Nabídka stipendií ke studiu na středních školách ve Francii

Nabídka stipendií ke studiu na středních školách ve Francii

STUDIUM NA LYCEU V DIJONU A NIMES VE FRANCII
 
Informace o možnosti víceletého středoškolského studia se stipendiem ve Francii

Studium na lyceích v Dijonu a Nîmes je tříleté a je zakončeno francouzskou maturitní zkouškou, jejíž součástí je i zkouška z českého jazyka a literatury. Výuka tohoto předmětu je pravidelně zajišťována českým lektorem, který zároveň vykonává funkci pedagogického dozoru pro české žáky. Uchazeč/ka je občanem/občankou České republiky, resp. má trvalý pobyt v ČR.

Studium je určeno pro žáky 1. ročníku čtyřletého gymnázia (popř. odpovídajícího ročníku osmiletého gymnázia) nebo 3. ročníku šestiletého studia v česko-francouzských třídách gymnázia.

Po návratu do ČR je maturitní zkouška vykonaná na lyceích v Dijonu a Nimes uznána Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jako ekvivalentní maturitní zkoušce konané v ČR.

Francouzská strana hradí studentům z České republiky po dobu deseti měsíců školního roku 75 % nákladů na stravu a ubytování, poskytne většinu učebních pomůcek a kapesné. Zbývajících 25 % nákladů (1.000 EUR za dobu 10 měsíců školního roku) hradí žáci sami, resp. jejich rodiče/zákonní zástupci.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR hradí cestu autobusem z Prahy do uvedených měst a zpět na počátku a konci každého školního roku (další cesty hradí rodiče/zákonní zástupci - v případě studia v Dijonu se žáci musejí vracet 4x za školní rok na prázdniny do ČR). Ke studiu v Dijonu jsou přijímáni chlapci i dívky, do Nîmes pouze dívky.

Místa v českých sekcích lyceí v Dijonu a v Nîmes se obsazují výběrovým řízením:

  • formou písemných zkoušek z francouzského jazyka (porozumění předloženému textu, 90 minut na vypracování);
  • formou pohovoru (v rozsahu 15-20 minut) s uchazečem/uchazečkou o studium. K pohovoru budou v omezeném počtu pozváni pouze uchazeči a uchazečky, kteří/které se umístí na předních místech v písemné části výběrového řízení. Kromě dobré úrovně znalosti francouzštiny bude přihlédnuto také k dosaženým známkám z matematiky a dalších předmětů.

vyhodnocení výsledků jednotlivých uchazečů o studium se provádí za přímé spoluúčasti francouzského partnera – Oddělení pro jazykovou a vzdělávací spolupráci Velvyslanectví Francouzské republiky v ČR. Ústní části výběrového řízení se zúčastní také zástupci obou francouzských lyceí a francouzské územní správy.

Podmínky zařazení do výběrového řízení a další informace o studiu lze najít na adrese www.zahranici-stipendium.cz (nabídky pro studenty středních škol).

 


Informace o uznávání vzdělávání dosaženého Lyceu v Dijonu a Nimes ve Francii

Uznání zahraničního vzdělání – odbor středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy

e-mail: nostrifikace20@msmt.cz tel.: 234 811 703

 Formulář žádostiPoslední aktualizace: Jana Beničáková, únor 2018

Zdroj: www.msmt.cz

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30
31
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
13
14
15
16
17
18
19
 
 
 
 
 
 
 
20
21
22
23
24
25
26
 
 
 
 
 
 
 
27
28
29
30
1
2
3