ICM Ivančice

ICM Ivančice

Informační centrum pro mládež v Ivančicích je místo, které poskytuje mladým lidem informace z nejrůznějších oblastí. Pomáhá mladým lidem odpovídat na otázky a poradit jim s různými problémy. Jeho součástí je otevřený klub mládeže, mediální studio a další prostory pro spontánní i organizované aktivity. Snažíme se témata jako Informovanost, Komunikace, Média i Spontánnost spojovat a dávat možnost mladým lidem nacházet tato témata v jednom místě.

Informace jsou poskytovány zdarma, diskrétně, anonymně a podle zásad Evropské charty informací pro mládež.

V ICM Ivančice pracuje profesionální tým pracovníků společně s dobrovolníky Evropské dobrovolné služby programu Erasmus+.

ICM Ivančice spolupracuje s Infobody (kluby mládeže) v Nových Bránicích a Dolních Kounicích.

ICM Ivančice bylo v roce 2015 nově certifikováno na období 2016-2020. 

kontakt:

ICM a FreeZ klub

Zemědělská 2, 664 91 Ivančice

www.icmivancice.cz

icmivancice@seznam.cz

tel.: 603 296 678

 

Kontaktní osoba:

vedouví ICM - Petra Heřmanová 

petra.hermanova79@gmail.com739 418 283

 

 

Služby

Informační činnost

 • poskytování informací v oblastech vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU, regionální informace
 • poskytování informací o kulturním dění v mikroregionu Ivančicko i v JM kraji
 • poskytování informací o mezinárodních příležitostech – výměny mládeže, semináře, stáže, krátkodobé studijní pobyty
 • poskytování informací o Evropské dobrovolné službě, zahraniční dobrovolníci jsou aktivní součástí činnosti ICM
 • poskytování informací o možnostech získávání grantů EU pro neformální vzdělávání
  a neformální skupiny mládeže
 • zajišťování poradenských služeb v krizových situacích
 • zajišťování prostor pro začlenění znevýhodněných skupin občanů do společnosti

 

Informace jsou poskytovány na webu ICM, osobně v ICM, telefonicky i emailem.

 

Další služby ICM

 • použití PC, internet, tisk, kopírování
 • inzertní nástěnka nabídka/poptávka
 • smysluplné naplňování volného času
 • Jimmy –„živé“ info body
 • občerstvení, čajovna
 • infobody – kluby mládeže v Nových Bránicích a Dolních Kounicích

 

Další aktivity ICM

 • besedy, přednášky, prezentace, výstavy
 • programy pro školy
 • workshopy, kurzy, semináře
 • koncerty, soutěže, turnaje
 • pobytové a víkendové akce
 • nabídka aktivit otevřeného klubu pro mládež – deskové hry na rozvíjení strategie, myšlení, společenské hry, spontánní aktivity
 • zapojování do projektů, kampaní, programů
 • propagace své činnost na veřejnosti

 

Pro organizace

 • informujte o svých aktivitách prostřednictvím našeho ICM
 • přineste nám do ICM letáčky nebo další propagační materiály
 • zasílejte nám informace o vašich akcích, články, fotografie a další informace, tvořte společně s námi informační síť pro mládež

 

Ceník

 • internet (vyhledávání informací): zdarma
 • tisk a kopírování dle platného ceníku SVČ

 

kontakt:

ICM a FreeZ klub

Zemědělská 2, 664 91 Ivančice

www.icmivancice.cz

icmivancice@seznam.cz

tel.: 603 296 678

 

Kontaktní osoba:

vedouví ICM - Petra Heřmanová 

petra.hermanova79@gmail.com739 418 283

 

 

Pozvánky

Žádné pozvánky pro toto ICM nebyly nalezeny.

Fotogalerie

kontakt:

ICM a FreeZ klub

Zemědělská 2, 664 91 Ivančice

www.icmivancice.cz

icmivancice@seznam.cz

tel.: 603 296 678

 

Kontaktní osoba:

vedouví ICM - Petra Heřmanová 

petra.hermanova79@gmail.com739 418 283

 

 

O zřizovateli

Středisko volného času Ivančice je školské zařízení, které poskytuje zájmové vzdělávání. Zřizovatelem jako příspěvkové organizace s právní subjektivitou je Krajský úřad Jihomoravského kraje. Svou činností naplňuje zájmy dětí, mládeže i dospělých a aktuální potřeby a trendy města Ivančice, regionu, kraje a MŠMT ČR. Posláním střediska je motivovat, podporovat a vést děti, mládež a dospělé k rozvoji osobnosti, ke klíčovým kompetencím širokou nabídkou aktivit v bezpečném prostředí s profesionálním týmem v nových trendech. Cílem střediska je pestrá
a kvalitní nabídka činností  a zapojení do alternativních způsobů smysluplného využívání volného času.

Jsme otevřené zařízení od pondělí do neděle, od rána do večera. Nabízíme  aktivní využití volného času od mateřského a rodinného centra přes otevřený klub mládeže až po dospělé či seniory. Zaměřujeme se na pravidelnou činnost v zájmových útvarech, příležitostnou, prázdninovou, pobytovou a spontánní činnost. Zřizujeme tři otevřené kluby mládeže
a Informační centrum pro mládež. Poskytujeme metodickou, odbornou, individuální či materiální pomoc.

Středisko je garantem okresních soutěží MŠMT, krajským koordinátorem vzdělávání
a regionálním koordinátorem akcí. Spolupracujeme se školami, médii, organizacemi i jinými subjekty. Snažíme se prezentovat ve městě, v okolí i mimo republiku. Dbáme na vzdělávání
a sebevzdělávání pracovníků. Primární sociální prevenci realizujeme formou výukových programů. Zapojujeme se do komunitního plánování, participace, prevence, vzdělávání pedagogů. Snažíme se být  centrem společenského života v obci. Zapojujeme se do různých regionálních, krajských, republikových i evropských projektů. Organizujeme zahraniční výměny mládeže, školící kurzy, vysíláme mladé lidi na projekty do zahraničí. Od roku 2009 poskytujeme evropskou dobrovolnou službu.

Středisko volného času v Ivančicích působí svou činností již od roku 1984.

kontakt:

ICM a FreeZ klub

Zemědělská 2, 664 91 Ivančice

www.icmivancice.cz

icmivancice@seznam.cz

tel.: 603 296 678

 

Kontaktní osoba:

vedouví ICM - Petra Heřmanová 

petra.hermanova79@gmail.com739 418 283

 

 

Otevírací doba

po – ne: 14-18 hodin

 

kontakt:

ICM a FreeZ klub

Zemědělská 2, 664 91 Ivančice

www.icmivancice.cz

icmivancice@seznam.cz

tel.: 603 296 678

 

Kontaktní osoba:

vedouví ICM - Petra Heřmanová 

petra.hermanova79@gmail.com739 418 283

 

 

Kontakt

ICM a FreeZ klub

Zemědělská 2, 664 91 Ivančice

www.icmivancice.cz

icmivancice@seznam.cz

tel.: 603 296 678

 

Kontaktní osoba:

vedouví ICM - Petra Heřmanová 

petra.hermanova79@gmail.com739 418 283