Klasifikce tělesného postižení

Postižení dle zdravotní klasifikace

 • II. třída
  • vadné držení těla
 • III. třída
  • Amelie
  • dysmelie
  • vrozené rozštěpy páteře ortopedické vady páteře
  • amputace a deformace končetiny
  • degenerativní onemocnění svalstva (svalová dystrofie)
  • stavy po úrazech pohybového ústrojí s trvalými následky
  • dětská mozková obrna

Vadné držení těla - Příčiny vzniku onemocnění pohybového aparátu je třeba hledat již v dětství, kdy se vlivem nesprávného zatížení pohybového aparátu rozvíjí svalová nerovnováha, která vede k vadnému držení těla (funkční poruchu pohybového systému projevující se změnami ve tvaru reliefu těla, které lze, na rozdíl od skutečných deformit či ortopedických vad, volním úsilím vyrovnat).

Na vzniku vadného držení těla se podílejí jak vnitřní faktory (vrozené vady, úrazy či choroby, které snižují odolnost pohybového ústrojí vůči zatížení), tak faktory vnější (jako dlouhé stání, nesprávné sezení, nevhodné pracovní a leckdy i odpočinkové polohy i nevhodný způsob provádění pohybu při běžných činnostech - stoj, chůze, přenášení těžkých předmětů). K rozvoji vadného držení těla přispívá i celá řada zdánlivě dosti vzdálených příčin (vady zraku, neprůchodnost dýchacích cest, zpožděný duševní vývoj).

Amelie - úplný vrozený defekt jedné nebo několika končetin, vzácně se vyskytující. Vždy jsou zachovány alespoň rudimenty kostí chybějící končetiny.

Dysmelie - porucha zárodečného vývoje končetin (chybění části končetin při narození)

Vrozené rozštěpy páteře - Spina bifida (rozštěp páteře) je jednou z nejrozšířenějších vrozených vad. Vzniká v prvních 25 dnech těhotenství. Je to vada pátěře, při které se jeden nebo více obratlů neuzavřou normálně a vznikne v nich mezera. V důsledku toho je dítě do jisté míry ochrnuté a mnoho dětí i dospělých má problémy s inkontinencí.

Degenerativní onemocnění svalstva - neboli svalová dystrofie - široký termín pro označení genetických onemocnění, které zasahují svalstvo. Svalová dystrofie zahrnuje více než 20 specifických genetických vad. U většiny dochází ke stejným příznakům (ochabování svalstva), ale průběh bývá různorodý. Více informací najdete na: http://www.solen.cz/pdfs/neu/2004/03/03.pdf 

Dětská mozková obrna - je zastřešující pojem pro označení skupiny chronických onemocnění charakterizovaných poruchou centrální kontroly hybnosti, která se objevuje v několika prvních letech života a která se zpravidla v dalším průběhu nezhoršuje. Příčinou špatné kontroly hybnosti a vadné držení trupu a končetin je u DMO porucha vývoje nebo poškození motorických (hybných) oblastí mozku.

 
Pro ICM NIDM zpracovala Mgr. Julie Čákiová
Datum: 31.7.2006, aktualizace: 10.1.2008
Zdroj a více informaci najdete na:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Somatopedie ,
http://www.dobromysl.cz/scripts/detail.php?id=604 ,
http://www.maxdorf.cz/maxdorf/vls/index.php?action=article&article=uvod&PHPSESSID=81d0650744e532a112b27a4c6d204e54&ctest=1 ,
http://neurocentrum.cz/DMO_info.htm#DMO ,
Poslední aktualizace: Tereza Komůrková, březen 2014

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
 
 
 
8
9
10
11
12
13
14
 
 
 
 
 
 
 
15
16
17
18
19
20
21
 
 
 
 
 
 
 
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
 
 
 
29
30
1
2
3
4
5