Nová publikace: Přechod absolventů středních škol na trh práce - III. etapa