Cenu romského muzea v Brně dostane učitel v romské škole