Drogy a jiné závislosti

Zákaz požívání alkoholických nápojů podle zákoníku práce (1.část)

O pracovní době mohou v přiměřeném množství požít pivo se sníženým obsahem alkoholu jen zaměstnanci pracující v nepříznivých mikroklimatických podmínkách; ostatní pracovníci si mohou třeba k obědu dopřát pouze tzv. pito, tedy pivo nealkoholické. Zákoník práce zaměstnancům (v ust. § 106 odst. 4 písm. e) ukládá mimo jiné povinnost nepožívat alkoholické nápoje na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště, nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele.

Drogy a jiné závislosti - charakteristika

Zde naleznete základní dělení drog, míru rizika vzniku závislosti na drogách a vzestup tolerance.

Evropská akce v oblasti drog (EAD)

Evropská komise, Generální ředitelství pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost představilo iniciativu Evropská akce v oblasti drog (European Action on Drugs), která je součástí Protidrogového akčního plánu EU na období 2009-2012. Evropská akce v oblasti drog je novou platformou pro všechny evropské veřejné a soukromé organizace, nevládní organizace, občany a vůbec kohokoli, kdo v této oblasti působí nebo se o ni zajímá. Zájemci mohou podepisovat závazky, které budou komunikačně propojeny a podporovány. Informace o iniciativě jsou průběžně zveřejňovány na stránkách EAD.

Neurobiologický výzkum drog: etické a politické aspekty

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) vydalo u příležitosti 26. června - Mezinárodního dne proti zneužívání drog dvě publikace na téma Neurobiologický výzkum drog: etické a politické aspekty. Odborná monografie Addiction neurobiology: Ethical and social implications je k dispozici pouze v angličtině. Periodikum Drugs in focus (Úkol drogy) s názvem Neurobiologický výzkum drog: etické a politické aspekty je k dispozici i v češtině.

 

Světová zpráva o drogách 09

Úřad OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC) 24.6.2009 vydal Světovou zprávu o drogách 2009. Informace v této zprávě vycházejí z dat poskytnutých UNODC vládami členských států OSN. Světová zpráva o drogách 2009 je přehledem světové drogové scény, mapuje hlavní výzvy a trendy drogových trhů. Obsahuje analýzy a nejnovější statistiky v oblasti produkce, obchodu i užívání drog, včetně přehledných map a grafů. Zvláštní kapitoly jsou věnovány užívání drog mezi mladými lidmi a dopadům činnosti skupin drogového organizovaného zločinu.

Projekt Safer party pokračuje druhým ročníkem

Organizace sdružené iniciativou Safer party na festivalech zajišťují informační stánek se specifickým informačním servisem připraveným podle potřeb příznivců taneční hudby. Součástí stánku mohou být i další služby, jako např. útulný chillout s vitamínovým servisem a poradenskou péčí, informace o aktuální hladině alkoholu v krvi, jaká rizika z toho vyplývají a o času, kdy hladina alkoholu klesne na nulu, přátelská pomoc a profesionální podpora v případě krize - bad tripu.

 

Výroční klub DC SANANIM

Sananim o.s. Vás zve na výroční klub Doléčovacího centra SANANIM (Ovčí hájek 2549/64A, Praha 13), který se bude konat v neděli 14. 6. 2009. Na programu je certifikace úspěšných klientů, živá hudba a divadelní předpremiéra divadla Kunsthaus. Nebude chybět ani výborné pohoštění.

Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Součástí květnového šetření Centra pro výzkum veřejného mínění byly otázky zaměřené na návykové látky. Respondentům byla dána k posouzení přijatelnost konzumace vybraných látek a jejich zdravotní rizikovost. Drtivá většina dotázaných považuje za morálně přijatelnou občasnou konzumaci kávy a alkoholu. Proti občasnému užívání tabákových výrobků pak nic nenamítají více než dvě třetiny dotázaných, zatímco v případě marihuany je většina lidí proti.

Alkoholici a gembleři dostanou šanci na cestu zpět

Armáda spásy se rozhodla přebudovat noclehárnu. Bezdomovci, kteří se rozhodli abstinovat, dostanou šanci v programu následné péče. Konkrétní podobu projektu vysvětlil v rozhovoru Deníku asistent oblastního ředitele AS pro severní Moravu Tomáš Kolondra.

V Plzni bude substituční centrum pro narkomany

Zařízení, které v kraji léta chybí, nabídne drogově závislým novou šanci na léčbu. Stovky uživatelů drog, kteří se neúspěšně pokoušeli o léčbu, dostanou další šanci. V Plzni začne fungovat první substituční centrum pro drogově závislé v kraji. Specializované zařízení, které v regionu už dlouho chybí, nabídne závislým místo drog roztok metadonu a léky Subutex a Subuxon.

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
30
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
13
14
15
16
17
18
19
 
 
 
 
 
 
 
20
21
22
23
24
25
26
 
 
 
 
 
 
 
27
28
29
30
31
1
2