Zákonem stanovené pracovní podmínky mladistvých

Zaměstnavatelé jsou povinni vytvářet příznivé podmínky pro všestranný rozvoj tělesných a duševních schopností mladistvých zaměstnanců (tj. zaměstnanců ve věku do 18 let) též zvláštní úpravou jejich pracovních podmínek.

 

Zákaz práce fyzických osob do 15 let

Práce fyzických osob ve věku do 15 let nebo starších 15 let do skončení povinné školní docházky je zakázána. Tyto osoby mohou vykonávat jen uměleckou, kulturní, reklamní nebo sportovní činnost za podmínek stanovených zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Práce mladistvých (fyzické osoby 15–18 let)

Zaměstnavatelé smějí zaměstnávat mladistvé (od 16 do 18 let věku) pouze pracemi, které jsou přiměřené jejich fyzickému a rozumovému rozvoji, a poskytují jim při práci zvýšenou péči (§ 244 Zákoníku práce).

Práce mladistvým zakázané (§ 246 Zákoníku práce)

Zákoník práce uvádí kategorie prací, které jsou mladistvým úplně zakázány:

  1. Mladiství nesmějí být zaměstnáváni pracemi pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol.
  2. Mladiství nesmějí být zaměstnáváni pracemi, které se zřetelem k anatomickým, fyziologickým a psychickým zvláštnostem v tomto věku jsou pro ně nepřiměřené, nebezpečné nebo škodlivé jejich zdraví (Vyhláškou č. 288/2003 Sb. jsou přesně stanoveny práce a pracoviště, které jsou zakázány mladistvým a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce vykonávat z důvodu přípravy na povolání).
  3. Zaměstnavatelé nesmějí zaměstnávat mladistvé také pracemi, při nichž jsou vystaveni zvýšenému nebezpečí úrazu, nebo při jejichž výkonu by mohli vážně ohrozit bezpečnost a zdraví ostatních zaměstnanců nebo jiných osob.

Zákazy některých prací mohou být rozšířeny vyhláškou MZČR č. 288/2003 Sb. i na zaměstnance ve věku do 21 let (dle § 246, odst. 4, Zákoníku práce).

Zaměstnavatel nesmí zaměstnávat mladistvého prací přesčas a prací v noci (§ 245 Zákoníku práce).

Vznik pracovního poměru

K uzavření pracovní smlouvy je zaměstnavatel povinen si vyžádat vyjádření zákonného zástupce, jde-li o mladistvého zaměstnance.

Zaměstnavatel je povinen zabezpečit, aby mladiství byli vyšetřeni lékařem:

a) před vstupem do pracovního poměru a před převedením na jinou práci na dobu delší než jeden měsíc,

b) pravidelně podle potřeby, nejméně však jednou ročně, pokud Ministerstvo zdravotnictví nestanoví pro některý pracovní obor častější lékařská vyšetření.

(§ 247 Zákoníku práce)

Zrušení pracovního poměru

Výpověď daná mladistvému zaměstnanci i okamžité zrušení pracovního poměru s mladistvým zaměstnancem ze strany zaměstnavatele musí být dány na vědomí též jeho zákonnému zástupci. Rozvazuje-li pracovní poměr mladistvý zaměstnanec nebo má-li být jeho pracovní poměr rozvázán dohodou, je zaměstnavatel povinen vyžádat si vyjádření zákonného zástupce.

Minimální mzda pro mladistvé

Výše minimální mzdy pro mladistvé je stejná jako pro všechny ostatní zaměstnance.

Aktuální částky minimální mzdy nalezenete zde.

 

Legislativa

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů § 243–247

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (Část 6. – výkon umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dítěte)

Zákon č. 436/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti

Vyhláška MZČR č. 180/2015 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolaní

 

Zdroj: Zákoník práce, http://www.financninoviny.cz/kariera/pravo/index_view.php?id=194112
Poslední aktualizace: N. Jogheeová, květen 2019

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
 
 
 
8
9
10
11
12
13
14
 
 
 
 
 
 
 
15
16
17
18
19
20
21
 
 
 
 
 
 
 
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
 
 
 
29
30
1
2
3
4
5