O informační gramotnosti

Definovat jednoduše náplň této gramotnosti je v dnešní době téměř nadlidský výkon. Názory se liší jak na úrovni jednotlivců z řad odborné veřejnosti, tak mezi vládními dokumenty napříč státy, jež tuto mají gramotnost implementovat do vzdělávacího kurikula, případně do dalších předpisů.

Z dokumentů je jasné, že informační gramotnost je úzce propojená s digitální gramotností, v mnoha bodech se také překrývají. V případě zájmu o detailní informace se můžete podívat do zdrojů, ze kterých jsme vycházeli.

 

Zjednodušeně můžeme říct, že:

Informační gramotnost je schopnost

  • uvědomit si, že potřebuji informace a specifikovat je; např. budu psát závěrečnou práci na téma život goril v pralese, nebo potřebuji vědět něco o samostatném bydlení;

  • najít, získat, posoudit a vhodně použít informace s přihlédnutím k jejich charakteru a obsahu; pro školní práci hledám v odborných zdrojích a jinak než v soukromé sféře, kde pomohou i diskuze, sociální sítě atp., vždy je třeba myslet na spolehlivost zdroje.;

  • zpracovat informace a využít je ke znázornění (modelování) problému; samotná tvorba závěrečné práce včetně definice vlastních výstupů, v řešení samostatného bydlení by to byl soupis hlavních poznatků, co všechno potřebuji udělat před odstěhováním z mama-hotelu;

  • používat vhodné postupy při efektivním řešení problémů; nemůžu se dostat ke článku, který mě zajímá, nebo mu dobře nerozumím - umím si v takové situaci poradit?

  • vhodným způsobem informace i výsledky práce prezentovat a sdílet; zde jde o design a “prodání” práce, v případě info o bydlení např. sdílení s přáteli;

  • během celého procesu dodržovat etická pravidla, zásady bezpečnosti a právní normy; podrobněji tyto otázky rozebereme v sekci Související témata.Vhodnou definici vytvořila ALA, (American Library Association, Americká asociace knihoven) v roce 1989:

“K dosažení informační gramotnosti musí být jedinec schopen rozeznat, kdy potřebuje informace, a dále je vyhledat, vyhodnotit a efektivně využít. Informačně gramotní lidé se naučili, jak se učit. Vědí, jak se učit, protože vědí, jak jsou znalosti pořádány, jak je možné informace vyhledat a využít je tak, aby se z nich další mohli učit. Jsou to lidé připravení pro celoživotní vzdělávání, protože mohou vždy najít informace potřebné k určitému rozhodnutí či k vyřešení daného úkolu.”


 

Zdroje:

Metodika pro hodnocení IG, Česká školní inspekce

Information Literacy Competency Standards for Higher Education

IVIG / standard

DigComp 2.0: The Digital Competence Framework for Citizens 

Zdroje: uvedené výše
Vložila: E. Tesařová, březen 2018


Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
28
29
30
31
1
2
 
 
 
 
 
 
 
3
4
5
6
7
8
9
 
 
 
 
 
 
 
10
11
12
13
14
15
16
 
 
 
 
 
 
 
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
24
25
26
27
28
29
1