Práva a povinnosti zaměstnavatelů OZP

Benefity při zaměstnávání osoby zdravotně postižené (OZP)

 

Stát se snaží motivovat zaměstnavatele k zaměstnávání osob ZP různými způsoby.

 

1.      Sleva na dani

Podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu si může zaměstnavatel odečíst 18 000 Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením v 1. a 2. stupni a zaměstnance se statusem OZZ a 60 000 Kč za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením (OZP 3).

 

2.      Příspěvky pro zaměstnavatele:

a) Zaměstnavatel, který provádí na svém pracovišti přípravu k práci osob ZP, může Úřad práce uhradit náklady na přípravu k práci těchto osob. Provádí se podle § 72 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Je to cílená činnost směřující k zapracování osoby se zdravotním postižením na vhodné pracovní místo a k získání znalostí, dovedností a návyků nutných pro výkon zvoleného zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti. Tato příprava k práci trvá nejdéle 24 měsíců.

b) Pokud v rámci chráněného trhu práce zaměstnavatel zaměstná více než 50 % osob ZP z celkového počtu svých zaměstnanců, má nárok na příspěvek na podporu zaměstnávání těchto osob. Příspěvkem jsou nahrazovány skutečně vynaložené prostředky na mzdy nebo platy v měsíční výši 75% skutečně vynaložených prostředků na mzdy nebo platy na zaměstnance v pracovním poměru, který je osobou se zdravotním postižením, včetně povinných odvodů, nejvýše však 8 000 Kč.

 

Zaměstnavatelé OZP jsou oprávněni požadovat od krajských poboček Úřadu práce ČR:

  1. informace a poradenství v otázkách spojených se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením,
  2. součinnost při vyhrazování pracovních míst zvláště vhodných pro osoby se zdravotním postižením,
  3. spolupráci při vytváření vhodných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením,
  4. spolupráci při řešení individuálního přizpůsobování pracovních míst a pracovních podmínek pro osoby se zdravotním postižením.

 


Povinnosti zaměstnavatele při zaměstnávání OZP

Podle zákona má každá firma, která má více jak 25 zaměstnanců, povinnost zaměstnávat osoby ZP. Výše tohoto podílu činí 4% OZP z celkovém počtu zaměstnanců.


Kromě přímého zaměstnávání OZP v pracovním poměru lze tuto povinnost splnit těmito způsoby:

  • odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců na zřízených nebo vymezených chráněných pracovních místech (§ 75 ZoZ), kteří jsou osobami ZP nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob ZP, které jsou OSVČ a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám, nebo
  • odvodem do státního rozpočtu.

Výše uvedené způsoby plnění povinností lze kombinovat a považují se za rovnocenné.


 

Zaměstnavatelé OZP jsou povinni

  1. rozšiřovat podle svých podmínek a ve spolupráci s lékařem poskytovatele pracovnělékařských služeb možnost zaměstnávání osob se zdravotním postižením individuálním přizpůsobováním pracovních míst a pracovních podmínek a vyhrazováním pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením,
  2. spolupracovat s krajskou pobočkou Úřadu práce ČR při zajišťování pracovní rehabilitace,
  3. vést evidenci zaměstnávaných osob se zdravotním postižením; evidence obsahuje údaje o důvodu, na základě kterého byla uznána osobou se zdravotním postižením,
  4. vést evidenci pracovních míst vyhrazených pro osoby se zdravotním postižením.

 

 

Zdroj: portál mpsv; www.praceamzda.cz; Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.; Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu

Aktualizace: N. Jogheeová, květen 2019
 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
28
29
30
31
1
2
 
 
 
 
 
 
 
3
4
5
6
7
8
9
 
 
 
 
 
 
 
10
11
12
13
14
15
16
 
 
 
 
 
 
 
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
24
25
26
27
28
29
30