Informační centra pro mládež

ICM logoInformační centra pro mládež (ICM) jsou místa, která působí při nestátních neziskových organizacích pracujících s dětmi a mládeží nebo při domech dětí a mládeže.