Cizinci v ČR - Legislativa

Právní předpisy ČR

Texty uvedených právních předpisů je možné najít na Portálu veřejné správy České republiky

  • Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců

Právní předpisy EU

Lisabonská smlouva

Směrnice EP a Rady 2011/98/EU ze dne 13. prosince 2011
o jednotném postupu vyřizování žádostí o jednotném povolení k pobytu a k práci na území členského státu pro státní příslušníky třetích zemí a o souboru společných práv pracovníků ze třetích zemí oprávněně pobývajících v některém členském státě

Directive 2011/98/EU of the EP and the Council of 13 December 2011
on a single application procedure for a single permit for third-country nationals to reside and work in the territory of a Member State and on a common set of rights for third-country workers legally residing in a Member State

Nařízení EP a Rady 1231/2010
kterým se rozšiřuje působnost nařízení 883/2004 a 987/2009 na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti

Regulation (EU) No 1231/2010
of the EP and the Council of 24 November 2010 extending Regulation No 883/2004 and Regulation (EC) No 987/2009 (EC) to nationals of third countries who are not already covered by these Regulations solely on the ground of their

Nařízení EP a Rady 987/2009
kterým se stanoví prováděcí pravidla k  nařízení (ES) č. 883/2004 o  koordinaci systémů sociálního zabezpečení

Regulation (EC) No 987/2009
laying down the procedure for implementing Regulation (EC) No  883/2004 on the coordination of social security systems

Nařízení EP a Rady (ES) 810/2009 ze dne 13. července 2009
o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex)

Směrnice EP a Rady 2009/52/ES
o minimálních normách pro sankce a opatření vůči zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí

Směrnice Rady 2009/50/ES ze dne 25. května 2009
o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci - Směrnice o modrých kartách

Nařízení Rady (ES) č. 380/2008 ze dne 18. dubna 2008
kterým se mění nařízení (ES) č. 1030/2002, kterým se stanoví jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí

Směrnice EP a Rady 2008/115/ES
o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí

Nařízení EP a Rady 883/2004 o koordinaci sociálního zabezpečení EU

Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems

Rozhodnutí Rady 2004/573/ES
o organizaci společných letů za účelem navrácení státních příslušníků třetích zemí, na které se vztahuje individuální rozhodnutí o vyhoštění, z území dvou nebo více členských států

Směrnice Rady 2004/81/ES
o povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí, kteří jsou oběťmi obchodování s lidmi nebo obdrželi pomoc k nedovolenému přistěhovalectví a kteří spolupracují s příslušnými orgány

Směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003
o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty

Směrnice Rady 2003/86/ES ze dne 22. září 2003 o právu na sloučení rodiny

Directive 2003/86/EC GREEN PAPER
on the right to family reunification of third-country nationals living in the European Union

 

 

Zdroj: http://www.cizinci.cz/
Poslední aktualizace Simona Fialová, květen 2019

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
30
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
13
14
15
16
17
18
19
 
 
 
 
 
 
 
20
21
22
23
24
25
26
 
 
 
 
 
 
 
27
28
29
30
31
1
2