Obsedantně kompulzivní poruchy

Podstatným rysem obsedantně kompulzivních poruch, jsou opakovaně se vyskytující obsedantní myšlenky nebo nutkavé akty. Obsedantní myšlenky jsou nápady, představy nebo impulzy, které se znovu a znovu vtírají do mysli. Vyvolávají tíseň, protože jsou násilného nebo obscénního rázu nebo prostě proto, že jsou vnímány jako nesmyslné a nedají se potlačit. Pacient je uznává jako své vlastní, i když jsou mimovolné a často odpuzující. Nutkavé akty nebo rituály jsou stereotypní úkony, které se znovu a znovu opakují. Nejsou spojeny s příjemnými pocity ani nevedou k realizaci užitečných cílů. Pacient na ně často pohlíží jako na prevenci nějaké objektivně nepravděpodobné události, která často představuje škodu pro něho samého nebo škodu, kterou by mohl sám způsobit. Obvykle, i když ne vždy, si uvědomuje, že jeho chování je nesmyslné a neužitečné a opakovaně se pokouší mu odolat. U velmi dlouho trvajících případů může být odpor minimální. Obvykle je přítomna úzkost Pacienti s obsedantně-kompulzivní poruchou mají často příznaky deprese a u pacientů, trpících periodickou depresivní poruchou se mohou během epizod deprese rozvinout obsedantní myšlenky. Obsedantně-kompulzivní porucha je stejně obvyklá u mužů jako u žen. Počátek je obvykle v dětství nebo rané dospělosti. Průběh je různý a při nepřítomnosti výrazných depresivních symptomů spíše chronický.

 

Převážně obsedantní myšlenky nebo ruminace

Mohou mít formu myšlenek, představ nebo nutkání k činu. Co do obsahu se velmi liší, ale téměř vždy působí na pacienta tísnivě. Např. ženu může mučit strach, že by případně nebyla schopna odolat nutkání, aby zabila dítě, které miluje, nebo opakující se představa obscénního nebo rouhavého rázu, od níž se distancuje. Někdy jsou myšlenky pouze pošetilé a zahrnují nekonečné a kvazifilozofické úvahy o nesmyslných alternativách. Tyto nerozhodné úvahy o alternativách jsou důležitým prvkem u mnoha jiných obsedantních ruminací a jsou často sdruženy s neschopností činit běžná, ale nutná rozhodnutí v každodenním životě.

 

Převážně nutkavé akty (kompulzivní rituály)

Většina nutkavých aktů se týká očisty, zvláště umývání rukou, opětovného kontrolování, zda byl znemožněn vznik potenciálně nebezpečné situace, nebo udržování pořádku a úpravnosti. Pod manifestním chováním je obvykle strach z nebezpečí, které by mohlo pacienta potkat nebo které by on sám mohl způsobit. Rituální akt je neúčinným nebo symbolickým pokusem toto nebezpečí odvrátit. Nutkavé rituální akty mohou každý den zabírat mnoho hodin času a jsou často sdruženy s výraznou nerozhodnosti a pomalostí. Vcelku jsou tyto poruchy stejně běžné u obou pohlaví, ale rituály mytí rukou jsou obvyklejší u žen a váhavost bez opakování je obvyklejší u mužů. Nutkavé rituály jsou méně často sdruženy s depresí než úzce obsedantní myšlenky, jsou lépe přístupné behaviorální terapii.

 

Smíšené obsedantní myšlení a jednání

U většiny obsedantně-kompulzivních pacientů je přítomno jak obsedantní myšlení, tak nutkavé chování.

 

Pro ICM NIDM MŠMT zpracovala Mgr. Julie Čákiová, aktualizovala Bc. natalie Jogheeová
Datum: 12.3.2007, aktualizace 29. 6. 2010
Zdroj: http://www.psycholousek.cz/downloads/miska/Neuroticke_poruchy,%20s.%2013.pdf , dusevni-poruchy.zdrave.cz/obsedantne-kompulzivni-porucha-osobnosti
Poslední aktualizace: tereza Komůrková, březen 2014

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
 
 
 
8
9
10
11
12
13
14
 
 
 
 
 
 
 
15
16
17
18
19
20
21
 
 
 
 
 
 
 
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
 
 
 
29
30
1
2
3
4
5