Organizace věnující se mentálně postiženým

 

Pražské organizace zabývající se péčí a pomocí osobám s mentálním postižením (a vícečetným postižením)

a osobám s autismem

 

 

Název organizace

Popis organizace

Cílová skupina

Kontakt

APLA  Nautis(Praha)

APLA nabízí tyto služby:

● poradenské služby

● respitní a asistenční služba

● ranou péči

● respitní víkendy

● vzdělávací kurzy

● a další

● dospělí a děti trpící některou z poruch autistického spektra

● jejich rodiny

● instituce, které se o autistické osoby starají

● Brunnerova 1011/13
Praha 17 - Řepy, 163 00

kontaktní adresa: V Holešovičkách 593/1a, 182 00 Praha 8 

tel.:+420 284 684 959 (kontakt POUZE na ředitelství / ekonomické a provozní středisko / středisko rozvoje a vnějších vztahů)

email: nautis@nautis.cz

 

URL: http://www.nautis.cz/cz

AUTISTIK

Hlavní cíle:

●Vytváření společenských a ekonomických podmínek pro optimální rozvoj občanů s autismem

● Napomáhání realizace práva na vzdělání a výchovu takto postižených

● Vytváření podmínek pro snazší integraci postižených do společnosti

● Navázání kontaktů a začlenění společnosti do mezinárodního rámce

● Ochrana práv občanů s autismem a jejich rodin

● lidé s autismem

● jejich rodiny

● odborná veřejnost

● Kyselova 1189/24
182 00 Praha 8

 

Tel: 605 400 865

e-mail: autistik@volny.cz

 

URL: http://www.autistik.eu/

DENNÍ STACIONÁŘ AKORD

● zabezpečení dětí a mládeže s mentálním postižením a kombinovanými vadami ve věku od 3 do 26 let a poskytování výchovné, vzdělávací, léčebné a rehabilitační péče.

● i respitní péče

● osoby s mentální a vícečetným postižením od 3 do 26 let

● rodiny postižených

● Záhřebská 36

120 00 Praha 2

 

Tel: 222 519 716

e-mail: dsakord@vol.cz   

 

URL: www.dsakord.cz

 

DĚTSKÉ CENTRUM  PAPRSEK  - HL. MĚSTO PRAHA

● Paprsek nabízí péči formou denního pobytu, chráněného bydlení, formou ambulantní poradenské péče a rané péče.

● DC Paprsek má několik středisek

● pro děti od 3 let až pro mladé dospělé s výraznými postiženími psychickými, smyslovými nebo pohybovými, zejména s postiženími kombinovanými.

Středisko Hloubětín

Šestajovická 580/19

198 00 Praha 9 - Hloubětín

tel., fax.: 281 866 654, 281 869 085

e-mail: hloubetin@dcpaprsek.org

Středisko Prosek

Bílinská 517

190 00 Praha 9 - Prosek

tel.: 286 886 479, 602 123 374

e-mail: prosek@dcpaprsek.org   

Středisko DAR

Alžírská 647/1

160 00 Praha 6 - Vokovice

tel.,fax: 235 362 726,

e-mail: dar@dcpaprsek.org

Středisko Setkání

Parmská 390

109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy

tel.,fax.: 274 771 929

e-mail: setkani@dcpaprsek.cz

Středisko Lahovice

ul. Na Staré 148
159 00 Praha 5 Lahovice

tel. 257 210 281
mobil 606 226 549

e-mail: lahovice@dcpaprsek.org

 

 

URL: http://www.dcpaprsek.org/

DIAKONIE CÍRKVE BRATRSKÉ

● denní stacionář pro děti s autismem  a kombinovaným

(vícečetným postižením)

● chráněné bydlení pro lidi s mentálním, tělesným nebo psychickým postižením

● děti s autismem

● dospělé osoby s mentálním, tělesným a psychickým postižením

Stacionář pro děti s artismem

Koněvova 151/24,
Praha 3 - Žižkov

Tel: 222 584 355

e-mail: stacionar@volny.cz

 

URL: http://www.cb.cz/praha3/stacionar/

 

Chráněné bydlení

Ve Žlíbku 2005,

193 00 Horní Počernice

Tel: 281 922 506

mobil: 777 218 162

e-mail: libor.becka@cb.cz

 

URL: www.cb.cz/diakonie/xaverov/xavind.htm

DIAKONIE ČCE

● středisko Zvonek poskytuje komplexní výchovně vzdělávací a sociálně zdravotní péči dětem s mentálním a kombinovaným postižením.

● Ratolest poskytuje služby dětem a mladým lidem s mentálním a kombinovaným postižením.

