEF, ERYICA, programy Evropské unie
 • MLÁDEŽ V EVROPSKÉ UNII - základní informace o programech Mládež pro Evropu, Leonardo, Socrates, Eurodesk
 • INFORMACE Z REGIONU - programy kin, divadel, informace o kulturních akcích a výstavách, typy na výlet ...

 

Další služby:

 • kopírování (A4 jednostranné 1,50 Kč, A4 oboustranné - 2,50 Kč, A3 jednostranné - 2,50 Kč, A3 oboustranné - 4,- Kč)
 • skenování (strana - 4,- Kč)
 • INTERNET (hodina 30,- Kč, 30 min. - 20,- Kč, 15 min. - 10,- Kč, 5 min. - 5,- Kč)
 • psaní na PC (hodina 20,- Kč, 30 min. - 10,- Kč, 15 min. - 10,- Kč)
 • bezplatná inzerce

Možnost zakoupení:

 • zvýhodněné internetové karty (11 hodin - 250,- Kč, platí pro mládež do 26 let)
 • možnost účasti na internetových kurzech pro děti a seniory

Informační centrum nezapomíná ani na nezaměstnané lidi a matky na mateřské dovolené, kteří si mohou v ICM hledat zdarma prostřednictvím internetu práci.

kontakt:

Křížovnická 99/7

350 02 Cheb

Tel: 776 204 962

E-mail: icmcheb@gmail.com

WEB: www.icmcheb.cz

 

Kontaktní osoba:

Hana Šnajdrová

Pozvánky

Žádné pozvánky pro toto ICM nebyly nalezeny.

Fotogalerie

kontakt:

Křížovnická 99/7

350 02 Cheb

Tel: 776 204 962

E-mail: icmcheb@gmail.com

WEB: www.icmcheb.cz

 

Kontaktní osoba:

Hana Šnajdrová

O zřizovateli

Zřizovatelem je Krajská rada dětí a mládeže karlovarského kraje.

Krajská rada dětí a mládeže Karlovarska je střešní organizace se sídlem v Chebu, jejíž členové poskytují nabídku volnočasových aktivit dětem a mládeži do 26 let. Cílem KRDMK je podporovat činnost členských sdružení dětí a mládeže a sdružení pracujících s dětmi a působících na území Karlovarského kraje, vytvářet co nejlepší podmínky pro činnost těchto organizací a napomáhat všestrannému rozvoji mladých lidí po stránce tělesné, duševní a sociální. KRDMK se snaží navazovat kontakty mezi jednotlivými organizacemi a koordinovat jejich činnost, poradenským a informačním servisem pomoci mládežnickým sdružením získávat granty, poskytovat přehled nabízených grantů, spolupracovat s příslušnými orgány Krajského úřadu v KV. 

Více na www.krdmk.com

kontakt:

Křížovnická 99/7

350 02 Cheb

Tel: 776 204 962

E-mail: icmcheb@gmail.com

WEB: www.icmcheb.cz

 

Kontaktní osoba:

Hana Šnajdrová

Otevírací doba

PO     8:00 - 16:00

ÚT     8:00 - 16:00

ST     8:00 - 17:00

ČT     8:00 - 16:00

PÁ     8:00 - 16:00

kontakt:

Křížovnická 99/7

350 02 Cheb

Tel: 776 204 962

E-mail: icmcheb@gmail.com

WEB: www.icmcheb.cz

 

Kontaktní osoba:

Hana Šnajdrová

Kontakt

Křížovnická 99/7

350 02 Cheb

Tel: 776 204 962

E-mail: icmcheb@gmail.com

WEB: www.icmcheb.cz

 

Kontaktní osoba:

Hana Šnajdrová