Některé důležité údaje (platnost k 1.7.2007)

ŽIVOTNÍ A EXISTENČNÍ MINIMUM* (měsíčně) od 1.1.2007

částky životního minima

pro jednotlivce 3 126 Kč, pro první osobnu v domácnosti 2 880 Kč, pro druhou a další osobu v domácnosti, která není nezaopatřeným dítětem 2 600 Kč, pro nezaopatřené děti ve věku do 6 let 1 600 Kč, 6-15 let 1 960 Kč, 1-26 let (nezaopatřené) 2 250 Kč

částka existenčního minima

2 020 Kč

MINIMÁLNÍ MZDA od 1.1.2007

pro zaměstnance odměňované měsíční mzdou

8 000 Kč (při týdenní prac.době 40 hod.), tj. 48,10 Kč/hod.

NEJNIŽŠÍ ÚROVNĚ ZARUČENÉ MZDY* (při týdenní pracovní době 40 hod.) od 1.1.2007

1.skupina prací

48,10 Kč/hod.

8 000 Kč/měs.

2.skupina prací

53,10 Kč/hod.

8 900 Kč/měs.

3. skupina prací

58,60 Kč/hod.

9 800 Kč/měs.

4. skupina prací

64,70 Kč/hod.

10 800 Kč/měs.

5. skupina prací

71,50 Kč/hod.

12 000 Kč/měs.

6. skupina prací

78,90 Kč/hod.

13 200 Kč/měs.

7. skupina prací

87,10 Kč/hod.

14 600 Kč/měs.

8. skupina prací

96,20 Kč/hod.

16 100 Kč/měs.

CESTOVNÍ NÁHRADY* od 1.1.2007

výše stravného za každý kalendářní den pracovní cesty

5-12 hod. 58-69 Kč, 12-18 hod. 88-106 Kč, nad 18 hod. 138-165 Kč

náhrada za použití vlastního vozidla

spotřeba PH + sazba za 1 km jízdy; jednostopá vozidla a tříkolky 1,00 Kč, osobní motorová vozidla 3,80 Kč

průměrné ceny PH

benzín 91 Speciál 27,80 Kč; benzín 91 Normal 27,90 Kč; benzín 95 Super 28,10 Kč; benzín 98 Super plus 31,10; nafta 28,10 Kč

NEMOCENSKÉ DÁVKY* od 1.1.2004

první 3 kalendářní dny prac.neschopnosti 25% z denního vyměřovacího základu, za každý další kalendářní den 69% z denního vyměřovacího základu Denní vyměřovací základ: za prvních 14 kalend.dnů prac.neschopnosti se z částky do 550 Kč počítá 90%, z částky 550-790 Kč 60%, k částce vyšší se nepřihlíží. Od 15. kalend.dne prac.neschopnosti se částka do 550 Kč počítá v plné výši, z částky 550-790 Kč se počítá 60%, k částce vyšší se nepřihlíží.

PODPORA PŘI OŠETŘOVÁNÍ ČLENA RODINY* od 1.1.2004

69% za kalendářní den z denního vyměřovacího základu

POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ* důchodové (DP) a nemocenské (NP) a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (SPZ)

Sazby pojistného z vyměřovacího základu:

u organizace a malé organizace

26% z toho 3,3% na NP, 21,5% na DP a 1,2% na SZP

u zaměstnanců

8% z toho 1,1% na NP, 6,5% na DP a 0,4% na SZP

u OSVČ

29,6% na DP a SZP, z toho 28% na DP a 1,6% na SZP a 4,4% na NP (dobrovolné)

u osob dobrovolně účastných DP

28% na DP

POJISTNÉ NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ*

OSVČ

13,5% z vyměřovacího základu

zaměstnanci

4,5% z vyměřovacího základu

zaměstnavatel

9% z vyměřovacího základu

PRŮMĚRNÁ MĚSÍČNÍ MZDA***

podnikatelská sféra (PS)

nepodnikatelská sféra (NS)

2005: celkem v národním hospodářství 18 992 Kč, PS 19 055 Kč, NS 18 777 Kč

20062: celkem v národním hospodářství 20 207 Kč, PS 20 328 Kč, NS 19 784 Kč

1. čtvrtletí 20072: celkem v národním hospodářství 20 399 Kč, PS 20 656 Kč, NS 19 501 Kč

* hodnoty stanovené zákonem nebo nařízením vlády

*** pramen ČSÚ

2 předběžné údaje

 

Pro ICM NIDM MŠMT zpracovala Alice Marciszová
Zdroj: www.mpsv.cz, červenec 2007

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26
27
28
29
30
31
1
 
 
 
 
 
 
 
2
3
4
5
6
7
8
 
 
 
 
 
 
 
9
10
11
12
13
14
15
 
 
 
 
 
 
 
16
17
18
19
20
21
22
 
 
 
 
 
 
 
23
24
25
26
27
28
29
 
 
 
 
 
 
 
30
1
2
3
4
5
6