Jsou mladí lidé aktivními občany? Projekt CATCH-EyoU přináší zajímavá zjištění

CATCH-EyoU logoProjekt CATCH-EyoU zkoumá různé formy sociální a politické participace evropské mládeže. Hledá přitom faktory, které mohou vysvětlit, proč a jak se mládež rozhoduje podílet (nebo ne) na veřejném životě, a to se zvláštním zaměřením na aktivní občanství v EU. 

Tříletý projekt (2015-2018) CATCH-EyoU – Utváření aktivního občanství evropskou mládeží: Politiky, praxe, výzvy a řešení je financovaný Rámcovým programem EU pro výzkum a inovace Horizont 2020 a koordinovaný Boloňksou univerzitou (Itálie). Zapojeno je do něj celkem 8 zemí a univerzit (Boloňská univerzita v Itálii, Londýnská škola ekonomie a politických věd ve Velké Británii, Tartuská univerzita v Estonsku, Univerzita v Örebro ve Švédsku, Univerzita Friedricha Schillera v Jeně v Německu, Portská univerzita v Portugalsku, Národní Kapodistriova univerzita v Athénách v Řecku a Masarykova univerzita v Česku).

Cíle projektu

  • Porozumět, jakými různými způsoby se projevuje aktivní občanství mladých lidí na lokální, národní i celoevropské úrovni.
  • Popsat faktory, které aktivní občanství mladých lidí formují (individuální faktory, rodina, vrstevníci, volnočasové organizace, média, škola a instituce).
  • Připravit nástroje a doporučení, jak aktivní občanství mladých lidí podpořit.

V České republice je realizován na Institutu pro výzkum mládeže, dětí a rodiny Masarykovy univerzity.

Český výzkumný tým tvoří:

Prof. PhDr. Petr Macek, CSc. (vedoucí projektu)
Mgr. Johana Kotišová 
Mgr. Lucie Lomičová 
doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Alena Macková, Ph.D. 
Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D. 

Výzkumné aktivity

Výzkumné aktivity se zaměřují na mladé lidi ve věku 16-26 let a na kontexty a faktory, které mohou formovat jejich postoje a aktivity. V projektu tak jsou zkoumány:

  • národní mládežnické politiky, 
  • mediální reprezentace mladých lidí, 
  • vliv školy a školního prostředí, 
  • postoje a aktivity mladých,
  • úspěšné případové studie organizací a iniciativ.

Závěrečná zpráva české části projektu 

Ve zprávě z výzkumu (vizte odkaz níže) byla využita data ze dvou vln dotazníkového šetření, rozhovorů s učiteli, skupinových rozhovorů se studenty a etnografického výzkumu dvou organizací.

Zpráva je dostupná zde.

 

 

 

Vložila: M. Plisková, červen 2018

Zdroj: http://ivdmr.fss.muni.cz/vyzkumna-temata/obcanstvi-a-demokracie/catch-eyou

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28
29
30
31
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
4
5
6
7
8
9
10
 
 
 
 
 
 
 
11
12
13
14
15
16
17
 
 
 
 
 
 
 
18
19
20
21
22
23
24
 
 
 
 
 
 
 
25
26
27
28
29
30
1