Nabídka vzdělávacího kurzu - multikulturní výchova

V říjnu a listopadu 2010 proběhne kurz tvorby vzdělávacích programů. Kurz je pořádán v rámci projektu „Klíče pro život", zaměřeného na rozvoj vzdělávacích programů pro děti a mládež v oblasti multikulturality.

(Projekt „Klíče pro život", realizovaný N.I.D.M., řeší celkem 6 průřezových témat, řešiteli jednotlivých témat jsou různé organizace. AGNES je v rámci této struktury řešitelem tématu multikulturní výchovy. Při tvorbě školení a supervizi a evaluaci vzdělávacích programů spolupracujeme v tomto projektu s NROS - Nadace rozvoje občanské společnosti, která programy zaměřené na děti a mládež dlouhodobě podporuje.)

Pokud v některých svých aktivitách pracujete s dětmi a mládeží, rádi bychom Vaší organizaci nabídli možnost účasti v tomto kurzu, příp. v celém projektu.

ZÁKLADNÍ INFO O MOŽNOSTECH VAŠEHO ZAPOJENÍ DO PROJEKTU "Klíče pro život":

1. BEZPLATNÁ ÚČAST V KURZU
"TVORBA VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO DĚTI A MLÁDEŽ - OBLAST MULTIKULTURALITA"

Jedná se o možnost bezplatného absolvování základního kurzu - 2+1 dny školení (24 hodin) + e-learningový program v rozsahu 42 hodin.

Kurz je určen pro obdbornou veřejnost (tedy organizace, pracující s dětmi a mládeží - NNO, DDM, školní kluby). Bude realizován na 7 místech ČR, vždy pro 2 sousední regiony. Z každého regionu se může kurzu zúčastnit cca 7 -10 organizací, pracujících s dětmi a mládeží (v projektu jsou tyto organizace nazvány "odborná veřejnost"). Není nutné, aby práce s dětmi a mládeží byla vaší hlavní činností, nicméně musí být výslovně uvedena ve vašich stanovách!

Účastníci projdou školením o tvorbě vzdělávacích programů pro děti a mládež v oblasti multikulturality a v rámci kurzu si vytvoří vlastní projekt.

Během kurzu byste získali základní informace o tématu multikulturality, možnostech a metodikách při sestavování vzdělávacích programů pro děti a mládež a vytvořili byste si vlastní nový či inovovaný vzdělávací projekt.

POZN.: Kurz je specificky zaměřen na oblast multikulturality, zásady tvorby a realizace vzdělávacího programu pro děti a mládež jsou však obecné, téma multikulturality lze navíc velmi efektivně propojit s jinými aktivitami.

 • Přínosy pro organizace, které se zúčastní kurzu:

 • kurz je akreditován na MŠMT ČR (akreditace na činnost „Tvorba a vedení vzdělávacích programů pro děti a mládež v oblasti multikulturní výchovy")
 • veškeré náklady na Vaši účast v kurzu jsou hrazeny z projektu (vyjma cestovného)
 • celý kurz bude realizován přímo ve vašem nebo sousedním regionu
 • naučíte se základním postupům a metodám tvorby vzdělávacího programu pro děti a mládež
 • získáte inspiraci pro možnosti aktivit v oblasti multikulturality
 • s využitím konzultací si vypracujete nový vzdělávací projekt pro vaši organizaci
 • získání know-how a zkušeností dalších zúčastněných organizací, které v této oblasti působí ve vašem okolí
 • získáte nové kontakty a možnost navázat spolupráci v rámci regionu i transregionálně
 • budete moci dlouhodobě využívat stránky e-learnigu a mít tak přístupo k materiálům a informacím, které budou moci sloužit vašim vlastním potřebám při rozvoji dalších vlastních programů a profesionalizaci
 • Další možný bonus při absolvování kurzu - financování realizace pilotního projektu:

 • S Vaší účastí v projektu souvisí nepřímo i možnost účastnit se výběrového řízení N.I.D.M. a ucházet se o finanční podporu svého pilotního vzdělávacího programu (cca 80.000 Kč/program). Podmínky tohoto výběrového řízení vypíše N.I.D.M. v září 2010 (na tento příspěvek nevzniká touto spoluprací žádný nárok, jeho získání závisí na úspěšné účasti ve výběrovém řízení N.I.D.M. Nicméně vybrané organizace budou moci čerpat bezplatně konzultace AGNES.)

