Příkaz k úhradě

 

Příkaz k úhradě je způsob bezhotovostního převodu peněžních prostředků. Předpokladem pro jeho provedení je vedení vlastního bankovního účtu u nějaké banky na území České republiky. Formulář k vyplnění najdete ve své bance. Příkaz k úhradě přitom nelze podávat v jiné bance než té, která vede váš účet, ze kterého chcete platit.

Dbejte na správné vyplnění údajů. Mezi povinné informace patří:

  • bankovní spojení plátce, tj. číslo účtu a kód banky, ze kterého si přejete danou částku uhradit (převést). Čísla bankovního spojení najdete ve smlouvě o vedení vašeho účtu nebo na jakémkoliv výpise z tohoto účtu, který jste od své banky obdrželi při minulých pokynech.
  • bankovní spojení příjemce, tedy číslo účtu a kód banky, toho, komu peníze převádíte (tzv. příjemce). Správnost čísla opakovaně zkontrolujte, abyste peníze neposlali omylem na účet někoho jiného.
  • Částku převodu a měnu převodu. Dávejte pozor, abyste ze svého účtu převedli přesně kolik chcete. Pokud neuvedete měnu, má se obecně za to, že platba bude provedena v českých korunách. Mezi účty v domácích bankách lze příkazem k úhradě (a dalšími platební pokyny) provést úhrady a převody prostředků jen v korunách českých. Pro úhrady v jiných měnách nebo pro úhrady do zahraničí je nutné použít jiných formulářů a jiných formátů bankovního spojení.
  • Na formuláři vyznačte, že se jedná o příkaz k úhradě. Pokud použijete elektronický způsob příkazu, použijete z nabídky možností ten, který bude znít „příkaz k úhradě" (příp. „jednorázový příkaz k úhradě").
  • Pokud se jedná o příkaz k úhradě na papírovém formuláři, náležitě jej podepište, tj. tak, jak jste se podepsali do podpisového vzoru. Pokud bude užito jiného, např. elektronického přenosu, musíte postupovat tak, jak vám určí banka. Vedle podrobného vysvětlení, kterého se vám musí dostat při uzavírání smlouvy, najdete postup v podmínkách používání daného běžného účtu resp. ve vysvětlení (manuálu) k používání elektronického systému přenosu dat (internetbankingu).

Další údaje:

  • Můžete určit datum splatnosti, tj. datum, kdy si přejete, aby peníze z vašeho účtu byly odúčtovány a převedeny na účet příjemce, tedy datum pozdější než je den, kdy příkaz předáte bance. Pokud tak neučiníte, provede banka příkaz v nejbližším možném termínu.
  • Konstantní symbol slouží k označení druhu platby podle stanoveného číselníku (pro statistické účely).
  • Variabilní symbol (můžete použít až deset číslic) slouží k identifikaci platby příjemcem tj. k rozpoznání účelu případně odesilatele platby (nejčastěji se jako variabilní symbol používá číslo faktury nebo vaše rodné číslo).
  • Specifický symbol používají některé banky „k bližšímu určení" čísla účtu. Pokud je takto bankou používán, musí být na příkaze uveden, aby peníze na příslušný účet dorazily.

Převod v rámci jedné banky je většinou uskutečněn během jednoho dne, pokud se bude jednat o mezibankovní převod, peníze budou připsány na daný účet během dvou dnů v případě tuzemské banky, do zahraničí počítejte alespoň s pěti pracovními dny.

 

Předání příkazu do banky v listinné podobě je dražší než pokyn prostřednictvím internetbankingu.

 

Expresní (prioritní) platba - pokud na platbu pospícháte, většina bank nabízí expresní služby, které jsou sice dražší, ale příjemci jsou peníze připsány na účet ještě týž den. Je však třeba se v bance předem informovat, do kolika hodin je nutno příkaz k expresní/prioritní platbě předat a do kterých bank je možno platit expresně.

 

Příkazy k platbám mohou být jednorázové nebo trvalé. U trvalých příkazů, které slouží k opakovaným platbám ve stejné výši (např. nájemného, zálohových plateb za elektřinu nebo plyn apod.) můžete stanovit periodicitu (dny v budoucnu), kdy banka bude platby ve stejné výši automaticky opakovat do doby, než ji dáte jiný pokyn.

Hromadný příkaz k úhradě slouží k více platbám z jednoho účtu v jeden den směrovaným různým příjemcům (resp. na různé účty).

 

 

Zdroj: www.financnivzdelavani.czwww.psfv.cz
Poslední aktualizace: E. Tesařová, únor 2018

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
28
29
30
31
1
2
 
 
 
 
 
 
 
3
4
5
6
7
8
9
 
 
 
 
 
 
 
10
11
12
13
14
15
16
 
 
 
 
 
 
 
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
24
25
26
27
28
29
30