Kontakty a dokumenty

Kontakty a dokumenty zabývající se informační a digitální gramotností.

Kontakty na organizace působící v oblasti informační a digitální gramotnosti.

DigiKoalice (otevřené uskupení zástupců státních institucí, IT firem, ICT sektoru, vzdělávacích institucí, akademické obce, neziskových organizací, zřizovatele škol a školských zařízení a dalších subjektů, které chtějí přispět ke zvýšení digitální gramotnosti občanů ČR, ke zvýšení jejich šance uspět na trhu práce a docílit tak v důsledku větší konkurenceschopnosti české ekonomiky. DigiKoalice je členem mezinárodní platformy Digital Skills and Jobs Coalition).

Jednota školských informatiků, z. s. (profesní organizace (zapsaný spolek), která sdružuje pedagogy a odborníky zabývající se ICT ve školství. JSI vznikla za účelem získávat a šířit znalosti a zkušenosti s využíváním ICT ve vzdělávání v ČR i v zahraničí a aktivně se na zavádění ICT do výuky a jeho využívání podílet).

 

Další zajímavé kontakty najdete v sekci mediální gramotnosti.

 

 

Důležité dokumenty

Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020

Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 až 2020

The Digital Competence Framework 2.0

 

 

Dotčené zákony

Autorský zákon (Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů), zákon č. 121/2000 Sb.

Zákon o svobodném přístupu k informacím, zákon č. 106/1999 Sb.

Knihovní zákon (Zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb), zákon č. 257/2001 Sb.

Zákon o životním prostředí, zákon č. 17/1992 Sb.

Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, zákon č. 101/2000 Sb.

 

 

Zdroje: výše uvedené
Vložila: E. Tesařová, březen 2018

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
24
25
26
27
28
29
1
 
 
 
 
 
 
 
2
3
4
5
6
7
8
 
 
 
 
 
 
 
9
10
11
12
13
14
15
 
 
 
 
 
 
 
16
17
18
19
20
21
22
 
 
 
 
 
 
 
23
24
25
26
27
28
29
 
 
 
 
 
 
 
30
31
1
2
3
4
5