Účast na školení je nutnou podmínkou pro další spolupráci v projektu!

2. MOŽNOST DLOUHODOBÉ SPOLUPRÁCE V PROJEKTU "Klíče pro život"

Ty organizace, které se rozhodnou vytvořený projektu zároveň následně pilotně realizovat, budou moci po celou dobu realizace využívat bezplatně konzultací krajských koordinátorů či jiných odborníků, které AGNES zajistí. (Za tímto účelem byli na jaře 2010 vyškoleni koordinátoři pro jednotlivé kraje v oblasti multikulturní výchovy).

Tato organizace se budou moci zároveň ucházet o finanční podporu plotní realizace u N.I.D.M. - viz dále.

Cca za 1 rok se lektoři, koordinátoři i organizace, které budou realizovat pilotní projekt, opět sejdou a budou mít možnost své programy představit ostatním, vyměnit si zkušenosti a upravit je podle dosažených výsledků. V dalším roce tyto upravené programy opět pilotně vyzkouší. Osvědčené programy budou následně vybrány jako příklady dobré praxe do závěrečné publikace, která bude sloužit jak všem zúčastněným organizacím, tak další odborné veřejnosti.

(Pozn.: Dlouhodobé zapojení do projektu znamená spolupráci po dobu cca 1,5 roku.)

 • Přínosy pro organizace, zapojené do celého projektu:

 • možnost vytvořit, realizovat a průběžně bezplatně konzultovat nový pilotní vzdělávací program - vytvoření Vašeho vzdělávacího programu a konzultace při jeho realizaci bude zajištěno prostřednictvím regionálních koordinátorů a lektorů AGNES a NROS
 • průběžný kontakt s regionálními organizacemi (orientace v situaci v regionu, možnost navázat spolupráci)
 • bezplatná účast na evaluačním setkání regionálních organizací a prezentaci jejich vzdělávacích programů v polovině projektu (cca za 1 rok)
 • možnost zařadit úspěšně realizovaný pilotní vzdělávací program do sborníku příkladů dobré praxe
 • zvýšení prestiže vaší organizace v regionu
 • možnost kontaktů a získání přehledu o práci ostatních organizací z celé ČR, které realizují vzdělávací programy pro děti a mládež v oblasti multikulturality (výměna zkušeností,  podpora spolupráce)

Kurz pro odbornou veřejnost bude probíhat v jednotlivých regionech  v říjnu a listopadu 2010, realizace pilotních vzdělávacích programů by měla začít od 1.1.2011.

Seznam kontaktních osob - vyškolených regionálních koordinátorů - pro jednotlivé regiony:

