O čem je to dospívání?

Dospívání znamená konec dětství. Dívkám a chlapcům se mění tělo i osobnost a začínají pohlavně dozrávat. Toto období neprožívá jen "skoro" dospělý, ale celá jeho rodina a blízké okolí.

Dospívání začíná u dívek mezi 11. a 13. rokem a u chlapců mezi 13. a 15. rokem. Člověk začíná rychleji růst než v minulých letech, mění se po fyzické i psychické stránce. Nastává období puberty, kdy se dívky stávají ženami a chlapci muži.

 

Psychické změny

V období dospívání si člověk začne uvědomovat svou osobnost. Napodobuje myšlenky, které jsou charakteristické pro jeho generaci. Bouří se proti autoritě, obzvlášť té rodičovské. Člověk začíná poznávat přátelství, lásku, ale bohužel i násilí. Neustále pozoruje změny na svém těle.

Puberta u dívek

Na spodní části břicha se vyskytuje stydké ochlupení a začínají růst prsa. Dívkám rostou vaječníky a mezi 12. až 15. rokem se dostaví první menstruace. To znamená, že dívka může mít dítě. Současně se roztahuje děložní sliznice, která se naplňuje krví, děloha je připravena k přijetí oplodněného vajíčka. Během puberty se dívkám tvaruje a zaobluje postava, mění obličej a přibývají na váze.

 

Puberta u chlapců

Během puberty se u chlapců zvětšují pohlavní žlázy, v nichž se tvoří spermie. Na dolní části břicha se tvoří ochlupení a prodlužuje se penis. Začíná se objevovat noční výron semene. Pokožka na obličeji není už tak hladká, pomalu rostou vousy a tvoří se akné. Chlapcům přeskakuje a hrubne hlas (tzv. mutují).

Dospělost
Člověk dospívá mezi 18. až 20. rokem života. Přestává růst a je fyzicky i psychicky zralý. Pro člověka znamená dospělost samostatně myslet a dělat důležitá životní rozhodnutí zcela sám.

Zdroj: http://www.mineralfit.cz/mineralfit/clanek/311--dospivani-a-dospelost.html (dostupné 29. 6. 2010)

 

A jiný pohled na dospívání:


Fáze dospívání probíhá přibližně mezi 12.a 15. rokem života člověka (tohle vymezení je pouze orientační; nástup a konec pubescence jsou velmi individuální). Je to doba celé řady dramatických změn, kladoucích značné nároky jak na pubescenta samotného, tak na jeho okolí. Platí ovšem, že projevy dospívání v chování se individuálně liší v kvalitě i intenzitě, takže zatímco s některými "to mlátí", jiní tuto dobu prožijí naprosto klidně. Pubescent si aktivně utváří vlastní identitu - hledá sám sebe a své místečko na slunci. Status "dítě" se začíná pomalu měnit na status "dospělý".

Na biologické úrovni probíhá pohlavní dozrávání provokované hormonálními změnami. Rozvíjejí se druhotné pohlavní znaky a tělo postupně získává proporce dospělého člověka. Pubescenti bývají na tělesné změny velmi citliví a zdaleka ne všichni na ně reagují nadšením. V krajním případě může jedinec odmítnout smířit se s růstem a vývojem svého těla - tento fakt se často skrývá za onemocněním mentální anorexií v tomto věku. Dotyčný pubescent začne hubnout a sekundární pohlavní znaky se tak přestanou vyvíjet. Mentální anorexie postihuje většinou dívky a vzhledem ke své závažnosti a obtížné terapii se ji nevyplatí podceňovat.
Hormonální změny ovlivňují rovněž psychiku pubescenta, a to hlavně ve směru zvýšené emoční lability a zvýšené úzkostnosti. K tomu dále přistupuje pocit ztráty jistoty (změny obecně navozují znejistění), tlak okolí a další faktory. Všechno dohromady představuje pro dospívajícího velkou zátěž, z níž plyne typická rozkolísanost prožívání a projevů pubescenta. Ten bývá ve vztahu k dospělým uzavřenější, ve svém chování impulzivní, nepředvídatelný a silně vztahovačný.

Vývojem prochází i uvažování pubescenta - postupně zvládne přemýšlení v abstraktní rovině a hypoteticky pracuje s událostmi, které ještě nenastaly. Tato změna v myšlení v kombinaci s nedostatkem zkušeností se navenek projevuje chováním typu "všechno vím, všechno znám".
Ve svém sebehodnocení se pubescent více spoléhá sám na sebe, zatímco dříve si o sobě vytvářel představu na základě názorů druhých lidí. Teď se tedy začíná mnohem více ptát sama sebe, kým vlastně je, a bývá k sobě velmi kritický. Protože již umí přemýšlet abstraktně, představuje si rovněž, kým by se chtěl stát, přičemž často utíká k nereálným fantaziím. Pubescent se dennímu snění oddává velmi často a jeho nejtypičtějšími tématy bývají vlastní všemocnost a erotika.

Pubescent nesnáší kompromisy a usiluje o jednoduché, přímočaré řešení, je vášnivým diskutérem a své názory (jako jediné správné) dokáže prosazovat velmi vehementně a velmi dlouho. Jiným typickým rysem pubescenta je pocit vlastní výjimečnosti - má za to, že jeho myšlenky a pocity jsou naprosto jedinečné a proto je také nikdo jiný nemůže pochopit. Komunikace mezi rodiči a jejich dospívajícím potomkem bývá problematická a obě strany často vnímají totéž - totiž že s tím druhým se nedá mluvit. Pubescenti nejsou dobrými komunikačními partnery mj. pro svoji vztahovačnost, časté výbuchy a nepředvídatelné reakce; dospělí naopak projevují málo pochopení těmto přechodným jevům a často nadbytečně zkoušejí uplatňovat svoji autoritu.
Pro pubescenta je velmi důležitá skupina vrstevníků, která poskytuje oporu jeho ještě nehotové identitě - přebírá tzv. skupinovou identitu. Vrstevníci spolu sdílejí zájmy i starosti. Ve skupině se klade důraz na konformitu jejích členů - potřeba konformity se projevuje ve stylu řeči, oblékání nebo třeba v preferované značce mobilních telefonů. Za to, že se člen skupiny vzdá své individuality, mu skupina poskytuje jistotu a přijetí.
Ke konci pubescence potkává některé jedince první zamilovanost. Svého partnera si dospívající velmi idealizuje a má potřebu častého kontaktu s ním. Tyto vztahy bývají většinou platonické.


Kde se dovíš víc o „pubertálních" tělesných i psychických změnách?

duha.mzk.cz/clanky/zmeny-v-psychice-chovani-u-dospivajicich-ve-veku-11-15-let

http://www.bechynova.cz/index.php?page=clanky_3

http://www.stjoseph.cz/g057.html

Pro ICM NIDM MŠMT zpracovala Mgr. Julie Čákiová, aktualizovala Bc. Natalie Jogheeová
Zdroj: internet
Datum: 8.6.2006, aktualizace: červenec 2008, březen 2009, červen 2010
POslední aktualizace: Barbora Bělíková, březen 2017

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
30
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
13
14
15
16
17
18
19
 
 
 
 
 
 
 
20
21
22
23
24
25
26
 
 
 
 
 
 
 
27
28
29
30
31
1
2