Kvalita Očima Pacientů

 Kompletní analýza stavu kvality poskytované péče v českých zdravotnických zařízeních, přímo řízených ministerstvem zdravotnictví, je na světě. Ministerstvo zdravotnictví společně s řešitelem projektu Tomášem Raiterem doplňuje nedávno zveřejněné výsledky z fakultních nemocnic o data psychiatrických léčeben a rehabilitačních ústavů. Zdravotnická zařízení s nejlepšími výsledky získají na konferenci, která se k této problematice uskuteční 20. dubna v Olomouci, certifikát „Spokojený pacient". Cílem certifikace je motivovat zdravotnická zařízení ke zvyšování úrovně zdravotní péče o pacienty a zlepšení orientace veřejnosti v problematice kvality zdravotních služeb.

Ministerstvo zdravotnictví ČR zveřejnilo kompletní sadu hodnocení kvality zdravotních služeb v třiceti přímo řízených zdravotnických zařízeních. K fakultním nemocnicím a velkým ústavům přibylo ještě dvanáct psychiatrických léčeben a letos poprvé také tři rehabilitační ústavy. Zdrojem hodnocení je projekt Kvalita Očima Pacientů - jediný relevantní výzkum spokojenosti pacientů v České republice srovnatelný s mezinárodními standardy. Během listopadu a poloviny prosince roku 2009 byla hodnocena kvalita ve více než 500 odděleních třiceti organizací řízených Ministerstvem zdravotnictví ČR. Do hodnocení se zapojilo přes 26 tisíc pacientů. Celková návratnost dotazníků dosáhla 72 %. Každé oddělení bylo hodnoceno v osmi základních dimenzích kvality tvořených padesáti dílčími indikátory. K dispozici jsou nejen souhrnné výsledky za celá zařízení, ale také za každé oddělení, za hlavní profesní skupiny (lékaři, sestry, rehabilitační pracovníci) a za hlavní skupiny diagnóz či typy péče. Výsledky jsou určeny pro laickou i odbornou veřejnost, média a managementy nemocnic, léčeben a ústavů.

Vedle zpráv s přehlednými výsledky, které budou k dispozici stejně jako v předchozích ročnících na portálu kvality MZ, jsou nyní hodnocení dostupná také v on-line režimu na webové stránce projektu Kvalita Očima Pacientů www.hodnoceni-nemocnic.cz s možností třídění výsledků a porovnáním meziročních změn.

 

Pro NICM zpracovala Natalie Jogheeová, DiS., 2. 4. 2010

Zdroj a více informací naleznete zde: http://www.spotrebitele.info/potraviny_zdravi/clanek.shtml?x=2353609

POslední aktualizace: Tereza Komůrková, březen 2014

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
30
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
13
14
15
16
17
18
19
 
 
 
 
 
 
 
20
21
22
23
24
25
26
 
 
 
 
 
 
 
27
28
29
30
31
1
2