Náboženství – netradiční náboženství

Která náboženství jsou netradiční? Jaké je provázejí znaky? Klasifikace a netradiční náboženství u nás.

 

Tato náboženství bývají často (většinou nesprávně) označovány jako sekty (z latinského slova secta, odlišný způsob myšlení a jednání, resp. slova secare, řezat, oddělit) nebo jako kulty (z latinského slova cultus, uctívání). Také se používají termíny jako nekonvenční náboženství, vznikající náboženství, nenormativní náboženství, okrajová náboženská hnutí, nová náboženství (religiozita) nebo nová náboženská hnutí.

 

Tato náboženství vznikají především v prostředí západní křesťanské struktury, jako reakce na krizi tradičních křesťanských hodnot. Hlavní boom těchto společností se odehrál během 60. a 70. let 20. století. V takové době měli charismatičtí vůdci poměrně snadnou práci při získávání nových stoupenců především z řad mládeže ze středních vrstev. V současnosti se taková náboženství rozšiřují především do chudších zemích s nově vytvořeným nebo obnovených demokratickým systémem a křesťanskou kulturou.

 

Pro netradiční náboženství jsou charakteristické následující znaky: přísná organizovanost, pevně stanovené morální hodnoty a pravidla chování, autoritativní postava vůdce, psychologická manipulace, nepropracovaná a utajovaná věrouka, status mezinárodní korporace, opoziční stanovisko vůči většinové kultuře, výlučnost (elitářství), kladení značného důrazu na zkušenost, pocity a emoce, propracovaný systém sankcí, který v extrémních případech vede k zastrašování a vydírání.

Existuje několik klasifikačních schémat netradičních náboženství:

Klasifikace podle Bryana Wilsona:

 1. Sekty s negativním postojem vůči světu zdůrazňují zvrácenost systému světa a nutnost být předním ochráněn. Mají sklon odloučit své věřící z širší společnosti a vytvořit oddělený, komunitní (i když ne klášterní) životní styl. Příkladem je hnutí Haré Kršna.
 2. Sekty s lhostejným přístupem ke světu sekulární společnost tolerují, avšak zároveň své věřící povzbuzují, aby ve světě usilovali o čistší a duchovnější život, aby se snažili být ve světě, avšak nikoli ze světa. Členové takových skupin se stýkají především spolu navzájem, obvykle však nezřizují oddělené komunitní systémy. Podílejí se na normálních, světských činnostech jako zaměstnání či vzdělání. Příkladem je Církev sjednocení.
 3. Mezi sekty zkrášlující svět patří takové skupiny, které vědomě usilují o posílení svého potěšení z účasti na životě širší společnosti - mnohé z nich jsou kvazináboženské nebo se prohlašují za nenáboženské. Ačkoli některé z těchto skupin se považují za citlivé vůči společnosti, je jejich nejvyšším cílem proměna a zlepšení sebe sama. Do této kategorie spadá například scientologie nebo Transcendentální meditace.

 

Klasifikace podle Ronalda Enrotha:

 1. mystické východní
 2. scestné křesťanské
 3. duševně-duchovní nebo zaměřené na rozvoj vlastní osobnosti
 4. elekticko - synkretické 5. psycho - kultně - astrální.

 

Klasifikace podle Dagmar Děmjančukové:

 1. Neorientalistické kulty - varianty hinduismu a buddhismu, typickým znakem je meditace; například Společnost stoupenců Kršny, Tichooceánské zen-buddhistické centrum, Mise božího světla.
 2. Neokřesťanské společnosti - sjednocení křesťanství s východními náboženstvími; například Církev sjednocení, Boží děti, Církev Těla Kristova.
 3. Scientologické proudy - spojení Země s kosmickými silami, mystické tajemné, lidská psychika; například Scientologie, Společnost Aetarius.
 4. Nová magie a spiritismus - obnova náboženství Indiánů nebo jiných přírodních národů (šamani, kouzelníci).
 5. Satanistické skupiny - obnovují náboženství starověkého Íránů, představují antipod křesťanství (kontakt se zlem), většinou jsou všechny syntetické, extravagantní.

 

Zdeněk Vojtíšek: Netradiční náboženství u nás (Zdroj: www.integra.fost.sk/clanky/zdenek_vojtisek.pdf)

 

 
 
Poslední aktualizace: Barbora bělíková, listopad 2017
Zdroj: www.integra.fost.sk

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
 
 
 
8
9
10
11
12
13
14
 
 
 
 
 
 
 
15
16
17
18
19
20
21
 
 
 
 
 
 
 
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
 
 
 
29
30
1
2
3
4
5