Pedagogické minimum

Pedagogické minimum slouží ke zlepšení pedagogických a výchovných znalostí nejen učitelů a lektorů, ale i pracovníků z jiných oblastí. Bližší informace o kurzech pedagogického minima naleznete v následujícím článku.

Co je pedagogické minimum

Pedagogické minimum jsou kurzy akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a jsou zakončeny závěrečnou zkouškou. Po úspěšném složení zkoušky získáte osvědčení s celostání platností jako potvrzení způsobilosti absolventa pro vykonávání pedagogické profese.

Kurzy pedagogického minima jsou nabízeny ve formě rekvalifikačních kurzů komerčních agentur, nebo jako doplňující pedagogické vzdělání v rámci kurzů celoživotního vzdělávání vysokých škol. Studenti pedagogických oborů již toto minimum absolvují během studia.

Komu je pedagogické minimum určeno

Kurzy jsou určeny zejména těm, kteří se chtějí v této oblasti realizovat. S vystudovaným pedagogickým minimem tak mohou jeho absolventi pracovat třeba jako instruktoři pro soukromé firmy, v rámci škol, ale i v jiných vzdělávacích institucích. Pedagogické minimum ale může stejně tak sloužit jako prostředek ke zlepšení prezentačních schopností a dovedností zástupců těch profesí, které vyžadují dobré komunikační schopnosti, jako například manažerů, administrativních pracovníků, obchodníků aj.

Základní podmínkou pro absolvování kurzu je zpravidla ukončené středoškolské vzdělání. Některé kurzy, zejména ty zaměřené na odborné pedagogické vedení dospělých, a nebo ty, které jsou vypisovány vysokými školami, už ovšem vyžadují předchozí vzdělání či alespoň praxi v daném oboru.

Obsah studia

Stěžejní náplň kurzu leží zejména v humanitních oborech, jako je psychologie, pedagogika, sociologie, metodika výuky a vedení lidí ze specifických skupin (děti, mladiství, dospělí apod.), bezpečnost práce, ale také třeba etika nebo zdravověda.

Obsahem studia jsou ale i praktické předměty zaměřené například na způsoby tvorby osnov, formy práce s vyučovacími pomůckami a multimediálními technologiemi, metodiku vedení výuky (aktivizace a udržení pozornosti, náplň a průběh vyučovací hodiny apod.) a řada dalších.

Délka kurzu

Délka kurzů se liší v závislosti na vzdělávací instituci. V rámci semestrálního studia na vysokých školách lze kurz rozdělit do dvou až čtyř semestrů, a to v rámci studia prezenčního i kombinovaného. Informace naleznete na stránkách fakult vysokých škol (většinou pod odkazem na Celoživotní vzdělávání)

Soukromé vzdělávací instituce nabízení absolvování kurzu v rozsahu 50 až 300 hodin. Rozsahu kurzu odpovídá i jeho finanční nákladnost, která se může pohybovat od několika tisíc korun až k jejich desítkám. Kurzy nabízejí například ACZ - vzdělávací centrum nebo Centrum vzdělání všem.

 

Zdroj: www.vysokeskoly.cz a www.topzine.czwww.vzdelavanivsem.czwww.acz-kurzy.cz 

Poslední aktualizace: Jana Beničáková, únor 2018

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
 
 
 
8
9
10
11
12
13
14
 
 
 
 
 
 
 
15
16
17
18
19
20
21
 
 
 
 
 
 
 
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
 
 
 
29
30
31
1
2
3
4