Podaří se do Tábora vrátit vysoké školství?

logo

Poté, co z Tábora „odešla" Katedra Cestování a ekonomiky cestovního ruchu Jihočeské univerzity České Budějovice, přestalo mít  město statut města vysokoškolského. Následně zde sice vznikla konzultační střediska některých vysokých škol a univerzit,  ovšem bez možnosti studovat vysokou školu přímo v Táboře. Od nového akademického roku by tomu však mohlo být jinak.

 Jednou z univerzit, která v Táboře provozuje konzultační středisko je i Slezská univerzita v Opavě, filozoficko-přírodovědecká fakulta. Toto středisko působí při Střední škole obchodu, služeb a řemesel a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky v Táboře. A nabízí zájemcům možnost studovat přímo v Táboře bakalářský studijní program GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ A TURISMUS, studijní obor LÁZEŇSTVÍ A TURISMUS.  Předpokladem je, že se ke studiu tohoto oboru  zapíše - červenec 2010 - nejméně 35 uchazečů. Zapíše-li se uchazečů méně, výuka pro všechny studenty bude probíhat v Opavě a v Táboře zůstane „jen" konzultační středisko.

Předpokladem přijetí ke studiu bakalářského programu GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ A TURISMUS je ukončené úplné střední nebo střední odborné vzdělání s maturitou. Pro zahájení přijímacího řízení je podmínkou podání vyplněné přihlášky ke studiu ve stanoveném termínu spolu se všemi požadovanými doklady. Přihlášku lze podat na klasickém tiskopisu - mimo jiné jsou tiskopisy pro zájemce  k dispozici v ICM Tábor - nebo elektronicky do 26.února 2010 na www.fpf.slu.cz.

Přijímací zkouška bude realizována formou v rámci národních srovnávacích zkoušek (NSZ) zajišťovaných společností SCIO (více na http://www.scio.cz/nsz.) test obecných studijních předpokladů). Tento předepsaný test musí uchazeč ve školním roce 2009/10 alespoň jednou absolvovat, a to nejpozději 1. 5. 2010. Uchazeči bude započten nejlepší výsledek. Výsledky předává fakultě výhradně společnost SCIO. Každý uchazeč však musí poskytnout této společnosti souhlas (v rámci přihlášky k NSZ). Pro přijímací řízení je u každého testu rozhodující přepočtený percentil vyhodnocený společností SCIO. Každý uchazeč se k testu OSP přihlašuje přímo na webové adrese http://www.scio.cz/nsz.. Po přihlášení a provedení platby obdrží každý uchazeč od společnosti SCIO pozvánku k NSZ, fakulta pozvánku nezasílá.

Buďme optimisty a věřme, že se dobrá věc podaří. Nejen absolventi  studijních oborů  Gastronomie a Hotelnictví Střední školy obchodu, služeb a řemesel  Tábor mají  touto nabídkou Slezské univerzity šanci  pokračovat ve vysokoškolském studiu „doma". A ti ostatní jihočeští i z dalších regionů. Absolventi  Jihočeské univerzity na naše město vzpomínají v dobrém  a rádi se k nám vracejí.

Více informací 

Slezská univerzita- Filozoficko-přírodovědná  fakulta v Opavě - www.fpf.slu.cz

Střední odborná škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Tábor, Mgr.Bc. Anna Fuková, tel.:+420381 252 414, e-mail:fukova.anna@ssjs-tabor.cz, www.ssjs-tabor.cz

 

Václav Pavlík

Regionální koordinátor / redaktor

Kraj Jihočeský

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28
29
30
31
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
4
5
6
7
8
9
10
 
 
 
 
 
 
 
11
12
13
14
15
16
17
 
 
 
 
 
 
 
18
19
20
21
22
23
24
 
 
 
 
 
 
 
25
26
27
28
29
30
1