● středisko Stodůlky je denní zařízení sociální, speciálně pedagogické a zdravotní péče o děti a mládež s kombinovaným postižením

● děti a mladí lidé s mentálním a kombinovaným postižením

● dospělí klienti

● ranná péče

● Zvonek

Šípková 1838/1

142 00 Praha 4 - Krč

Tel.: 241 729 986

mobil: 739 244 771, 739 244 772

e-mail: stredisko@diakonie-zvonek.cz   

URL: www.diakonie-zvonek.cz

 

● Saratovská 159,

100 00 Praha 10 - Strašnice

 

Tel: 274 821 297, 274 812 185, 274 781 760

e-mail: ratolest@centrum.cz

URL: www.ratolest.wz.cz

 

● Vlachova 1502,

155 00 Praha 5-Stodůlky

Tel: 235 518 392

e-mail: stodulky@diakoniecce.cz

URL: www.rana-pece.cz

 

URL: http://www.diakoniecce.cz/

 

 

   

DUHA -integrace osob s mentálním postižením

● chráněné bydlení

● podporované zaměstnání

● centrum denních služeb

● domov DUHA

● dospělí lidé s mentálním postižením

● Českolipská 621,

190 00 Praha 9

Tel.: 286 586 353, 286 891 374

e-mail: duha@spolecnostduha.cz

 

URL: http://www.spolecnostduha.cz/

CHRÁNĚNÁ DÍLNA SVATÝ PROKOP U ČERVENÉHO JAVORU

● ergoterapeutická dílna pro klienty s mentálním i tělesným postižením

● dospělí s mentálním a tělesným postižením

● Svatoňovická 587
190 12  Praha 9 - Dolní Počernice

Tel.: 281 930 909

e-mail: dilna.prokop@seznam.cz

 

URL: http://www.dilnaprokop.cz/

INTEGRAČNÍ CENTRUM ZAHRADA

● denní stacionář pro děti s kombinovaným postižením

● děti s kombinovaným postižením

● U zásobní zahrady 8/2445,

130 00, Praha 3

Tel./fax: 222 584 841

e-mail: icphd@ecn.cz

 

URL: http://www.iczahrada.cz/

JÁ - ČLOVĚK

● self-advocacy, Mentálně postižení mladí lidé a dospělí si sami organizují aktivity

 

● dospělí a mladí lidé s mentálním postižením

● Jerevanská 727/4
100 00, Praha 10 - Vršovice

e-mail: mailto:frycovi@quick.cz

Tel.: 415 677 209, 72742162

 

 

  

 

 

MODRÝ KLÍČ - SPMP

Sdružení provozuje:

● speciální školu

● školu Modrý klíč

● chráněné dílny

● chráněné bydlení

● A-centrum poskytující specializovanou péči klientům s autismem

● krizové centrum a krátkodobé pobyty

● mentálně postižení všech věkových kategorií

● lidé s autismem

● Smolkova 567/2,

Praha 4, 142 00

Tel.: 241 715 375, 241 711 927

e-mail: modry.klic@asmnet.cz

 

URL: www.modry-klic.cz

OSA - centrum pro podporu samostatnosti

● cílem sdružení je umožnit lidem s mentálním postižením, kteří využívají naši službu, žít životem jako jejich vrstevníci.

OSA poskytuje:

● individuální podporu

● skupiny

● volnočasové skupiny

● výcviky pro dobrovolníky i pro uživatele

● lidé s mentálním postižením

● Filipova 2013 (první patro),  

Praha 4, 148 00

tel.: 271 910 001, 775 271 910
e-mail: osa.szs@centrum.cz

 

URL: http://www.fosaops.org/podpora-samostatnosti-osa

POHODA- společnost pro normální život lidí s postižením

Organizace nabízí tyto služby:

- Chráněné bydlení

- Denní stacionář

-  Osobní asistence – terénní

- Odlehčovací služba – terénní

 

  • Dospělé osoby s mentálním, případně kombinovaným postižením

POHODA- společnost pro normální život lidí s postižením

Adresa: Roškotova 1737/6 140 00 Praha 4 – Braník

Tel: (+420) 296 202 022 GSM: (+420) 777 913 483

E-mail: pohoda@pohoda-help.cz

Web: http://pohoda-help.cz/

PORTUS Praha

Cílem sdružení je: vytváření plnohodnotného životního prostoru pro lidi s mentálním či jiným postižením.

Protus poskytuje a provozuje:

Chráněné bydlení v obci Slapy

Pracovní centrum Slapy

● akce Cihla

● benefiční aukce

● kulturní, osvětové a vzdělávací akce

● především dospělé osoby s mentálním postižením

● Kozácká 16,

101 00, Praha 10

tel./fax: 224 934 813
e-mail: portus@portus.cz

 

URL: http://www.portus.cz, www.akcecihla.cz, www.dobrotyspribehem.cz, www.imy.cz

 

RYTMUS

RYTMUS nabízí tyto služby:

● podporované zaměstnání

● středisko podpory integrace

● děti a lidé s mentálním či vícečetným postižením

● Bruselská 16,

Praha 2, 120 00

tel.: 224 251 610,
e-mail: rytmus@rytmus.org

 

URL: http://www.rytmus.org

SDRUŽENÍ PRO POMOC MENTÁLNĚ POSTIŽENÝM ČR

(SPMP)

● cílem sdružení je pomáhat osobám mentálně postiženým, včetně postižených kombinovanými vadami, a jejich rodinám.

