MŠMT zefektivní státní maturitu

MŠMT zefektivní státní maturituS ohledem na špatné výsledky letošní maturity se ministr školství Marcel Chládek sešel 27. června 2014 se zástupci pedagogických fakult, aby společně projednali možnosti inovace vzdělávání budoucích učitelů. Kromě jiného ministr oznámil, že rozpočet školství bude pro příští rok navýšen minimálně o 3,8 miliardy korun.  

"Spočítali jsme, že na vzdělání žáků, kteří neudělali maturitu, dá stát 2,6 miliardy korun. Jsou to žáci, kteří nebudou mít v ruce téměř nic, budou nezaměstnatelní," upozornil na brífinku ministr Chládek.

Ministerstvo se proto rozhodlo učinit několik zásadních kroků, které se budou týkat zefektivnění státní maturity. Ministr tyto změny rozdělil na střednědobé (s výhledem 1 - 2 roky) a dlouhodobé. Mezi střednědobé patří změna způsobu financování regionálního školství, kdy bude oddělen způsob financování základního a středního školství. Střední školy budou financovány na obor a odrazí se zde i analýza trhu práce.

Dalším krokem bude zavedení povinných přijímacích zkoušek na střední školy s maturitou. "Bez rozdílu zřizovatele budou tyto přijímací zkoušky pro všechny stejné. Výhodou bude, že výsledek bude moct být použit i pro jinou školu," řekl M. Chládek. Stát stanoví základní hranici, školy pak budou moci své příjímací zkoušky zpřísnit.

MŠMT provede revizi učebních oborů s maturitou a u některých plánuje maturitu nahradit mistrovskou zkouškou. "Jsem přesvědčen, že u velké části těchto oborů být maturita nemusí," prohlásil ministr Chládek.

K lepším výsledkům u maturit by měly přispět i kontroly České školní inspekce, která se více zaměří na problémové školy a na předměty, kde byla největší neúspěšnost - především na matematiku a němčinu. Podle ministra Chládka je třeba otevřít také téma aprobovanosti učitelů.

Mezi dlouhodobé plánované kroky patří lepší vybavenost škol a inovace ve vzdělávání budoucích učitelů - studentů pedagogických fakult. "Dlouhodobě se ukazuje, že neumíme motivovat žáky. Je potřeba, aby učitelé reagovali moderními metodami," uvedl M. Chládek, jehož slova potvrdila i děkanka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Radka Wildová.

Na závěr brífinku ministr Chládek hovořil také o rozpočtu ministerstva školství na příští rok: "Jsem velmi rád, že se podařilo nejenom navýšit rozpočet českého školství o 2 miliardy na platy učitelů, ale po dohodě s panem premiérem a panem ministrem financí to navýšení bude ještě minimálně o další 1, 8 miliardy korun. Rozpočet tedy bude navýšen o 3,8 miliardy, navíc je zde ještě debata o tom, že by celkové navýšení mohlo být až o 5,1 miliardy."

 

Vložila: Tereza Komůrková, červen 2014
Zdroj: www.msmt.cz

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
 
 
 
8
9
10
11
12
13
14
 
 
 
 
 
 
 
15
16
17
18
19
20
21
 
 
 
 
 
 
 
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
 
 
 
29
30
1
2
3
4
5