Formy neziskových organizací v ČR

neziskové organizaceNeziskové organizace jsou charakterizovány jako takové organizace, které nevytvářejí zisk k přerozdělení mezi své vlastníky, správce nebo zakladatele; zisk sice mohou vytvořit, ale musí ho zase vložit zpět k rozvoji organizace a plnění jejích cílů.

 

 

 

Aktuálně existují v České republice následující formy neziskových organizací:

  • spolky
  • obecně prospěšné společnosti
  • ústavy
  • nadace
  • nadační fondy
  • evidované právnické osoby (církevní)


Od prvního ledna 2014 vstoupila v platnost velká rekodifikace soukromého práva, jejíž součástí je i nový Občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích nahrazující dosavadní Obchodní zákoník. Změny, které tato rekodifikace přinesla, se výrazně dotýkají i neziskových organizací.

Z občanských sdružení se staly spolky

Dřívější nejrozšířenější forma neziskových organizací - občanská sdružení, přestala od 1. ledna 2014 existovat (zákon 83/1990 Sb. o sdružování občanů byl zrušen), místo nich zavedl nový Občanský zákoník právní formu  zapsaný spolek (zkratka z.s.). Ve spolcích by měl být větší důraz kladen na spolkovou činnost a členský charakter spolků.

Dosavadní sdružení mají tři roky na to, aby uvedla své základní dokumenty i způsoby fungování do souladu s novou právní úpravou. Pokud nebudou schopny nové úpravě vyhovět, mají též možnost transformace na další nové formy neziskových organizací - ústav nebo sociální družstvo.


Ústavy

Nová právní forma ústav, kterou zavádí nový Občanský zákoník, označuje právnické osoby ustavené za účelem provozování určité společensky prospěšné činnosti. Ústav není členská organizace jako spolek a funguje spíše na zaměstnaneckém principu. Podobně jako dosavadní obecně prospěšné společnosti jsou ústavy vhodné zejména pro poskytování různých druhů veřejně prospěšných služeb.


Sociální družstva

Odpovědí na rozvoj sociálního podnikání je nová právní forma sociální družstvo, kterou najdeme v zákoně o obchodních korporacích. Jde o družstva fungující na neziskových principech (nedochází v nich např. ke zhodnocování vkladů), která by měla sloužit především sociální a pracovní integraci znevýhodněných osob.


Obecně prospěšné společnosti

Zákon 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech byl od 1. ledna 2014 zrušen, nahradila jej nová úprava ústavů obsažená v novém Občanském zákoníku. Stávající obecně prospěšné společnosti se však transformovat nemusí a mohou i nadále fungovat podle zmíněného zrušeného zákona, není však už možné zakládat nové. Nicméně i možnost transformace je pro ně otevřena, kromě ústavu se nabízí ještě možnost, aby se staly sociálními družstvy.


Nadace a nadační fondy

Přímo v novém Občanském zákoníku najdeme rovněž novou modernější úpravu nadací a nadačních fondů (také starý zákon 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech byl zrušen).

Nadace a nadační fondy se staly podmnožinou tzv. fundací, což jsou sdružení majetku sloužící ke konkrétně vymezenému účelu. Změny ocení zvláště nadační fondy, kterým nová legislativa otevírá možnosti širších aktivit.


Evidované právnické osoby (církevní organizace)

Pro evidované právnické osoby (církevní neziskové organizace) zůstává vše při starém
Evidované právnické osoby se nadále řídí podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech.

 

 

Poslední aktualizace Simona Fialová, srpen 2019
Zdroj: http://www.neziskovky.cz/

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
 
 
 
8
9
10
11
12
13
14
 
 
 
 
 
 
 
15
16
17
18
19
20
21
 
 
 
 
 
 
 
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
 
 
 
29
30
1
2
3
4
5