Novinky z ERYICA únor 2009

Na sklonku loňského listopadu (26. - 30.11.2008) se konala ve francouzském Nice konference čtyř sítí s názvem „Shaping the Youth Information in Europe". Jednalo se o první společné setkání zástupců ERYICA (European Youth Information and Counselling Agency), EYCA (European Youth Card Association), EURODESK. Čtvrtým, novým partnerem bylo EYF (European Youth Forum - Evropské fórmu mládeže).

Toto společné setkání, za účasti zástupkyně Evropské komise, mělo především nastavit další společné fungování 4 sítí. Během diskusních skupin a workshopů vyplynulo několik témat, která by měla pro příští roky ovlivnit společnou cestu organizací. Výsledkem byl návrh konkrétních akcí, kterými spolupráce začne. Například spolupráce při propagaci kampaní zaměřených na mládež, spolupráce při výzkumech o mládeži, sdílení školení, lektorů a studijních materiálů a další.

 4. - 7. prosince 2008 proběhlo vLucembursku první setkání účastníků projektu „Meet the Streets". Společně se sešlo 40 zástupců ze12 zemí Evropy. Mladí lidé mohli prodebatovat svoje názory, představit svoje potřeby a přání ostatním mladým lidem, ale i těm, kteří jsou zodpovědní za otázky mládeže vEvropě. Diskuze se věnovala například i otázce - Co to znamená být součástí široké Evropské komunity?. Druhá část setkání se zaměřila na workshopy, jejichž cílem bylo představit a naučit všechny používat moderní on-line technologie, které jsou pro projekt „Meet the Streets" nezbytné. Z České republiky je do projektu zapojeno Informační centrum pro mládež v Pelhřimově.

 8. - 14. prosince 2008 ERYICA, spolu s Forum MNE (Černá Hora), CIJ (Lucembursko) a MISSS (Slovinsko) zorganizovala seminář „Youth Information and Youth Policy: Europe and Montenegro" (Tivat a Kotor, Černá Hora). Toto setkání bylo důležité jak pro partnery zČerné Hory, tak i pro ERYICA, mezi jejíž dlouhodobé cíle patří i rozšíření informačních služeb pro mládež také do zemí západního Balkánu. Semináře se zúčastnili zástupci nejen členských organizací ERYICA, ale i informační pracovníci ze států bývalého SSSR, či Turecka a Ukrajiny. Vedle nich pak hlavní příspěvky do semináře přednesli experti ostatních organizací (ERYICA, EURODESK, EYCA, EYF) a zástupci Rady Evropy.

Mezi výstupy semináře patří i jednotlivé dohody mezi účastníky o společných projektech, o vzájemné pomoci a sdílení příkladů dobré praxe.

Ve stejnou dobu (11. - 14.12.2008), na stejném místě probíhalo i 19. valné shromáždění ERYICA. Zástupci členských zemích tak na valném shromáždění mohli jeden den sdílet zkušenosti a názory účastníků semináře. Společně pak během „Project fair" vymysleli projekty, kterými by bylo možné vjednotlivých zemích, ale i na evropské úrovni, zviditelnit a zlepšit informační služby pro mládež.

Na samotné valné hromadě, vedle běžné agendy týkající se rozpočtu atd, byly představeny nové funkce webových stránek www.eryica.org. Zástupci členských organizací byli seznámeni s průběhem projektu „Meet the streets", představen byl lektorský tým ERYICA, který pracuje jak na vylepšení základního kurzu MBTC, tak na konceptech dalších školení.

Dalším důležitým bodem bylo představení návrhu pravidel informací poskytovaných mládeži přes internet. Na těchto pravidlech pracovali pracovníci jednotlivých  organizací zodpovědných za naplňování portálu Infomobil, na jaře 2008 v Rotterdamu. Zmiňovaný dokument byl přijat velmi kladně. Bude třeba jej ještě upravit a rozšířit. Pro tento účel vznikla zvláštní pracovní skupina.

Valné shromáždění vzneslo několik návrhů na zlepšení webových stránek, padly návrhy na nové typy školení pro informační pracovníky s mládeží, vyplynuly možnosti studijních návštěv atd.

Projekt „A better youth information for new times", další ziniciativ ERYICA, získal podporu Rady Evropy a bude se tedy realizovat. Projekt se zaměřuje na celkové zlepšení informačních služeb pro mládež vEvropě. Díky němu by tak měly vznikat nové školení a kurzy, vzdělávací materiály, intranet pro členské organizace atd.


Vzhledem kprioritám ERYICA na rok 2009, kde jednou znich i rozšíření informační služby pro mládež na východ a na jihovýchod Evropy, ERYICA žádá o finanční příspěvek na studijní návštěvu do Běloruska. Akce má název "Alternative youth policy: youth information in Belarus" a, pokud bude podpořena, proběhne 2. - 6. září 2009.

„Meet the Roads" je projekt ERYICA, o jehož finanční podpoře se teprve rozhoduje. Navazuje na úspěšný projekt „Meet the Streets". Přes celou Evropu pojede speciální nákladní vůz a autobus ERYICA. Ve spolupráci smístními partnery pak uspořádají setkání mladých lidí a zástupců politiků a samosprávy. Čtyři mladí lidé ve věku 15 - 25 let zkaždé země, za pomocí moderních technologií, provedou mezi svými vrstevníky i mezi zástupci politiků, interaktivní výzkum. Lidé zmnoha zemí budou odpovídat na stejné otázky týkající se mládeže v Evropě. Ve všech státech kudy autobus pojede, tak nakonec ERYICA nasbírá množství odpovědí a názorů na evropskou politiku mládeže.

Natočené rozhovory rovnou v autobuse mladí respondenti sestříhají, upraví, vloží anglické titulky a s natočeným materiálem si trochu „pohrají". Zpřístupní jej na speciálních webových stránkách.

Výsledek pak, stejně jako u projektu „Meet the Streets", půjde do rukou Evropské Komise, která tak získá názory poměrně velkého reprezentativního vzorku mladých lidí, ale i relevantních „dospělých" z celé Evropy.

Akce proběhne v druhé polovině srpna 2009.

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
 
 
 
8
9
10
11
12
13
14
 
 
 
 
 
 
 
15
16
17
18
19
20
21
 
 
 
 
 
 
 
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
 
 
 
29
30
1
2
3
4
5