Nový Zéland a jeho vzdělávací systém

Novozélandský vzdělávací systém vychází z britské podstaty a je velmi flexibilní. Umožňuje volný pohyb po celém území NZ, neboť základní i střední školy a vzdělávací instituce třetího řádu (univerzity a bakalářské studium) spolupracují v rámci národního systému.

Kvalifikace dosažená studiem na NZ je uznávána v ostatních anglicky mluvících zemích. To také znamená, že můžete začít studovat například v Kanadě či Austrálii a plynule pokračovat třeba právě na Novém Zélandu.


PŘEDŠKOLNÍ VĚK
Na Novém Zélandu funguje vcelku podobný systém předškolního vzdělávání jako v ČR. Na bázi školek zde pracují kindergartens a nurseries, které velmi nenásilně a hravou formou začleňují děti do vzdělávacího procesu. Celá řada těchto vzdělávacích institucí je přizpůsobena častým kulturním odlišnostem a potřebám, velmi oblíbené jsou školky Waldorfského typu.


Povinná školní docházka je pro děti od 6 do 16 let.

PRIMARY SCHOOLS (základní školy)
1.- 8. rok studia; věk 5-12 let
Většina dětí začíná klasicky na základní škole, oproti nám již v 5 letech, čemuž je samozřejmě studium přizpůsobeno. Ve 13 letech přecházejí na Secondary school, obdobu našeho gymnázia či střední školy, některé školy navazují rovnou ve 12 letech.

 

SECONDARY SCHOOLS (střední školy)
9.-13. rok studia; věk 12(13) - 17(18) let
Většina středních škol je zřizována státem, vedle nich však existují školy se speciální filozofií výuky nebo náboženskými tradicemi. Osnovy a standard výuky je však na všech středních školách velmi podobný a všechny školy připravují studenty pro jednotný systém národního vzdělávání (kvalifikace), která je uznávána po celém NZ.

 

1. fáze
9.-10. rok studia, věk 13-14 let
V této fázi je studium zaměřeno na povinné „hlavní" předměty - angličtina nebo maorština (maorština je na NZ uznána za 2. úřední jazyk), dále sociální (společenský) přehled a vědecká studia, matematika a tělesná výchova. Je možné studovat také různé volitelné předměty, čímž se mezi sebou jednotlivé školy liší.

 

2. fáze
11. rok studia, věk 15 let
Počínaje 11. rokem studia se již studenti orientují na dosažení jedné z množství národních kvalifikací. Tento systém se nazývá National Certificate of Educational Achievement (NCEA). Je zde možné získat národní kvalifikaci ve 3 stupních (Level 1, 2 a 3) na školách, které si samy připravují osnovy i způsob výuky a kromě jazyků a matematiky zde nejsou povinné předměty. Naopak je možné se zde zaměřit například na umění nebo průmyslové obory.
NCEA Level 1 nahradil tzv. School Certificate z roku 2001 a studenti zde musí dosáhnout požadované minimální úrovně znalosti jazyka (AJ nebo maorština) a matematiky. Zbytek předmětů je na volbě školy a studentů, ale většinou se jedná o dalších 5-6 předmětů.

 

3. fáze
12. rok studia; věk 16 let
Většina škol dosud nabízí starý způsob kombinace kvalifikací NCEA Level 2 dohromady s (nebo pouze) tzv. Six Form Certificate. Zde je možné si vybrat také z celé řady netradičních předmětů. Vzdělávací systém třetího stupně (university, Bc.studium) následně uznává kteroukoliv z těchto kvalifikací nebo jejich kombinace.


4. fáze
13. rok studia; věk 17-18 let
NCEA Level 3 je poslední úroveň střední školy, obdoba naší maturity. Výsledky těchto zkoušek jsou jedním kritériem pro přijetí na univerzitu.  Pokud student chce na univerzitu, skládá přijímací zkoušky.

 

UNIVERSITIES (univerzity)

Nový Zéland má osm národních univerzit nabízejících všechny stupně vysokoškolského i postgraduálního studia. Tyto univerzity mají k dispozici širokou škálu předmětů pro vzdělávací stupně v oborech vědních, přírodních, obchodních, ekonomických i uměleckých.
Každá univerzita se pak zaměřuje na své specializované obory, jako jsou technické inženýrství, výpočetní technika, medicína nebo zemědělství.


POLYTECHNICS and INSTITUTES OF TECHNOLOGY
(polytechniky a technologické instituty)

V zemi je v současné době 20 polytechnik a technologických institutů. Ty zajišťují vzdělání a praxi taktéž na úrovni 3. stupně a vycházejí z vysokoškolského studia nižšího stupně (naše Bc.) Kurzy kladou důraz zejména na praktické zkušenosti a jejich aplikaci do běžných profesních situací. Systém kvalifikace je vytvářen tak, aby studentům umožnil studovat a úspěšně zakončit studium na různých úrovních, odpovídajících jejich vysokoškolskému studiu a znalostem angličtiny. Tzv. schodišťový systém umožňuje zapsat se do odborných certificate kurzů, jejichž absolvováním lze následně pokračovat studiem vyšších diploma nebo master degree, rozhodne-li se student ve studiu pokračovat.

Studium ve specifických a odborných oborech (jako je zemědělství, umění a design, stavební a konstrukční inženýrství, obchod, námořnictví, lesnictví, věda a technologie, mediální studia nebo cestovní ruch a hotelnictví) je vyvíjeno za odborného dozoru a poradenství odborníků z daného odvětví. Účast těchto specialistů zajišťuje, že jsou kurzy maximálně přínosné pro reálnou praxi, jdou s dobou a jsou neustále inovovány. Výsledkem jsou absolventi s vysokou hodnotou na trhu práce, užiteční pro budoucího zaměstnavatele.

Absolvování jakéhokoliv oboru na těchto institucích má stejnou váhu a úroveň jako univerzitní vzdělání. Mnoho z nich nabízí také tréninkové kurzy angličtiny s odbornou terminologií v daném oboru.

Z dalších forem studia je možné jmenovat také:

Colleges of Education
- mix výuky od předškolního věku po střední školy
- přípravné studium na univerzity
- trénink pro budoucí učitele

Distance education
- dálková forma studia - stejná úroveň a možnosti na všech úrovních vzdělávacího systému

Private training establishments
- akreditované nestátní (soukromé) školy - provozovatelé soukromých vysokých škol a jazykových škol (AJ)

Poznámka
Výše uvedené informace byly zpracovány na základě informační příručky o školství na NZ. Kvalita výuky je ale rozdílná, probraná látka bývá o rok - dva pozadu oproti našim zvyklostem. I proto naše maturita je na úrovni vyššího vzdělání (např. POLYTECHNIC). Čeští studenti kteří přicházejí na NZ univerzity bývají zpočátku rozčarováni z předmětů tam vyučovaných, které jsou v ČR většinou součástí nižšího stupně studia.

 

Převzato z: http://www.aotearoa.cz/vzdelavani/
Aktualizace: Jana Beničáková, březen 2018
 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
30
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
13
14
15
16
17
18
19
 
 
 
 
 
 
 
20
21
22
23
24
25
26
 
 
 
 
 
 
 
27
28
29
30
31
1
2