MŠMT jednalo s ministerstvem zdravotnictví ohledně potravin ve školách