Má otec dítěte nárok na peněžitou pomoc v mateřství?

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství (dále jen PPM) má i pojištěnec, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, jestliže s matkou dítěte uzavře písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě (§ 32 odst. 1 písm. e) ZNP).

Musí splňovat stejné podmínky pro nárok na dávku jako žena, tj.:

  • 270 dní účasti na pojištění v posledních dvou letech před nástupem na PPM
  • účast na pojištění v době nástupu na PPM.

Muž může ženu vystřídat nejdříve od začátku 7. týdne po porodu dítěte, tedy po šestinedělí. Pečovat o dítě musí alespoň 7 po sobě následujících dní.

Písemná dohoda o péči otce o dítě musí obsahovat:

  • den, od kterého bude otec o dítě pečovat
  • den porodu dítěte
  • podpis matky, který je třeba úředně ověřit nebo může být ověřen orgánem nemocenského pojištění (tj. okresní správou sociálního zabezpečení)

Den, od kterého bude muž o dítě pečovat, nesmí spadat do období, za které byla peněžitá pomoc v mateřství vyplacena matce dítěte, a do období přede dnem ověření podpisu.

Společně s dohodou je třeba předložit k uplatnění nároku na dávku ještě tiskopis Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče, který je k dispozici na každé okresní správě sociálního zabezpečení nebo zde.

 

 

Zdroj:www.cssz.cz/cz, zakonyprolidi.cz
Poslední aktualizace Simona Fialová, únor 2018

Komentáře

PPM muž

Dobrý den,

jak informuje portál veřejné správy ČR

Peněžitá pomoc se poskytuje:
  • svobodnému, ovdovělému, rozvedenému nebo z jiných důvodů osamělému muži, který nežije s družkou nebo v registrovaném partnerství, jestliže pečuje o dítě na základě rozhodnutí příslušného orgánu nebo o dítě, jehož matka zemřela,
  • zaměstnanci (studentu, osobě samostatně výdělečně činné), který pečuje o dítě, jestliže se jeho manželce neposkytuje PPM a sama nemůže nebo nesmí podle lékařského posudku o dítě pečovat pro závažné dlouhodobé onemocnění,
  • zaměstnanci, který převzal do své trvalé péče dítě, jež mu bylo svěřeno rozhodnutím příslušného orgánu, nebo dítě, jehož matka zemřela,
  • pokud splňuje ke dni převzetí dítěte do péče i ostatní podmínky stanovené pro nárok na PPM.
Peněžitá pomoc se muži poskytuje ode dne převzetí dítěte po dobu, po kterou se zaměstnanec o dítě stará, nejdéle však po dobu 31 týdnů (převzal-li zaměstnanec dvě nebo více dětí), v ostatních výše uvedených případech po dobu 22 týdnů, ne však déle, než dítě dosáhne 8 měsíců věku. V případě převzetí dítěte do trvalé péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu nebo dítěte, jehož matka zemřela, se peněžitá pomoc poskytuje po dobu 22 týdnů, pokud bylo dítě převzato do péče do 7 let věku dítěte. Stanoví se stejným způsobem jako peněžitá pomoc v mateřství.

 

 Od ledna 2009 mán nárok na PPM má i pojištěnec, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila, pokud s matkou dítěte uzavřel písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. Dohoda musí obsahovat zákonem stanovené údaje a lze ji uzavřít s účinkem na dobu nejdříve od počátku 7. týdne po porodu dítěte.

Pro detailní odpověď bych Vás ráda odkázala na poradnu APERIO www.aperio.cz

 

S pozdravem Kateřína Bobrovová

 

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
28
29
30
31
1
2
 
 
 
 
 
 
 
3
4
5
6
7
8
9
 
 
 
 
 
 
 
10
11
12
13
14
15
16
 
 
 
 
 
 
 
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
24
25
26
27
28
29
1