Ministerstvo odstartovalo první integrovaný projekt LIFE zaměřený na evropsky chráněná území