Výzvy

Výběrové řízení 2012 Nadace pro radost

logo Nadace pro radostNadace pro radost vyhlašuje pro rok 2012 výběrové řízení na rozdělení výnosů z prostředků z Nadačního investičního fondu. Podporuje projekty pro děti a mládež ve věku 7-19 let, jejichž cílem je výchova k odpovědnému lidství a projekty pro volný čas dětí a mládeže ve věku 7-19 let, především ze sociálně slabých, neúplných nebo jinak ohrožených rodin, prevence kriminality mládeže – např. celoroční činnost, prázdninové tábory, sportovní akce, dětská odpoledne aj.

Fond kinematografie: mimořádný grant na propagaci a distribuci české kinematografie

Tento grant je určen na propagaci české kinematografie a distribuci hodnotného kinematografického díla formou přehlídek a festivalů, které se budou konat v roce 2012.

Evropská komise nabízí provozní granty kulturním organizacím

Kulturní neziskové organizace, jejichž činnost probíhá na evropské úrovni, mohou nyní zažádat o grant v rámci programu Culture, linie 2 určený k pokrytí provozních nákladů na rok 2012.

Počítače pro neziskovky

Nadace Vodafone Česká republika přijímá žádosti o vyřazená PC ze společnosti Vodafone! Neziskové organizace mohou žádat o desktopy a laptopy.

Nadace OSF Praha: mimořádná výzva na podporu projektů

 Nadace Open Society Fund Praha vyhlašuje mimořádnou výzvu pro podání žádostí o podporu projektů v oblasti umění a kultury.

3. výzva Jihočeského kraje - prioritní osa 1 - oblasti podpory 1.1, 1.2 a 1.3

Číslo výzvy: 03

Prioritní osa: 1 - Počáteční vzdělávání:

Oblast podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Grantový program Vpohybu - první výzva na rok 2010

Nadace Vodafone Česká republika vyhlašuje grantový program Vpohybu pro rok 2010.
Hlavním cílem programu je rozvoj kreativity, leadershipu a komunikačních dovedností mladých lidí.
Dalším cílem je zapojení mladých lidí do komunitního rozvoje - aktivní účast na řešení místních problémů či rozvíjení potenciálu dané komunity.

Vpohybu - mladí lidé a technologie

V pohybu 2009Nadace Vodafone vyhlašuje další ročník grantového programu Vpohybu. Jeho cílem je rozvíjet schopnosti, dovednosti a samostatné iniciativy mladých lidí, důležité pro jejich samostatný život a budoucí zaměstnání. A také pomocí komunikačních technologií vytvářet podmínky pro plnohodnotnější život znevýhodněných skupin.

 

8. ročník programu Regionálních grantů nadace O2

Nadace O2 vyhlásila 8. ročník programu Regionálních grantů, ve kterém rozdělí 10 milionů korun mezi nestátní neziskové organizace podporující děti a mládež z celé České republiky. V každém z osmi regionů budou podpořeny ty nejkvalitnější projekty částkou 1,25 milionu korun.

Podpora inovativních projektů

V souvislosti s Evropským rokem mezikulturního dialogu a Evropským týdnem mládeže 2008 vyhlašuje Česká národní agentura Mládež-NIDM zvláštní výzvu pro podávání žádostí o podporu inovativních projektů zaměřených na prioritu interkulturního dialogu.  

Výzva je určena nestátním neziskovým organizacím, které se ve své činnosti zaměřují na projekty podporující a rozvíjející interkulturní dialog. Aktivity projektu musí být zacíleny na mladé lidi mezi 13-30 lety a hlavní část aktivit projektu musí proběhnout během Evropského týdne mládeže 2.-9. listopadu 2008.  

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
30
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
13
14
15
16
17
18
19
 
 
 
 
 
 
 
20
21
22
23
24
25
26
 
 
 
 
 
 
 
27
28
29
30
31
1
2