Analýza právních vztahů mezi dlužníkem a oddlužovacími společnostmi