Přijímací řízení na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě – 2. a 3. kola

Na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě byla vyhlášena 2. a 3. kola přijímacích řízení pro akademický rok 2019/2020 (bakalářské a navazující magisterské obory).


 

 

Přihlášky můžete zasílat do 17. 7. 2019 (2. kolo přijímacího řízení) a v rámci 3. kola přijímacího řízení do 21. 8. 2019 nebo do 23. 8. 2019 (pro obor Cestovní ruch). Podmínkou splnění přijímacího řízení je u bakalářských oborů absolvovaná maturitní zkouška na SŠ a u některých oborů (Všeobecná sestra a Zdravotně sociální pracovník) také přijímací zkouška. U bakalářských oborů lze studovat v prezenční i kombinované formě, u navazujícího magisterského oboru Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví pouze v kombinované formě studia. U kombinovaného studia je výuka realizována pouze v sobotu.

 

Bakalářské studijní obory:

Aplikovaná informatika

Více informací: zde

Tento studijní program poskytne prakticky zaměřené bakalářské vzdělání v oblasti aplikované informatiky s podílem elektrotechnických předmětů. Budete vybaveni potřebnými znalostmi a dovednostmi z informatiky, ekonomiky, matematiky a elektrotechniky, se zvláštním zřetelem na oblast vývoje software a oblast podnikového IT.

 

Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi

Více informací: zde

Tento studijní program Vám poskytne prakticky zaměřené bakalářské vzdělání v oblasti strojírenství, elektrotechniky a automatizace řízení, zejména se zaměřením na návrh konstrukce a technologie výroby produktů zhotovených z moderních materiálů a obsahující elektronicky řízené mechanické systémy. Budete vybaveni potřebnými znalostmi a praktickými dovednostmi z řady odborných předmětů jako jsou mechanika těles a soustav, nauka o materiálech, základy výrobní technologie, základy mechatroniky, základy elektrotechniky, základy informatiky a v neposlední řadě i základy managementu a projektového řízení.

 

Cestovní ruch

Více informací: zde

Tento studijní obor Vám poskytne prakticky zaměřené ekonomicky orientované bakalářské vzdělání pro výkon odborných činností v různých oblastech cestovního ruchu. Budete připraveni k řešení standardních oborových situací na střední úrovni provozních, personálních, finančních i organizačních oblastí všech forem podnikání v cestovním ruchu (cestovních kanceláří a agentur, ubytovacích zařízení, informačních center atd.) i ve veřejné správě. Získané teoretické znalosti si prakticky ověříte díky dlouhodobé praxi (celkem 22 týdnů).

 

 

Finance a řízení

Více informací: zde

Tento studijní program Vám poskytne prakticky zaměřené ekonomicky orientované bakalářské vzdělání pro výkon odborných činností v různých oblastech řízení podnikových či veřejných financí (včetně účetní a daňové problematiky), marketingového řízení firem, řízení lidských zdrojů i v dalších souvisejících činnostech. Budete připraveni k řešení standardních ekonomických situací na střední řídící úrovni provozních, personálních, finančních i organizačních oblastí všech forem podnikání i ve veřejné správě.

 

Všeobecná sestra

Přijímací zkoušky 2. kolo: 1. 8. (PS) a 31. 7. 2019 (KS)

Přijímací zkoušky 3. kolo: 5. 9. 2019 (PS i KS)

Více informací: zde

Tento studijní obor Vám poskytne prakticky zaměřené bakalářské vzdělání pro následný výkon zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Studijní obor je koncipován v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací při poskytování služeb a dává Vám jako absolventovi oboru základní předpoklady k výkonu regulovaného povolání na území Evropské unie.

 

Zdravotně sociální pracovník

Přijímací zkoušky 2. kolo: 1. 8. (PS) a 31. 7. 2019 (KS)

Přijímací zkoušky 3. kolo: 5. 9. 2019 (PS i KS)

Více informací: zde

Tento studijní obor Vám poskytne prakticky zaměřené bakalářské vzdělání pro oblast sociální práce, na jehož základě získáte způsobilost a profesní kompetence jak k výkonu povolání sociálního pracovníka dle zákona 108/2006 Sb., tak k výkonu nelékařského zdravotnického povolání bez odborného dohledu zdravotně-sociálního pracovníka (nelékařského zdravotnického povolání dle zákona č. 96/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Studium oboru je koncipováno jako kombinace základních znalostí v oborech zdravotní péče (ošetřovatelství, geriatrie, pediatrie, chirurgie, psychiatrie,…) a podrobných znalostí v oborech sociální péče (etika, psychologie, metody sociální práce, sociální politika, sociologie, právo,…) s důrazem na praktickou výuku. Získané teoretické znalosti si prakticky ověříte v rámci souvislé praxe. V průběhu studia absolvujete celkem 20 týdnů odborné praxe. Praxe je vykonávána ve zdravotnických zařízeních, zařízeních sociálních služeb či organizacích, které působí na poli sociální práce a poskytují pobytové, ambulantní či terénní sociální služby.

 

Navazující magisterské obory:

Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví

Přijímací zkoušky 2. kolo: 31. 7. 2019

Více informací: zde

Cílem specializačního vzdělávání v tomto oboru je získání specializované způsobilosti s označením odbornosti v oboru Organizace a řízení ve zdravotnictví osvojením si potřebných teoretických znalostí, praktických dovedností, návyků týmové spolupráce i schopnosti samostatného rozhodování pro činnosti stanovené platnou legislativou.

 

Zdroj: https://www.vspj.cz/zajemce-o-studium/prijimaci-rizeni-aktualne

Vložila: Lucie Turzová, červenec 2019

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
25
26
27
28
29
30
1
 
 
 
 
 
 
 
2
3
4
5
6
7
8
 
 
 
 
 
 
 
9
10
11
12
13
14
15
 
 
 
 
 
 
 
16
17
18
19
20
21
22
 
 
 
 
 
 
 
23
24
25
26
27
28
29
 
 
 
 
 
 
 
30
31
1
2
3
4
5