 • Hlavní město Praha: Tomáš Rezek, R-Mosty, tomas@r-mosty.cz
 • Středočeský kraj: Martina Bittnerová, DDM Slaný, martina.bittnerova@seznam.cz
 • Jihočeský kraj: Zuzana Svobodová, Městská charita České Budějovice, NZDM Srdíčko - Jirolo, zuzana.svobodova@mchcb.org
 • Plzeňský kraj: Lenka Houšková, Diakonie Rokycany, op2.rokycany@diakoniecce.cz
 • Karlovarský kraj: Miroslava Bláhová, Kotec.os., vzdelavani_ml@kotec.cz
 • Ústecký kraj: Daniela Pettrichová, Komunitní multikulturní centrum - Poradna pro integraci, daniela.petrrichova@p-p-i.cz
 • Liberecký kraj: Jiřina Mimrová, DDM Libertin Česká Lípa, mimrova@libertin.cz
 • Královehradecký kraj: Lenka Sucharová, Diakonie ČCE - středisko Milíčův dům Jaroměř, milicuv.dum@diakoniecce.cz
 • Pardubický kraj: Jiří Tůma, Šance pro tebe o.s. Chrudim, jiri@sance.chrudim.cz
 • Kraj Vysočina: Jana Horská, Centrum multikulturního vzdělávání Jihlava, horska@centrum.cz
 • Jihomoravský kraj: Lucie Henzlová, Ratolest Brno o.s., lucie.henzlova@ratolest.cz
 • Olomoucký kraj: Jan Němeček, Sdružení D, Olomouc, vyboj@seznam.cz
 • Zlínský kraj: František Bezděk, Dům Ignáce Stuchlého SKM o.s. Fryšták, frantisekbezdek@atlas.cz
 • Moravskoslezský kraj: Jiří Hořínek, Charita Ostrava, NZDM - Charitní středisko Michala Magone, cho.magone@caritas.cz

Registrace do kurzu

Přihlášení do kurzu je prostřednictvím elektronického systému N.I.D.M.

Odkaz k přihlášení: http://vm.nidm.cz/vm

Návod k přihlášení:

Po otevření stránky se Vám zobrazí nabídka vzdělávacích kurzů. Pokud nechcete procházet celou nabídkou, stačí na pravé stránce webu zadat do vyhledávání do pole oblast opět z nabídky multikulturní výchova a dát vyhledat. V krátkosti se Vám zobrazí všech sedm kurzů, které budeme v průběhu října a listopadu realizovat ve všech regionech. Vyberete si kurz a přihlásíte se do systému. Do několika minut po přihlášení do systému Vám přijde automaticky vygenerované heslo, které Vám umožní se přihlásit, tj. vyplnit elektronickou přihlášku a vstupní evaluvační dotazník.

Harmonogram jednotlivých školení (termíny a místo konání)

Školení pro odbornou veřejnost, multikulturní výchova:                                                    

Kraj:

Místo konání:

Datum

1. školení, rok 2010

Datum

2. školení, rok 2010

Hlavní město Praha

Středočeský kraj

Hotel Obecná škola,

Svatý Jan pod Skalou

5. a 6. října

10. listopadu

Kraj Vysočina

Jihočeský kraj

Hotel MAS, Sezimovo Ústí

12. a 13. října

11. listopadu

Plzeńský kraj

Karlovarský kraj

Bude upřesněno

14. a 15. října

12. listopadu

Olomoucký kraj

Jihomoravský kraj

Hotel Dukla, Vyškov

19. a 20. října

18. listopadu

Zlínský kraj

Moravskoslezský kraj

Dům Ignáce Stuchlého -SKM o.s. Fryšták

21. a 22. října

19. listopadu

Pardubický kraj

Královehradecký kraj

Hotel Peling, Choceń

25. a 26. října

22. listopadu

Liberecký kraj

Ústecký kraj

Bude upřesněno

2. a 3. listopadu

23. listopadu

Případné dotazy můžete směřovat na nás nebo na naše kolegy v jednotlivých regionech, jejich seznam je výše.

 

Jiří Ježek,                                                                    Irena Peková,

ředitel AGNES, vedení projektu                                  koordinátorka projektu

telefon: 603 28 38 48                                                telefon: 605 232 140

jezek@agnes.cz                                                        pekova@agnes.cz

 

Zdroj: www.agnes.cz

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
30
31
1
2
3
4
 
 
 
 
 
 
 
5
6
7
8
9
10
11
 
 
 
 
 
 
 
12
13
14
15
16
17
18
 
 
 
 
 
 
 
19
20
21
22
23
24
25
 
 
 
 
 
 
 
26
27
28
29
30
31
1