Projekty a granty

MŠMT vyhlašuje Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) byl schválen Evropskou komisí dne 12. října 2007. Na jeho základě tak budou moci vzdělávací a výzkumné instituce v ČR čerpat v letech 2007-13 prostředky z Evropského sociálního fondu v oblasti vzdělávání a školství. První výzvy v rámci OP VK budou vyhlášeny v 1. čtvrtletí 2008.

OP Výzkum a vývoj pro inovace období 2007 - 2013

vavpiCo je OP Výzkum a vývoj pro inovace?

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) je jedním z významných operačních programů, který přispívá k posílení růstu konkurenceschopnosti státu a orientaci na znalostní ekonomiku. Společně s Operačním programem Podnikání a Inovace (OP PI) a Operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) představuje OP VaVpI vzájemně propojený systém intervencí, který má za cíl zajistit dlouhodobě udržitelnou konkurenceschopnost české ekonomiky a cílových regionů v rámci cíle Konvergence.

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007-2013

vkCo je Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost?

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), v jehož rámci je možné v programovacím období 2007-2013 čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu (ESF), jednoho ze strukturálních fondů Evropské unie (EU).

Program AKTION vypisuje mimořádný termín

Program AKTION vypisuje mimořádný termín pro podávání návrhů projektů: 15. září 2009 na období realizace říjen - prosinec 2009. Přednost bude mít spolupráce ve výuce - společné semináře studentů, přednášky hostujících profesorů, vědecká zasedání, odborné exkurze pro studenty apod. Pokyny pro sestavení návrhů projektů včetně příslušného formuláře naleznete zde

Cesta ke vzdělání

Organizace SIMP, o.s. představuje svůj projekt "Cesta ke vzdělání", který je zaměřen na podporu školám při integraci dětí/studentů se specifickými vzdělávacími potřebami do běžných tříd. Škola i student může využít podpory metodika-speciálního pedagoga, psychologa a dalších metod usnadňujících zařazení žáků s SVPU do běžných tříd. V zimním semestru se projekt bude zabývat převážně středními školami.

Program VPoho 2009

V PohoNadace Vodafone vyhlásila další ročník grantového programu "Vpoho", který je určený pro podporu nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Program bude podporovat projekt/aktivitu klubu, do níž budou aktivně zapojeni klienti spolu s pracovníky klubu a dále jako partner jakýkoli potenciální dárce či podporovatel v regionu.

 

Regionální granty Nadace O2

Nadace O2Program Regionální granty Nadace O2 se zaměřuje na podporu sociálně a zdravotně znevýhodněných dětí a mládeže, aktivní využití volného času dětí a mládeže, jejich výchovu a vzdělávání a na problémy jejich komunikace.Finanční podporu mohou žádat nestátní neziskové organizace jako občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a církevní právnické osoby.

Škola pro udržitelný život

Právě v těchto dnech probíhá vyhlášení již pátého ročníku grantového a asistenčního programu Škola pro udržitelný život. Školy, které se do 18. února 2008 přihlásí, mohou získat na své projekty až 70 000 Kč.

Výzva: Blokový grant pro NNO

NROSNadace rozvoje občanské společnosti vyhlásila 2. výzvu k předkládání návrhů projektů do Blokového grantu pro nestátní neziskové organizace Finančních mechanismů EHP/Norska s názvem „Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO".

 

 

Dotace z veřejných rozpočtů

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace zveřejnila prní část pravidelného dokumentu: Informace o poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím v roce 2008 z vybraných veřejných rozpočtů. Druhou část, která se bude týkat dotačních programů nadací, se teprve chystá.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
 
 
 
8
9
10
11
12
13
14
 
 
 
 
 
 
 
15
16
17
18
19
20
21
 
 
 
 
 
 
 
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
 
 
 
29
30
1
2
3
4
5