Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost pomáhá uspět na trhu práce

Jedním z účinných nástrojů aktivní politiky státu a Evropské unie v boji proti nezaměstnanosti je Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Financován je z Evropského sociálního fondu (ESF), který v Evropě existuje už více než 50 let. Díky němu vznikly od roku 2007 tisíce pracovních míst.

OP LZZ je zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky trhu práce a profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v těchto oblastech.

„Firmy, organizace i jednotlivci mohou v rámci tohoto programu předkládat projekty, jejichž cílem je například nabídnout práci znevýhodněným skupinám obyvatel nebo zvyšovat kvalifikaci zaměstnanců," říká PhDr. Iva Šolcová, ředitelka Odboru řízení pomoci z ESF na Ministerstvu práce a sociálních věcí (MPSV).

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost funguje od roku 2007. Na období 2007 - 2013 pro něj bylo vyčleněno 1,84 miliard EUR. „Česká republika k této částce přidává ze státního rozpočtu dalších 320 milionů EUR, celkem je tedy k dispozici v přepočtu na koruny asi 54 miliard Kč," potvrzuje první náměstek ministra práce a sociálních věcí Bc. Vladimír Šiška, MBA.

O program je ze strany předkladatelů projektů velký zájem. „Do současné chvíle bylo předloženo více než 8 000 projektů v celkovém objemu téměř 70 miliard Kč, což už nyní překračuje možnosti programu. Projektové žádosti prochází několika stupni hodnocení. Aktuálně je schváleno přes 2 500 projektů v celkovém objemu přesahujícím 30 miliard Kč," konstatuje Iva Šolcová. Co do počtu předkládaných projektů jsou nejčastějšími žadateli (asi v polovině případů) podnikatelské subjekty, čtvrtinu projektů předložily neziskové organizace.

Z pohledu objemu financí šla více než polovina vyčleněných prostředků do projektů předkládaných státem a jeho institucemi a třetina prostředků krajům. „Tyto instituce byly převážně zprostředkovatelem pomoci a v konečném důsledku se prostředky dostaly opět k podnikům, neziskovým organizacím a jednotlivcům," vysvětluje Iva Šolcová.

Snahou MPSV je nyní upozornit veřejnost na tyto projekty a nabídnout lidem, kteří hledají zaměstnání nebo si chtějí zvýšit kvalifikaci, možnost se do nich zapojit. V rámci projektů vznikly například chráněné dílny, společensko-vzdělávací zařízení, informační centra, programy pro absolventy, rozšířily se služby azylových center a mnohých jiných sociálních zařízení.

 

 

Zdroj: MPSV
Vložila Markéta Šretrová, leden 2011

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
28
29
30
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
4
5
6
7
8
9
10
 
 
 
 
 
 
 
11
12
13
14
15
16
17
 
 
 
 
 
 
 
18
19
20
21
22
23
24
 
 
 
 
 
 
 
25
26
27
28
29
30
31