Pro pracovníky s mládeží

Jak připravit projekty pro školy

Autoři Irena Polánová a Miloš Rathouský pro vás ve spolupráci s Pedagogickým centrem Praha, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Národním ústavem odborného vzdělávání připravili příručku Jak připravit projekty financované z evropských fondů na období 2007-2013.

Evropská charta informací pro mládež

ERYICAPřijatá v Bratislavě (Slovenská republika) 19. listopadu 2004
patnáctým Generálním shromážděním European Youth Information and Counselling Agency (ERYICA).

 

Bulletin představenstva ERYICA - č. 9

Další setkání představenstva organizace ERYICA proběhlo 25. - 27. září  2008 v Cardiffu (Wales). Výstupem tohoto setkání je přiložený říjnový Bulletin č. 9 (formát v pdf.).

Seminář: Sběr dat v primární prevenci, databáze Prev-Data

Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti a o.s. Prev-Centrum pořádají:

Seminář pro pracovníky primární prevence užívání návykových látek a rizikového chování - Sběr dat v primární prevenci, sjednocená terminologie výkonů - Používání databáze Prev-Data jako nástroje pro sjednocený způsob výkaznictví v primární prevenci.

Novinky z ERYICA září 2008

Ve dnech 7. - 14. září proběhla studijní návštěva informačních center pro mládež v Bulharsku s názvem: "Let's do it together: youth information and youth participation". Akci pořádala síť bulharských informačních center pro mládež ve spolupráci s ERYICA. Návštěva byla finančně podpořena Výkonnou agenturou EU pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast. Zpráva ze studijní návštěvy ještě nebyla zveřejněna.

Novinky z ERYICA červenec / srpen 2008

21.6.2008 byla spuštěna nová podoba portálu www.eryica.org . Stránky jsou pravidelně aktualizovány, doplněny o novinky z Rady Evropy, o zprávy z vedení ERYICA, ale i o novinky z jednotlivých členských zemí. Umožní rychlejší výměnu informací, zkušeností a dokumentů. Stránky jsou rovněž uzpůsobeny pro uživatele se zrakovým postižením.

Postupně budou  kompletně přeloženy, vedle angličtiny, i do Francouzštiny a Španělštiny.

Konference - Jiné druhy závislosti

Středočeský kraj ve spolupráci s Centrem adiktologie Psychiatrické kliniky, 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze,
Českým institutem pro supervizi o.s. a sekretariátem Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky pořádají Konferenci "Jiné druhy závislostí" - témata: závislost v (nejen) rodinných vztazích, fenomén závislosti v sektách, závislost na komunikačních médiích a adekvátní intervenční strategie.

Termín: 2. 10. 2008, 9:00 – 14:30 (15:00) hodin.

Česko-německý seminář "Všechno v pohodě"

Seminář s názvem "Všechno v pohodě?!" je určen pro začátečníky i pokročilé v česko-německé spolupráci mládeže. Bude se konat 30.10. - 2.11. 2008 v Německu (Jena).

Compasito

Compasito je mladší bráška Kompasu - manuálu pro výchovu k lidským právům. Compasito je určen učitelům a pracovníkům s dětmi a mládeží, kteří chtějí dětem od 7 do 13 let ukázat důležitost a potřebnost lidských práv.

Manuál pro výchovu mládeže k lidským právům - KOMPAS

Kompas Kompas je manuál, určený vedoucím skupin mládeže, učitelům a dalším pedagogům. Předkládá náměty a aktivity podporující zapojení mladých lidí a rozvíjející pozitivní postoj k lidským právům v jejich bezprostředním okolí. Je založen na metodách zážitkové pedagogiky a Zásadní výhoda Kompasu spočívá v tom, že s ním lze pracovat v mnoha kulturně odlišných prostředích. Proto se brzy stal oblíbeným nástrojem pro učitele, pracovníky s mládeží, školitele, vychovatele v kontextu formálního i neformálního vzdělávání. Dnes je přeložen do 17 evropských i dalších světových jazyků (včetně např. arabštiny).

Od 1.7.2008 je česká verze Kompasu ke stažení (ve formátu pdf.) na stránkách www.mladezvakci.cz v sekci Publikace

Tam také najdete více podrobností o Kompasu.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28
29
30
31
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
4
5
6
7
8
9
10
 
 
 
 
 
 
 
11
12
13
14
15
16
17
 
 
 
 
 
 
 
18
19
20
21
22
23
24
 
 
 
 
 
 
 
25
26
27
28
29
30
1