Pro pracovníky s mládeží

Seminář: Sběr dat v primární prevenci, databáze Prev-Data

Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti a o.s. Prev-Centrum pořádají:

Seminář pro pracovníky primární prevence užívání návykových látek a rizikového chování - Sběr dat v primární prevenci, sjednocená terminologie výkonů - Používání databáze Prev-Data jako nástroje pro sjednocený způsob výkaznictví v primární prevenci.

Novinky z ERYICA září 2008

Ve dnech 7. - 14. září proběhla studijní návštěva informačních center pro mládež v Bulharsku s názvem: "Let's do it together: youth information and youth participation". Akci pořádala síť bulharských informačních center pro mládež ve spolupráci s ERYICA. Návštěva byla finančně podpořena Výkonnou agenturou EU pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast. Zpráva ze studijní návštěvy ještě nebyla zveřejněna.

Novinky z ERYICA červenec / srpen 2008

21.6.2008 byla spuštěna nová podoba portálu www.eryica.org . Stránky jsou pravidelně aktualizovány, doplněny o novinky z Rady Evropy, o zprávy z vedení ERYICA, ale i o novinky z jednotlivých členských zemí. Umožní rychlejší výměnu informací, zkušeností a dokumentů. Stránky jsou rovněž uzpůsobeny pro uživatele se zrakovým postižením.

Postupně budou  kompletně přeloženy, vedle angličtiny, i do Francouzštiny a Španělštiny.

Konference - Jiné druhy závislosti

Středočeský kraj ve spolupráci s Centrem adiktologie Psychiatrické kliniky, 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze,
Českým institutem pro supervizi o.s. a sekretariátem Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky pořádají Konferenci "Jiné druhy závislostí" - témata: závislost v (nejen) rodinných vztazích, fenomén závislosti v sektách, závislost na komunikačních médiích a adekvátní intervenční strategie.

Termín: 2. 10. 2008, 9:00 – 14:30 (15:00) hodin.

Česko-německý seminář "Všechno v pohodě"

Seminář s názvem "Všechno v pohodě?!" je určen pro začátečníky i pokročilé v česko-německé spolupráci mládeže. Bude se konat 30.10. - 2.11. 2008 v Německu (Jena).

Manuál pro výchovu mládeže k lidským právům - KOMPAS

Kompas Kompas je manuál, určený vedoucím skupin mládeže, učitelům a dalším pedagogům. Předkládá náměty a aktivity podporující zapojení mladých lidí a rozvíjející pozitivní postoj k lidským právům v jejich bezprostředním okolí. Je založen na metodách zážitkové pedagogiky a Zásadní výhoda Kompasu spočívá v tom, že s ním lze pracovat v mnoha kulturně odlišných prostředích. Proto se brzy stal oblíbeným nástrojem pro učitele, pracovníky s mládeží, školitele, vychovatele v kontextu formálního i neformálního vzdělávání. Dnes je přeložen do 17 evropských i dalších světových jazyků (včetně např. arabštiny).

Od 1.7.2008 je česká verze Kompasu ke stažení (ve formátu pdf.) na stránkách www.mladezvakci.cz v sekci Publikace

Tam také najdete více podrobností o Kompasu.

Euroscola

Evropský parlamentProgram Euroscola byl vyvinut s cílem přiblížit Evropskou unii mladým lidem. Tento program chce vtáhnout mládež ze zemí Evropské unie do jejího dění. Cílem je naučit studenty jak se rozhodovat, vyjádřit svůj vlastní názor, sdílet zodpovědnost, či jak se podílet na evropských debatách a zažít evropskou rozdílnost a sounáležitost zároveň.

Euroscola umožňuje mladým lidem ze všech členských zemí se sejít, poznat se a diskutovat některé otázky a své zkušenosti.

Sport překonává hranice

TandemČesko-německý kontaktní seminář pro oblast sportu a tělesné výchovy mládeže proběhne 2. - 5. října 2008 ve Würzburgu (Bavorsko,Německo). Pořádá jej koordinační centrum česko-německých výměn mládeže TANDEM, ve spolupráci s Českou obcí sokolskou a Německou sportovní mládeží.

Cílem kontaktního semináře je navázat nová partnerství mezi organizacemi, představit a propojit existující projekty, informovat se navzájem o stavu a vývoji volnočasové práce s mládeží v obou zemích.

Dobrodružství s kulturou

tandemDobrodružství s kulturou je program dalšího vzdělávání pracovníků s mládeží v oblasti česko-německé interkulturní spolupráce na období září 2008 - leden 2010. Proběhne šest vzdělávacích seminářů v Česku a Německu.

Vzdělání v nich je postaveno za zkušenostním učení . Základním principem je: „Vnímat - poznat - použít." Obsah vzdělání se střídavě orientuje na proces a na pedagogiku. Protože sami účastníci vzdělání pocházejí z různých kultur, je proces ve skupině důležitým prvkem. Budou zde zprostředkovány pedagogické základy a ty prohloubeny v praxi.
Vzdělávací cyklus se dělí na šest čtyřdenních seminářů. V průběhu cyklu by měli zúčastnění absolvovat hospitaci na vzdělávacím semináři a realizovat alespoň jednu výměnu.

Bulletin představenstva ERYICA - č. 8

Setkání představenstva organizace ERYICA proběhlo 29. - 31. května 2008 v Paříži. Z tohoto setkání vznikl přiložený Bulletin č.8 (formát v pdf.). Dokument je v anglickém jazyce a shrnuje nejdůležitější události v životě organizace.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
28
29
30
31
1
2
 
 
 
 
 
 
 
3
4
5
6
7
8
9
 
 
 
 
 
 
 
10
11
12
13
14
15
16
 
 
 
 
 
 
 
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
24
25
26
27
28
29
30