Legislativa týkající se kontroly tabáku

 

Zde naleznete legislativu ČR a EU, která se týká kontroly tabáku a Rámcovou úmluvu o kontrole tabáku.

 

 

Legislativa ČR týkající se kontroly tabáku

Ochrana nekuřáků:

ZÁKON (VYHLÁŠKA)

ČEMU JE VĚNOVÁN

č. 379/2005 Sb.

O opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami

Zákon č. 262/2006 Sb.

Zákoník práce

Vyhláška č. 137/2004 Sb.

O hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
(Zákon 379/2005 Sb. O opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami se odvolává na tuto vyhlášku v §8 odst.1) písm.c) - kouření v zařízeních společného stravování)

 

Reklama na tabákové výrobky:

ZÁKON (VYHLÁŠKA)

ČEMU JE VĚNOVÁN

Zákon č. 40/1995 Sb.
(novelizován zákonem č. 132/2003 Sb.)

O regulaci reklamy

Zákon č. 231/2001 Sb.

O rozhlasovém a televizním vysílání

 

Zdravotní varování na obalech a další požadavky na tabákové výrobky:

ZÁKON (VYHLÁŠKA)

ČEMU JE VĚNOVÁN

Vyhláška č. 344/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví požadavky na tabákové výrobky

 

Prodej tabákových výrobků:

ZÁKON (VYHLÁŠKA)

ČEMU JE VĚNOVÁN

Zákon č. 379/2005 Sb.

O opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami

Zákon č. 353/2003 Sb.
(novelizován zákonem č. 217/2005 Sb.)

O spotřebních daních

Zákon č. 231/2001 Sb.

O rozhlasovém a televizním vysílání

Vyhláška č. 275/2005 Sb.

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví postup při zpracování návrhů cen pro konečného spotřebitele u cigaret

 

Prodej a značení tabákových výrobků (vyhlášky):

ZÁKON (VYHLÁŠKA)

ČEMU JE VĚNOVÁN

Vyhláška č. 113/2005 Sb.

Vyhláška Ministerstva o způsobu označování potravin a tabákových výrobků

Vyhláška č. 467/2003 Sb.
(novelizováno vyhláškou 276/2005 Sb.)

Vyhláška Ministerstva financí o používání tabákových nálepek při značení tabákových výrobků

 

Další zákony týkající se kontroly tabáku:

ZÁKON (VYHLÁŠKA)

ČEMU JE VĚNOVÁN

Zákon č. 258/2000 Sb.

O ochraně veřejného zdraví

Zákon č. 251/2005 Sb.

O inspekci práce

Nařízení vlády č. 469/2000 Sb.

Nařízení vlády, které stanoví obsahové náplně jednotlivých živností

 

Rámcová úmluva o kontrole tabáku

 

Vzhledem k tomu, že se kouření stalo největší preventabilní příčinou předčasných úmrtí (ročně na následky kouření umírá 5 miliónů lidí), Světová zdravotnická organizace iniciovala vznik Rámcové úmluvy o kontrole tabáku (FCTC), ke které se v červnu 2003 připojila i Česká republika. Rámcová úmluva shrnuje hlavní kroky, které je nutné přijmout k zastavení tabákové epidemie na jednotlivých úrovních a také obsahuje celou řadu doporučení.

Cíl Rámcové úmluvy o kontrole tabáku je definován v její úvodní části: "Ochraňovat současné i budoucí generace před zhoubnými zdravotními, sociálními a ekonomickými důsledky užívání tabáku a expozice tabákovému kouři." Předmluva poukazuje na potřebu dát přednost právu na ochranu zdraví a upozorňuje na naprostou ojedinělost tabákových výrobků a na škody, které způsobují firmy, které je vyrábějí.

Velmi významným doporučením WHO a FCTC je začlenění diagnostiky a léčby závislosti na tabáku do zdravotnického systému. Navíc článek 2.1 Rámcové úmluvy doslova uvádí, že "všem členským zemím je doporučeno přijmout opatření přísnější než minimální standardy vyžadované úmluvou."

 

 

 

Dokumenty EU týkající se kontroly tabáku

 

 

DATUM

NÁZEV

ČEMU JE VĚNOVÁN

12. 4. 2006

Rozhodnutí Komise K (2006) 1502 v konečném znění

Rozhodnutí Komise, kterým se mění rozhodnutí Komise K(2005) 1452 v konečném znění ze dne 26. května 2005 o elektronické knihovně vybraných zdrojových dokumentů, které obsahují barevné fotografie nebo jiné ilustrace pro každé z dalších varování uvedených v příloze 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/37/ES

26. 5. 2005

Rozhodnutí Komise K (2005) 1452 v konečném znění

Rozhodnutí Komise o elektronické knihovně vybraných zdrojových dokumentů, které obsahují barevné fotografie nebo jiné ilustrace pro každé z dalších varování uvedených v příloze I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/37/ES

2. 6. 2004

Rozhodnutí Rady 2004/513/ES

Rozhodnutí Rady ze dne 2. června 2004 o uzavření Rámcové úmluvy WHO o kontrole tabáku

5. 9. 2003

Rozhodnutí Komise 2003/641/ES

Rozhodnutí Komise ze dne 5. září 2003 o používání barevných fotografií nebo jiných ilustrací jako zdravotních varování na baleních tabákových výrobků

26. 5. 2003

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/33/ES

Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 26. května 2003 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se reklamy na tabákové výrobky a sponzorství souvisejícího s tabákovými výrobky

2. 12. 2003

Doporučení Rady 2003/54/ES

Doporučení Rady 2003/54/ES ze dne 2. prosince 2002 o preventivních opatřeních proti kouření a snaze o zlepšení tabákové kontroly

5. 6. 2001

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/37/ES

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/37/ES ze dne 5. června 2001 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových výrobků

29. 6. 2000

Usnesení Rady 2000/C 218/03

Usnesení Rady ze dne 29. června 2000 o opatřeních v oblasti zdravotních determinantů

18. 11. 1999

Závěr Rady 2000/C 86/03

Závěr Rady ze dne 18. listopadu 1999 o boji proti spotřebě tabáku

30. 6. 1997

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/36/ES

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/36/ES ze dne 30. června 1997, kterou se mění směrnice Rady 89/552/EHS o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání

26. 11. 1996

Usnesení Rady 96/C 374/04

Usnesení Rady 96/C 374/04 ze dne 26. listopadu 1996 o omezování kouření v Evropském společenství

19. 10. 1992

Směrnice Rady 92/85/EHS

Směrnice Rady 92/85/EHS ze dne 19. října 1992 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň (desátá směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)

30. 11. 1989

Směrnice Rady 89/654/EHS

Směrnice Rady 89/654/EHS ze dne 30. listopadu 1989 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti (první samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)

3. 10. 1989

Směrnice Rady 89/552/EHS

Směrnice Rady 89/552/EHS ze dne 3. října 1989 o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání

18. 7. 1989

Usnesení Rady 89/C 189/01

Usnesení Rady 89/C 189/01 ze dne 18. července 1989 o kouření na veřejných místech

 

Zelená kniha:

30. 1. 2007

Zelená kniha

K Evropě bez tabákového kouře: možnosti politiky na úrovni EU

Pro ICM NIDM MŠMT zpracovala Gabriela Žemličková, listopad 2007
Zdroj: http://ec.europa.eu , www.drogy.net, www.bezcigaret.cz

Aktualizace: Barbora Bělíková, březen 2017

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
30
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
13
14
15
16
17
18
19
 
 
 
 
 
 
 
20
21
22
23
24
25
26
 
 
 
 
 
 
 
27
28
29
30
31
1
2