● SPMP provozuje několik zařízení (i mimo Prahu)

VIZ NÍŽE

● cílové skupiny se mění podle jednotlivých zařízení - od mentálně postižených dětí, po dospělé

● Karlínské nám. 12/59,

Praha 8 - Karlín, 186 03

Tel.: 221 890 436

Fax: 224 815 912

e-mail: spmp@seznam.cz

 

URL: http://www.spmpcr.cz/

SLUNEČNÍ DOMOV

● Týdenní (celoroční) domov ve dvou oddělených rodinných buňkách s individuální péčí pro děti od 6 let a mladistvé s autismem, autistickým spektrem poruch, schizofrenií, event. Jiným těžkým postižením vyžadujícím indiv. péči v komorním prostředí.

 ● děti a mladiství s autismem, psychickými poruchami apod.

● Bakurinova 57

190 12, Praha 9

Tel: 724 234 579, 739 571 353

e-mail: slunecnidomov@seznam.cz

 

URL: http://www.spmpcr.cz/

 

SPECIÁLNÍ DOMOV MLÁDEŽE SEDLEC - SPMP

● centrum pomoci lidem s mentálním postižením od 18 let. V současné době využívá služeb denního stacionáře dvacet čtyři klientů, kteří se ve třech pracovních oborech (pomocný kuchař, zahradník a zdravotník) zdokonalují v praktických dovednostech.

● chráněné bydlení

● dospělí lidé s mentálním postižením

● Roztocká 13/33,

160 00, Praha 6 - Sedlec

Tel: 233 324 363

 

URL:  www.spmpcr.cz/cs/zarizeni-poskytujici-socialni-sluzby/specialni-domov-mladeze-sedlec/

KOMUNITNÍ CENTRUM MOTÝLEK

● pražská organizace zabývající se péčí a pomocí osobám s mentálním (a vícečetným postižením) a osobám s autismem

● sdružení na pomoc dětem s handicapy poskytuje odborné sociální služby dětem se širokým spektrem specifických potřeb

● nabídka aktivit pro děti zaměřené na rozvoj jejich soběstačnosti, dovedností a zájmů

 

● děti se zdravotním postižením (tělesným, mentálním i kombinovaným, Downovým syndromem, autismem, DMO aj.)

● děti trávící svůj volný čas na ulici, nebo jsou v náročném životním období, kdy se dostávají do konfliktu se společností

● aktivizační služba, poradenství rodičům, rozvoj dovedností dětí

ek.org

 

Vlčkova 1067

198 00, Praha 14 - Černý Most

 

F

e-mail: motylek@motylek.org
URL: www.motylek.org

 

 

Služby:

Centrum denních služeb
Tel: 281 912 081, 777 964 763, 775 964 765
Klub Pacific
Tel: 775 964 796
Sociálně aktivizační služba
Tel.: 778 074 998
Další kontakty:
Dobrovolníctví
Tel: 777 964 754

 

Hornomlýnská, o.p.s. - Odlehčovací služba

  • umožnit ulehčení rodičům a dalším pečujícím osobám v každodenní péči o dítě se zdravotním postižením a zároveň vytvořit vhodné podmínky pro podporu rozvoje těchto dětí. Zatímco je o dítě po všech stránkách postaráno, rodič získá volný čas pro odpočinek, zařízení si osobních záležitostí, či se může věnovat dalším členům rodiny.
  • Cílem odlehčovací služby je zajistit takovou péči o dítě s postižením, která vychází z potřeb rodiny a dítěte. Jde nám o spokojeného rodiče a spokojené dítě.
  • děti ve věku 2 – 13 let s různými druhy a stupni zdravotního postižení a s trvalým pobytem na území Prahy a Středočeského kraje a jejich rodiny.            
 

Podrobnější informace: www.hornomlynska.cz

Kontaktní údaje: vedouci.os@hornomlynska.cz, 271 910 328, 733 553 123

Adresa: Filipova 2013/1, 148 00 Praha 4 (mezi stanicemi metra Roztyly a Chodov)

 

 

 

Pro NICM NIDM MŠMT zpracovala Mgr. Julie Čákiová, aktualizovala B.Bělíková, duben 2017

Zdroj: internetové stránky jednotlivých organizací

 

 

Komentáře

Organizace mimo Prahu

Dobrý den.

Děkujeme za připomínku. My se věnujeme především Praze, protže v celé ČR existují další Informační centra pro mládež, které sbírají informace zase ze svých regionů. Kontakty na organizace by tak měly být na jejich stránkách.

Ale zároveň se i my snažíme, aby naše informace byly co nejlepší a nejobsáhlejší.... takže snad brzo dojde i na mimopražské organizace :-)

Také přejeme mnoho úspěchů - za celé ICM

Julie Čákiová ICM NIDM MŠMT

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
 
 
 
8
9
10
11
12
13
14
 
 
 
 
 
 
 
15
16
17
18
19
20
21
 
 
 
 
 
 
 
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
 
 
 
29
30
1
2
3
4
5